Styrelse & valberedning | CSR Västsverige
  1. CSR Västsverige
  2. Om oss
  3. Styrelse & valberedning

CSR Västsveriges styrelse

CSR Västsveriges styrelse har en bred representation utifrån de samhällssektorer som föreningens medlemmar tillhör. Styrelsen väljs av föreningens årsmöte. Medlemmar som vill väcka en särskild fråga till styrelsemöten är välkomna att vända sig till CSR Västsveriges kansli.

Tobias Hagrenius

Ordförande

VU-chef, Brixly

Niclas Emanuelsson

Vice Ordförande

Head of Global Operations,

Cellink Bioprinting AB

Malin Hardegård Nyberg

VP Communications Volvo Group HR,

Volvo Group

Angelica Lindblad

Franchiseledare,

Vägen ut! kooperativen

Jan Olausson

Kvalitetsstrateg, Borås Stad

Hanna Björk

Hållbarhetschef, Västtrafik

Lindha Feldin

Strateg cirkulär ekonomi,

Region Halland

Emma Björner

Forskare, Gothenburg Research Institute, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Valberedning

Föreningens valberedning utses av årsmötet och väljs för ett år. Valberedningens arbete styrs av en bestämd strategi.

Valberedningen 2023-2024 består av:

CSR Västsveriges medlemmar är välkomna att nominera kandidater till styrelsen, vänligen kontakta valberedningen senast den 16 januari. Du är välkommen att nominera dig själv eller någon annan person som du tror kan passa för uppdraget.

Uppdraget:

• Bidra till att föreningen uppnår sin vision och sina principer

• Följa upp och bidra till att aktuell strategiplan och verksamhetsplan uppnås

• Följa upp och bidra till att aktuell budget uppfylls

• Bidra till föreningens interna hållbarhetsarbete

• Vara en god arbetsgivare

• Förväntningar: Hög närvaro, engagerad, påläst, bidra till ett gott diskussionsklimat och alltid tänka föreningens bästa.

Tidsmässigt engagemang:

• Inläsning av material innan varje styrelsemöte; 8 möten x 1 h

• Delta vid varje möte; 8 möten x 3 h

• Delta vid strategiseminarier/kick-off som ev innebär övernattning; 1 gång/år, halv till en dag

• Delta vid årsmöte samt medlemsmöte; 2 ggr/år

 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.