BLI MEDLEM

Vill ni utveckla ert hållbarhetsarbete? Välkommen som medlem i Sveriges största, sektorsöverskridande nätverk för samhällsansvar!

 

Alla verksamheter som vill arbeta för en hållbar utveckling och ta ett utökat ansvar är varmt välkomna som medlemmar. Tillsammans är vi starka och kan åstadkomma beständiga förändringar – hjälp oss att växa och bli fler!

 

Varför ska vi bli medlem?
Med ett medlemskap i CSR Västsverige får ni tillgång till ett omfattande och mångsidigt stöd som syftar till att utveckla ett långsiktigt och värdeskapande hållbarhetsarbete. Ni blir dessutom del av ett svårslaget, sektorsöverskridande nätverk för kunskaps- och erfaranhetsutbyte. Ett medlemskap i CSR Västsverige är ett ställningstagande och signalerar till er omgivning att ni aktivt vill arbeta för en hållbar utveckling.

 

Vad får vi som medlem?
Förutom ett stort, sektoröverskridande nätverk för inspiration och erfarenhetsutbyte får ni tillgång till ett omfattande och mångsidigt stöd samt möjlighet att delta på kunskapsfördjupande aktiviteter för att kunna utveckla ert hållbarhetsarbete. En central utgångspunkt är att varje verksamhet, oavsett storlek och tidigare erfarenhet, utifrån sina specifika förutsättningar ska kunna hitta en relevant ingångsnivå och därifrån ta nästa kliv. Det är framstegen som räknas.

Stödet innefattar:

 • Kompetensutveckling med seminarier och workshops
 • Mötesplatser och nätverk
 • Praktiska verktyg

Se en sammanställning och läs mer under Erbjudande.

 

Vilka kan bli medlemmar?
Unikt för CSR Västsverige är den medvetna betoningen på att detta är frågor för alla typer av verksamheter, inte enbart företag. Denna kraftsamling och blandning av olika aktörer leder till oväntade och spännande möten i vilka nya idéer, inspiration, projekt och samverkan skapas. Företag och organisationer med verksamhet i Västra Götaland och Halland som vill arbeta systematiskt och långsiktigt med för en hållbar utveckling är välkomna som medlemmar. Både från privat, offentlig, idéburen sektor och akademi – stora som små.

 

 

Vilka förväntningar har CSR Västsverige på sina medlemmar?
Föreningens arbete utgår från att företag och organisationer agerar utifrån sina förutsättningar och villkor. Medlemmar i CSR Västsverige förväntas ställa sig oss bakom föreningens vision och åtar sig att bidra till den genom att arbeta utifrån fyra principer.

Vision: Ett västsverige där alla verksamheter tar ansvar och gör skillnad för världen.

5 principer:

 • Förstå och ta ansvar för vår påverkan – på samhälle, miljö och människa – lokalt och globalt
 • Integrera CSR i kärnverksamheten – genom ett strategiskt arbete, i samverkan med intressenter
 • Dela erfarenheter för att inspirera och lära – och medverka till en kraftsamling som ger ringar på vattnet
 • Göra kontinuerliga framsteg – som skapar värde för vår egen verksamhet och samhället i stort
 • Sprida kännedom om CSR Västsverige och bidra till uppfyllandet av Agenda 2030

 

Hur mycket kostar det att vara medlem?
Medlemsavgiften är baserad på antalet medarbetare i organisationen och organisationsnummer. Medlemskapet rullar på 12 månader.

1-9 och idéburna organisationer.    3 000 kr/år

10-99                                                     6 500 kr/år

100-249                                                10 000 kr/år

250-499                                                15 000 kr/år

500+                                                      20 000 kr/år

 

Medlemskapets uppskattade marknadsvärde är mer än 65 000 kr/år. Den låga avgiften är möjlig genom offentlig finansiering från Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Medlemskapet gäller tillsvidare. Medlem som önskar utträde ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till kansliet.

 

Vill du få mer information?

 • Delta på ett av våra öppna informationsmöten som vi bjuder in till en gång i månaden. Se när nästa möte är i vår Kalender.
 • Kontakta kansliet
 • Prenumerera på våra nyhetsbrev och inbjudningar till event (anmälan längst ned på sidan)
 • Följ oss på FacebookTwitter (@CSRVastsverige), Linkedin och Youtube.

SÅ BLIR NI MEDLEMMAR

Kontakta kansliet! Så skickar vi ett ansökningsformulär och en överenskommelse för signering. Överenskommelsen består av vår vision och fem principer att jobba efter och kan signeras av valfri person i er organisation. Kontakta kansliet här.

Kom på ett informationsmöte! Passar både nya medlemmar och intresserade verksamheter som ännu inte har gått med i föreningen. Vi bjuder på frukost och berättar mer om medlemskapet. Anmäl dig till ett informationsmöte här.