KALENDER

VÅR 2019

 

PepTalk varje måndag Mer info och anmälan

12 mar: Hur organiseras hållbarhetsarbetet bäst? Årsmöte med seminarium Mer info och anmälan

21 mar: Grundutbildning i strategiskt hållbarhetsarbete – Borås Mer info och anmälan 

27 mar: Informationsmöte om CSR Västsverige – Halmstad Mer info och anmälan

28 mar: Informationsmöte om CSR Västsverige – Göteborg Mer info och anmälan

 

PepTalk varje måndag Mer info och anmälan

2 apr: Frukostseminarium – Samarrangemang med Emerga Mer info och anmälan 

9 apr: Nätverkslunch: Framtidssäkra företaget – Dalsland Mer info och anmälan

10 apr: CSR-Verkstad Halmstad

11 apr: CSR-Verkstad Göteborg

25 apr: Hållbarhetsgrupp Borås Mer info

25 apr: Informationsmöte om CSR Västsverige – Göteborg Mer info och anmälan

26 apr: Nätverkslunch – Borås Mer info och anmälan 

 

PepTalk varje måndag Mer info och anmälan

3 maj: Nätverkslunch Halland Mer info och anmälan kommer

8 maj: Informationsmöte om CSR Västsverige – Halmstad Mer info och anmälan

9 maj: Fokusgrupp Hållbart Företagande Mer info och anmälan

7 maj: Grundutbildning i strategiskt hållbarhetsarbete – Göteborg Mer info och anmälan

9 maj: Fokusgrupp Hållbart Företagande – Träff 2

20 maj: Frukostseminarium om Innovation, Cirkularitet och Hållbar mat – Samarrangemang med Win Win Award, Re:Source och Garveriet i Floda Info och anmälan

22 maj: Workshop om de Globala målen – Halmstad Mer info och anmälan kommer

23 maj: Informationsmöte om CSR Västsverige – Göteborg Mer info och anmälan

24 maj: Fokusgrupp om hållbart företagande med IUC – Trollhättan Mer info och anmälan kommer

 

PepTalk varje måndag Mer info och anmälan

4 jun: Heldagsutbildning om Hållbarhetsrapportering – Grundläggande Mer info och anmälan kommer snart

5 jun: Grundutbildning i strategiskt hållbarhetsarbete – Trollhättan Mer info och anmälan

11 jun: CSR-Verkstad Göteborg

 

PepTalk varje måndag Mer info och anmälan

28 aug: Heldagsutbildning om Hållbarhetsrapportering – Fördjupning Mer info och anmälan kommer snart