KALENDER

Kalendern ligger för närvarande nere. Problemet åtgärdas inom kort. Vill du ha information om vad som är på gång i föreningen kan du klicka på länkarna nedan eller gärna kontakta karin@csrvastsverige.se

 

VÅR 2018

24 maj: Bli coachad i Worldfavor och det digitala medlemsstödet Mer info och anmälan

29 maj: Samverkansgrupp Hållbart företagande, Träff #2 ”Nudging” Mer info och anmälan

30 maj: Nätverksträff – minska glappet på arbetsmarknaden. Arrangör: Business Region Göteborg, Göteborgs Stad Arbetsmarknad och Vuxenutbildningen och CSR Västsverige Mer info och anmälan

30 maj: Infomöte Borås, Trollhättan eller Halmstad Mer info och anmälan

 

1 juni: Grundläggande CSR-utbildning Göteborg Mer info och anmälan

7 juni: Infomöte Göteborg Mer info och anmälan

 

HÖST 2018

31 aug: Grundläggande CSR-utbildning Borås Mer info och anmälan

27 aug: Samverkansgrupp för hållbarhetsredovisning (träff 2 av 5). Mer info och anmälan

6 sept: Infomöte Göteborg Mer info och anmälan

19 sept: Infomöte Borås, Trollhättan eller Halmstad Mer info och anmälan

12 okt: Samverkansgrupp för hållbarhetsredovisning (träff 3 av 5). Mer info och anmälan

7 nov: Nätverkslunch Borås mer info och anmälan

8 nov: Infomöte Göteborg Mer info och anmälan

21 nov: Infomöte Borås eller Trollhättan Mer info och anmälan

23 nov: Grundläggande CSR-utbildning Göteborg Mer info och anmälan