Process för strategiskt hållbarhetsarbete.

Vi anordnar aktiviteter som fokuserar på hur verksamheter kan arbeta strategiskt och systematiskt med hållbarhetsfrågor. Till hjälp lär vi ut en process som verksamheter kan tillämpa för att göra arbetet hanterbart samtidigt som metoden stödjer ett långsiktigt och värdeskapande hållbarhetsarbete. Nedan kan du läsa mer.

Grundutbildning i strategiskt hållbarhetsarbete

Denna grundläggande utbildning visar vilka drivkrafter som finns för att arbeta med hållbarhet och hur er verksamhet kan skapa ett mer strategiskt hållbarhetsarbete. Konkreta exempel hjälper dig förstå hur andra verksamheter har gått tillväga. Det ges goda möjligheter att koppla det som lärs ut till den egna verksamheten och även flera tillfällen för diskussion, reflektion och frågor.

Utbildningen passar dig som vill få grundläggande kunskaper i ämnet och inspiration till hur du kan arbeta med hållbarhet i din verksamhet – både strategiskt och operativt. Den lämpar sig även för dig som är i behov av en uppdatering inom området.

Upplägg och medlemsförmån

Grundutbildningen utförs under en halvdag. För medlemsorganisationer i CSR Västsverige ingår utbildningen för 2 medarbetare per kalenderår.

Kursavgiften för ytterligare medarbetare är 2000 kr och för icke medlemmar 3500 kr.

För mer information om datum och anmälan, se vår kalender nedan.

CSR-verkstad

I CSR-verkstaden reder vi ut viktiga begrepp och identifierar hur er verksamhet, utifrån era specifika förutsättningar, kan arbeta strukturerat för att hitta kopplingar mellan affärer och samhällsansvar. Syftet med CSR-verkstaden är att ge dig utökad kunskap och praktiska verktyg som underlättar utvecklingen av er verksamhets hållbarhetsarbete. Med utgångspunkt i er befintliga affärsmodell får ni utforska hur er verksamhet kan skapa mer värde ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Verkstaden pågår i 4,5 dagar med gott om tid för arbete på hemmaplan mellan träffarna.

CSR-verkstaden riktar sig till dig som tillsammans med en eller flera kollegor vill fördjupa era kunskaper om strategiskt hållbarhetsarbete. Du behöver inte ha några förkunskaper men en vilja att praktiskt arbeta utifrån verkstadens metod under kursen samt på hemmaplan i din egen verksamhet.

Upplägg och medlemsförmån

CSR-verkstadens upplägg innefattas av 4,5 heldagsträffar förlagda över ett år och ligger utöver erbjudandet i medlemskapet.

Man kan delta en eller två kollegor från samma verksamhet till samma pris.

Medlemmar: 10 000 kr (1-2 pers)

Guide till strategiskt hållbarhetsarbete

Tillsammans med en referensgrupp har CSR Västsverige arbetat fram en guide till strategiskt hållbarhetsarbete. Guiden fokuserar på gemensamma problem och möjligheter där alla verksamheter kan känna igen sig – stora som små, offentlig som privat, idéburna eller akademi. Guiden är en arbetsbok som innehåller fakta, tips och övningar. Den fungerar som ett komplement till grundutbildningen och CSR-verkstaden.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.