Om oss | CSR Västsverige

Föreningen
CSR Västsverige


CSR Västsverige, Public & Private Social Responsibility Initiative, är en icke vinstdrivande, politiskt och religiöst obunden förening som bildades år 2008.

Föreningens verksamhet finansieras av Västra Götalandsregionen, Region Halland och medlemsintäkter. Arbetet drivs av kansliet och styrs av en treårig strategi samt årliga verksamhetsplaner som antas av föreningens styrelse.

Vision & Principer.

Vår vision är ett Västsverige där alla verksamheter tar ansvar och gör skillnad för världen.

Föreningen CSR Västsverige har fem principer som medlemmar, styrelse och kansli arbetar i enlighet med:

  1. Förstå och ta ansvar för påverkan på samhälle, människa och miljö – lokalt som globalt
  2. Integrera hållbarhet i kärnverksamheten genom ett strategiskt arbete, i samverkan med intressenter
  3. Dela erfarenheter för att inspirera och lära för att medverka till en kraftsamling som ger ringar på vattnet
  4. Göra kontinuerliga framsteg som skapar värde för den egna verksamheten och samhället i stort
  5. Bidra till uppfyllandet av Agenda 2030 och sprida kännedom om CSR Västsverige

Vad är Hållbar utveckling och CSR?

Hållbarhet är vår tids största fråga. Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna. Därför behöver vi tillsammans skapa en utveckling som är bra för människor, miljön, samhället och vår gemensamma ekonomi. Agenda 2030 och de 17 Globala mål för en hållbar utveckling fungerar som ett ramverk i vårt arbete. Besök gärna www.globalamalen.se för att lära dig mer.

Förkortningen ”CSR” som en del i vårt namn, står för den engelska termen ”Corporate Social Responsibility”. Då vi samlar en sektorsöverskridande målgrupp översätter vi termen till verksamheters samhällsansvar och innefattar alla tre dimensionerna av en hållbar utveckling – miljömässig, social och ekonomisk.

Sveriges största sektorsöverskridande hållbarhetsnätverk
”Bra att få träffa andra som arbetar med hållbarhet, ovärderligt genom detta nätverk.”
Medlem i CSR Västsverige

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.