ANSVARSINITIATIV

CSR Västsverige erbjuder tipslistor, vi kallar dem Ansvarsinitiativ. De innehåller utmaningar som hjälper verksamheter att utveckla sitt CSR-arbete inom tre olika områden – miljö, socialt ansvar och arbetsmiljö. 

 

Initiativen innehåller en rad olika utmaningar som hjälper er att medvetandegöra och vidareutveckla ett trovärdigt CSR-arbete. Genom att arbeta med dem och göra kontinuerliga framsteg visar ni ert engagemang för en hållbar utveckling och driver på för ett ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Ansvarsinitiativen kan även användas som verktyg i dialogen med intressenter.

 

Till varje initiativ finns ett unikt medlemsstöd som skapar mervärden i form av möjlighet till uppföljning och kommunikation. Utforska vad CSR Västsveriges medlemmar gör i The Good Society.

 

Initiativen finns både i tryckt och digital form. Lättast utforskar ni dem i det digitala arkivet nedan. I broschyrerna visar vi upp ett urval av utmaningar.

Ladda ned initiativet för Miljöansvar (pdf)
Ladda ned initiativet för Reko arbetsplats (pdf)
Ladda ned initiativet för Socialt ansvar (pdf)

UTFORSKA VÅRA ANSVARSINITIATIV