Processer | CSR Västsverige

Process för strategiskt hållbarhetsarbete.

Vi anordnar aktiviteter som fokuserar på hur verksamheter kan arbeta strategiskt och systematiskt med hållbarhetsfrågor. Till hjälp lär vi ut en process som verksamheter kan tillämpa för att göra arbetet hanterbart samtidigt som metoden stödjer ett långsiktigt och värdeskapande hållbarhetsarbete. Nedan kan du läsa mer.

CSR-verkstad

I CSR-verkstaden reder vi ut viktiga begrepp och identifierar hur er verksamhet, utifrån era specifika förutsättningar, kan arbeta strukturerat för att hitta kopplingar mellan affärer och samhällsansvar. Syftet med CSR-verkstaden är att ge dig utökad kunskap och praktiska verktyg som underlättar utvecklingen av er verksamhets hållbarhetsarbete. Med utgångspunkt i er befintliga affärsmodell får ni utforska hur er verksamhet kan skapa mer värde ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Verkstaden omfattar 3 halv dagar med gott om tid för arbete på hemmaplan mellan träffarna.

CSR-verkstaden riktar sig till dig som tillsammans med en eller flera kollegor vill fördjupa era kunskaper om strategiskt hållbarhetsarbete. Du behöver inte ha några förkunskaper men en vilja att praktiskt arbeta utifrån verkstadens metod under kursen samt på hemmaplan i din egen verksamhet.

Peptalk

Välkommen att boka tid för rådgivning i strategiskt hållbarhetsarbete. Boka upp en timme och kom med dina funderingar, frågor, dilemman eller slutsatser som du vill diskutera med oss. Vi kommer ge dig råd, stöd och hjälp att se situationen utifrån olika perspektiv.

Guide till strategiskt hållbarhetsarbete

Tillsammans med en referensgrupp har CSR Västsverige arbetat fram en guide till strategiskt hållbarhetsarbete. Guiden fokuserar på gemensamma problem och möjligheter där alla verksamheter kan känna igen sig – stora som små, offentlig som privat, idéburna eller akademi. Guiden är en arbetsbok som innehåller fakta, tips och övningar. Den fungerar som ett komplement till grundutbildningen och CSR-verkstaden.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.