Om medlemskapet i hållbarhetsnätverket | CSR Västsverige
  1. CSR Västsverige
  2. Om medlemskapet

Om medlemskapet på
CSR Västsverige

Att jobba med hållbar verksamhetsutveckling kan vara en utmaning. Därför finns vi på CSR Västsverige.

Hos oss får medlemmar från näringslivet, offentliga verksamheter, ideella föreningar och akademin chansen att träffas, utbyta erfarenheter och inspirera varandra i sitt arbete med hållbar utveckling. I medlemsavgiften ingår även stöttning och rådgivning i det strategiska hållbarhetsarbetet, ämnesfördjupning och kompetensförsörjning.

Låter det som något för dig? Anmäld intresse så återkommer en av våra projektledare till dig  med mer information. (Du förbinder dig inte till något, och vi lovar att inte dela vidare dina uppgifter till någon annan.)

Vägledning
& verktyg

CSR-workshop

Få fördjupad förståelse och konkreta verktyg för att utveckla ert strategiska hållbarhetsarbete. Workshopen är på tre halvdagar och utgår från Agenda 2030 och de globala målen. Inklusive nuläges-, hållbarhets-, intressent- och väsentlighetsanalys.

– CSR-workshop för tillämpad kunskap
– Guide till strategiskt hållbarhetsarbete

Hållbarhets-genomlysning

En kartläggning och nulägesanalys av din verksamhet utifrån de tre dimensionerna av hållbarhet. Få översikt över befintliga aktiviteters påverkan på miljö och samhälle, och råd kring era viktigaste utvecklingsområden framåt.

Vi erbjuder även kortare PEP-talks och löpande stöd!

Förarbete inför CSRD

Kommer du att hållbarhetsrapportera?
Då kommer vår process att underlättar både strategiskt och systematiskt samt lyfta fram ert hållbarhetsarbete i er verksamhet.

– Hållbarhetsredovisning (CSRD) och Hållbarhetsrapportering
– Väsentlighetsanalys och Dubbel väsentlighetsanalys

”Det har gett mig ett bra nätverk av personer jag kan ta kontakt med framöver då jag behöver bollplank eller svar på någon fråga.”

Kompetensutveckling
& omvärldsbevakning

Tematiserade arbetsgrupper

Vi har under 2024 två tematiserade arbetsgrupper – Hållbarhetsansvarig och Hållbara inköp.
Se vår kalender för mer information och datum!

Digital utbildningsplattform

Hur integrerar man hållbarhetsarbetet i resten av organisationen? I vår digitala utbildningsplattform kan både chefer och medarbetare gå kurser, se webbinarier och ta del av e-learning inom hållbarhetsområdet.

Här kan du och dina kollegor gå kortare och längre digitala utbildningar om olika hållbarhetsfrågor. Kontaktpersonerna för medlemskapet i föreningen har möjlighet att bjuda in ett obegränsat antal medarbetare och kollegor från den egna verksamheten att gå utbildningarna.

… och mycket mer!

Omvärldsbevakning, seminarier, nätverksluncher, runda bords-samtal och föreläsningar. Dessutom kurser inom allt från lagstiftning till aktuella ämnen. Se vad som är på gång i vår aktivitetskalender!

Vi stöttar även våra medlemmar genom nya lagar och riktlinjer såsom Hållbarhetsredovisning (CSRD), Hållbarhetsrapporter, Väsentlighetsanalys och Dubbel väsentlighetsanalys enligt CSRD.

”Intressanta föreläsare inbjudna till träffarna som bidrar till att man lyfter blicken. Många intressanta, konkreta exempel på hur man arbetar i olika organisationer med CSR.”

Nätverk & erfarenhetsutbyte

Exklusiv tillgång till träffar och medlemsmöten

Vi strävar efter att skapa en gemenskap av professionella och engagerade individer som delar samma intresse och passion för hållbarhet. Vårt nätverk erbjuder en plattform för att utbyta idéer, erfarenheter och bästa praxis för att främja en hållbar. Medlemmar har möjlighet att delta i exklusiva evenemang och träffar för att hålla sig uppdaterade om de senaste hållbarhetstrenderna och innovationer.

Nätverksfrukostar och luncher

Genom att engagera sig i nätverk inom hållbarhetsarbetet kan verksamheter öka sin kapacitet att göra positiv förändring och bidra till en mer hållbar framtid.

Vi arrangerar seminarier, kurser och fokusgrupper i vårt utbud inom ämnesfördjupning. Genom väl insatta föreläsare belyser vi aktuella hållbarhetsfrågor för en fördjupad och tillämpad kunskap för verksamheter. De olika arrangemangen är också utmärkta tillfällen att knyta nya kontakter.

Kontaktnät med andra medlemsorganisationer

Nätverk och erfarenhetsutbyte inom hållbarhetsarbete är avgörande för att främja och driva positiva förändringar inom olika verksamheter. Genom att samarbeta, dela kunskap och erfarenheter kan företag och organisationer lära va varandra och utveckla sina hållbarhetsstrategier.

”Värdefullt att träffa människor från andra branscher vilket ger annorlunda insikter, nya perspektiv och ibland ser man att utmaningarna är desamma.”

Andra medlemsförmåner

Digitalt skyltfönster: Våra medlemmar

Läs mer om alla föreningens medlemmar och hitta nya hållbar samarbeten och affärsmöjligheter!

Som medlem kan ni själva redigera den information som syns öppet på föreningens hemsida under Våra medlemmar. Logga in i medlemsportalen genom att klicka på den runda medlemssymbolen uppe till höger för att redigera er information. Har du problem att logga in? Hör av dig till kansliet!

Förmånligt medlemspris på utbildningar hos utvalda

Vi jobbar med flera andra aktörer inom hållbarhet och erbjuder tillsammans förmånliga priser på deras olika utbildningar, events och workshops.

Digitalplattform för hållbarhetsrapporteringen

Teknik, data och AI är en del av dagens och framtidens hållbarhetsarbete.
Vi har olika samarbetspartners om erbjuder förmånliga priser på deras program eller aktivering.

Som att få tillgång till en extra hållbarhetsavdelning
– från 340 kr per månad!

Kostnad för medlemskap

1-9 anställda:              4 000 kr
10-99 anställda:         8 500 kr
100-249 anställda:    13 500 kr
250-499 anställda:    20 000 kr
500+ anställda:          27 000 kr

Idéburna organisationer oavsett storlek: 4000 kr

Medlemsavgift* per 12 månader, eventuell uppsägning måste ske 3 månader innan ny fakturaperiod. CSR Västsverige debiterar inte moms

Genom att bli medlem får du och dina kollegor exklusiv tillgång och inbjudningar till medlemsmöten, nätverksluncher och konferenser. Varje år genomför vi ca 30 arrangemang för våra medlemmar, med allt från seminarier och nätverksluncher till kurser och konferenser.

Koncern? Läs mer om vårt koncernmedlemskap här

*Medlemsavgiften debiteras på årsbasis, utgår från verksamhetens storlek och inkluderar alla medarbetare i organisationen.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.