Anna Segenstedt blir ny verksamhetschef för CSR Västsverige
  1. CSR Västsverige
  2. Ny verksamhetschef

Anna Segenstedt blir ny verksamhetschef för CSR Västsverige

Den 1 juni tillträder Anna Segenstedt som ny verksamhetschef för CSR Västsverige. Anna efterträder Johanna Stakeberg som har lett föreningen sedan 2017.

En gedigen bakgrund inom strategiskt hållbarhetsarbete och ett stort engagemang för sociala hållbarhetsfrågor. Det är två anledningar till varför Anna Segenstedt sökte sig till CSR Västsverige. Den 1 juni tillträder hon i rollen som verksamhetschef.

– Jag är glad att få förtroendet, och jag hoppas och tror ödmjukt att jag kan bidra med nya inspel på förändrings- och utvecklingsarbetet. Som Sveriges största sektorsöverskridande nätverk inom hållbar verksamhetsutveckling har CSR Västsverige och våra medlemmar potential att göra skillnad i hela samhället, säger Anna Segenstedt.

Tidigare aktiv medlem

Med utbildning inom sociologi, personalvetenskap och företagsekonomi, och många års erfarenhet från såväl lokala konsultbolag som globala organisationer, är hon väl rustad för sin nya roll. Hon har dessutom själv varit aktiv medlem i CSR Västsverige.

– Jag kom tidigt i kontakt med CSR Västsverige, där jag snabbt förstod vikten av bollplank och att nätverka med andra. Det är ju i möten och interaktionen med andra som utveckling och innovation händer! Jag ser med glädje och spänning fram emot att bygga relationer med våra medlemmar, och förhoppningsvis bredda nätverket så att vi kan nå ut till fler. 

Hållbarhetsarbete ger affärsnytta 

Anna kommer närmast från rollen som hållbarhetschef på Momentum Industrial. Under sina fyra år på bolaget var Anna med och byggde upp en tvärfunktionell och välfungerande hållbarhetsavdelning – en erfarenhet hon hoppas ha nytta av i sin nya roll som verksamhetschef på CSR Västsverige. 

– På Momentum såg jag verkligen hur viktigt det är att ledning och medarbetare arbetar tillsammans för att lyckas. Att göra hållbarhet till kärnan i hela verksamheten kan vara utmanande, men när man väl lyckas bidrar det till så mycket värde och affärsnytta. Nu hoppas jag kunna hjälpa fler medlemmar att göra samma resa i sina verksamheter.

 


Kontakt

anna.segenstedt@csrvastsverige.se 

 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.