Styrelse & valberedning | CSR Västsverige
  1. CSR Västsverige
  2. Om oss
  3. Styrelse & valberedning

CSR Västsveriges styrelse

CSR Västsveriges styrelse har en bred representation utifrån de samhällssektorer som föreningens medlemmar tillhör. Styrelsen väljs av föreningens årsmöte. Medlemmar som vill väcka en särskild fråga till styrelsemöten är välkomna att vända sig till CSR Västsveriges kansli.

Tobias Hagrenius

Ordförande

VU-chef, Brixly

Emma Björner

Vice ordförande

Forskare

Gothenburg Research Institute, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Jaspreet Gill

Affärsrådgivare

Almi Väst

Malin Hardegård Nyberg

VP Communications Volvo Group HR,

Volvo Group

Lars Durfelt

Vice VD

Göteborgs Stadsmission

Jan Olausson

Göteborgs Stad

Hanna Björk

Hållbarhetschef, Västtrafik

Susan Stieger-Petrusson

Verksamhetsansvarig Affärsutveckling & Partnerskap

Rädda Barnen Region Väst

Valberedning

Föreningens valberedning utses av årsmötet och väljs för ett år.

Valberedningen 2024-2025 består av:

Moa Boëthius Lind (sammankallande) moa.boethius@vgregion.se

Niklas Jambrén niklas.jambren@jcec.se

Lindha Feldin lindha.feldin@regionhalland.se

Lindsay Berg lindsay@mindfulnesswithlindsay.com

Hans Prevander hans.prevander@aps.eu

Föreningens revisorer utses av årsmötet och väljs för ett år.

Margit Alard – Malard Ekonomikonsult AB

Linda Olofsson – IUC Väst

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.