KALENDER

Kalendern ligger för närvarande nere. Problemet åtgärdas inom kort. Vill du ha information om vad som är på gång i föreningen kan du klicka på länkarna nedan eller gärna kontakta karin@csrvastsverige.se

 

VÅR 2018

 

12 april: Infomöte Göteborg Mer info och anmälan

17 april: Jobbmingel – träffa akademiker med utländsk examen Mer info och anmälan

18 april: CSR Forum – Integration och klimat Mer info och anmälan

20 april: Samverkansgrupp för hållbarhetsredovisning (träff 1 av 5). Mer info och anmälan

24 april: Bli coachad i verktygen i det digitala medlemsstödet Mer info och anmälan

26 april: Samverkansgrupp hållbara inköp, Träff #2 ”Leverantörsuppföljning – hur vet man att miljökrav och/eller sociala krav efterlevs hos leverantörer?” Mer info och anmälan

 

4 maj: Grundläggande CSR-utbildning Trollhättan Mer info och anmälan

15 maj: Workshop Globala hållbarhetsmålen – från utmaningar till (affärs)möjligheter, Borås Mer info och anmälan

24 maj: Bli coachad i Worldfavor och det digitala medlemsstödet Mer info och anmälan

29 maj: Samverkansgrupp Hållbart företagande, Träff #2 ”Nudging” Mer info och anmälan

30 maj: Infomöte Borås, Trollhättan eller Halmstad Mer info och anmälan

 

1 juni: Grundläggande CSR-utbildning Göteborg Mer info och anmälan

7 juni: Infomöte Göteborg Mer info och anmälan

 

HÖST 2018

31 aug: Grundläggande CSR-utbildning Borås Mer info och anmälan

27 aug: Samverkansgrupp för hållbarhetsredovisning (träff 2 av 5). Mer info och anmälan

6 sept: Infomöte Göteborg Mer info och anmälan

19 sept: Infomöte Borås, Trollhättan eller Halmstad Mer info och anmälan

12 okt: Samverkansgrupp för hållbarhetsredovisning (träff 3 av 5). Mer info och anmälan

7 nov: Nätverkslunch Borås mer info och anmälan

8 nov: Infomöte Göteborg Mer info och anmälan

21 nov: Infomöte Borås eller Trollhättan Mer info och anmälan

23 nov: Grundläggande CSR-utbildning Göteborg Mer info och anmälan