Hållbar utveckling är vår tids största fråga

Var med och forma framtiden idag. Här i kalender hittar du som medlem alla aktiviteter och träffar i föreningen CSR Västsverige. Välkommen att boka din plats!

Är din verksamhet inte medlem i CSR Västsverige än? Gå med i nätverket för hållbar verksamhetsutveckling!

Utbildning med retreat för hållbarhetsledare

Hållbarhet handlar inte bara om vad vi gör utan också om hur vi mår. En hållbar livsstil är avgörande för ett hållbart arbetsliv. 

Varmt välkommen till en två dagars utbildning med retreat vid Åkulla Outdoor Resort utanför Varberg. Vi kombinerar givande diskussioner inom hållbarhet och ledarskap med yoga, meditation & kroppsmedvetenhet. Här finns det plats för lärande, samtal, reflektion, återhämtning och lugn. Målet är att hitta nya ledarskapsmässiga verktyg genom gemensamt lärande och därmed förstärka ledningen av ert hållbarhetsarbete. Mer info kommer.

Våren 2022

Åkulla Outdoor Resort, Rolfstorp, Varberg

Bygg- & Fastighetsbranschens hållbarhetsutmaningar: Återbruk

Nybyggandet och förvaltning av byggnader står för väldigt stora utsläpp av växthusgaser framförallt från material- och energianvändningen. I Sverige är idag byggandet på en nivå som inte varit aktuell sedan 1970-talet när miljonprogrammet byggdes. De kommande åren kommer branschen behöva snabbt genomföra ett flertal åtgärder för att kunna bibehålla den hög byggtakten utan att hindra Sveriges klimatmål.

Under våren kommer den första träffen där vi samlar alla CSR Västsveriges medlemmar som arbetar direkt eller indirekt inom bygg- och fastighetsbranschen för att skapa en plattform där vi tillsammans kan utveckla branschen.

Våren 2022

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.