Kunskap och inspiration från CSR Västsverige

Söker du inspiration om hållbar verksamhetsutveckling? Vill du höja hållbarhetskompetensen i din arbetsgrupp eller kanske boka en talare till ert event?

Vi på CSR Västsveriges kansli har ett stort engagemang för strategiskt hållbarhetsarbete och föreläser gärna för din verksamhets ledningsgrupp, personal eller kunder. Läs mer om vilka föreläsningar och utbildningar vi erbjuder här nedan.

Inspirationsföreläsning om hållbar verksamhetsutveckling

Vi reder ut begrepp om hållbar utveckling, vilka delar som ingår i ett strategiskt hållbarhetsarbete och ger konkreta exempel på hur olika verksamheter har gått tillväga.

1,5-2 timmar
Medlem 5000kr Icke medlem 10 000kr

Grundutbildning i strategiskt hållbarhetsarbete

Vilka drivkrafter finns och hur kan deltagarna lägga grunden för ett strategiskt hållbarhetsarbete? Utbildningen ger konkreta exempel och flera tillfällen för diskussion. Inga förkunskaper krävs.

2-4 timmar
Medlem 10 000kr Icke medlem 15 000kr

Specialutformad utbildning

Självklart kan vi anpassa utbildningsmaterialet i dialog med er efter just er organisations behov och genomföra både föreläsningar och workshoppar.

6-8 timmar
Medlem 20 000kr Icke medlem 25 000kr

Workshop med kunskapspass om Agenda 2030

Målet är att workshopen ska mynna ut i nya tankar och idéer på hur den egna verksamheten kan använda Agenda 2030 i vardagen. Under ett inledande kunskapspass ger vi exempel på agendans relevans i Sverige och hur kan utmaningarna som beskrivs i de Globala målen vändas till möjligheter?

2-4 timmar
Medlem 10 000kr Icke medlem 15 000kr

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.