KALENDER

VÅR 2019

 

13 feb: Informationsmöte om CSR Västsverige – Halmstad Mer info och anmälan

19 feb: CSR-Verkstad Göteborg

22 feb: Nätverkslunch – Falkenberg Mer information och anmälan 

22 feb: Hållbarhetsgrupp i Borås Mer info och anmälan 

25 feb: Fokusgrupp Hållbart Företagande Mer info och anmälan

26 feb: Informationsmöte om CSR Västsverige – Göteborg Mer info och anmälan

28 feb: Grundutbildning i strategiskt hållbarhetsarbete – Göteborg Mer info och anmälan

 

1 mar: Hur kan vi ta ett samhällsansvar? Frukostseminarium – Samarrangemang med Frölunda Indians Mer info och anmälan

5 mar: Lunch med Fyrbodals kvinnliga industrinätverk Mer info och anmälan

6 mar: Grundutbildning i strategiskt hållbarhetsarbete –  Halmstad Mer info och anmälan

12 mar: Hur organiseras hållbarhetsarbetet bäst? Årsmöte med seminarium Mer info och anmälan

27 mar: Informationsmöte om CSR Västsverige – Halmstad Mer info och anmälan

28 mar: Informationsmöte om CSR Västsverige – Göteborg Mer info och anmälan

 

2 apr: Frukostseminarium – Samarrangemang med Emerga Mer info och anmälan 

10 apr: CSR-Verkstad Halmstad

11 apr: CSR-Verkstad Göteborg

25 apr: Informationsmöte om CSR Västsverige – Göteborg Mer info och anmälan

 

3 maj: Nätverkslunch Halland Mer info och anmälan kommer

8 maj: Informationsmöte om CSR Västsverige – Halmstad Mer info och anmälan

9 maj: Fokusgrupp Hållbart Företagande Mer info och anmälan

7 maj: Grundutbildning i strategiskt hållbarhetsarbete – Göteborg Mer info och anmälan

9 maj: Fokusgrupp Hållbart Företagande – Träff 2

20 maj: Frukostseminarium om Innovation, Cirkularitet och Hållbar mat – Samarrangemang med Win Win Award, Re:Source och Garveriet i Floda Info och anmälan

22 maj: Workshop om de Globala målen – Halmstad Mer info och anmälan kommer

23 maj: Informationsmöte om CSR Västsverige – Göteborg Mer info och anmälan

24 maj: Fokusgrupp om hållbart företagande med IUC – Trollhättan Mer info och anmälan kommer

 

4 jun: Heldagsutbildning om Hållbarhetsrapportering – Grundläggande Mer info och anmälan kommer snart

5 jun: Grundutbildning i strategiskt hållbarhetsarbete – Trollhättan Mer info och anmälan

11 jun: CSR-Verkstad Göteborg

 

28 aug: Heldagsutbildning om Hållbarhetsrapportering – Fördjupning Mer info och anmälan kommer snart