Nätverket för hållbar verksamhetsutveckling

Var med och forma framtiden idag.

Hos oss får medlemmar från näringslivet, offentliga verksamheter, ideella föreningar och akademin chansen att träffas, utbyta erfarenheter och inspirera varandra i sitt arbete med hållbar utveckling. I medlemsavgiften ingår även stöttning och rådgivning i det strategiska hållbarhetsarbetet, ämnesfördjupning och kompetensförsörjning.

Välkommen Emma – ny ledamot i CSR Västsveriges styrelse!

Emma är forskare vid Gothenburg Research Institute, Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Hon har lång erfarenhet av forskning om och arbete med hållbarhet kopplat till företag, platser och turism. Som styrelsemedlem i CSR Västsverige hoppas Emma kunna vara en fot in i akademin och en länk till forskningsrelaterade kontakter och nätverk. ”Jag ser mycket fram emot att aktivt bidra till CSR Västsveriges verksamhet och fortsatta utveckling och tror jag kan tillföra engagemang, kunskap och olika perspektiv – både när det kommer till operativa frågor och strategiska, framåtriktade ämnen”, säger Emma.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.