CSR Västsverige Play | CSR Västsverige

CSR Västsverige Play

Ta del av kunskap, omvärldsbevakning och inspiration genom våra videoklipp. Lyssna till experter inom olika hållbarhetsområden som kortfattat belyser aktuella teman. Nedan finns våra senaste videoklipp och på vår youtube-kanal hittar du massor utav inspiration. I vår medlemsportal finns längre filmade webbinarier.

Trender och tips för hållbarhetsredovisning

Anamaria Vargas och Hanna Bremander från TomorrowToday berättar om sina senaste spaningar inom hållbarhetsrapportering. De belyser de Globala målen och riskplanering, samt de senaste paketen att hålla utkik på från EU-nivå. 

Systemperspektiv på hållbarhetsfrågor

Ett systemperspektiv hjälper till att lösa rätt problem och göra insatser där det finns möjlighet till verklig förändring. Hör Johan Holmén från Chalmers förklara varför det är viktigt att utgå från ett systemperspektiv när man arbetar med hållbarhetsfrågor och vilket värde det kan bidra praktiskt för verksamheter i sitt hållbarhetsarbete.
 

Strategier för material i en cirkulär ekonomi

Lyssna till Elin Larsson från RE:Source berätta om vikten av cirkulära materialstrategier. I videoklippet får du också en introduktion till Materialhjulet – en modell som kan användas som guide för cirkulär användning av material genom hela livscykeln. 

Grunden till ett strategiskt hållbarhetsarbete

Få en introduktion till hur man kan lägga grunden för ett strategiskt hållbarhetsarbete inom verksamheter. Utgångspunkten är en process bestående av fem delar: Nuläge, intressenter, väsentlighetsanalys, integrering och nytt nuläge. Lyssna till Dominika Machek som beskriver de centrala delarna. 

Besök CSR Västsverige Play på Youtube för fler videoklipp

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.