Många  har länge sagt att medvetna organisationer är morgondagens vinnare. Vi säger att den tiden redan är här. Vår vision är en region där alla verksamheter tar ansvar och gör skillnad för världen. Kort och gott handlar det om att låta affärer gå hand i hand med ett utökat ansvarstagande för både människa, miljö och samhälle. Välkommen att bli en del av kraftsamlingen!

ERBJUDANDE

KOMPETENSUTVECKLING

Seminarier, utbildningar och nätverk i många former

THE GOOD SOCIETY

Synliggör ert CSR-engagemang och ta del av andras

VERKTYG OCH METODER

Stöd för ett systematiskt CSR-arbete

KOMMANDE EVENEMANG		

THE GOOD SOCIETY

VI VÄLKOMNAR NYA MEDLEMMAR

  • Stena Line Scandinavia AB
  • Vattenfall Vattenkraft AB
  • Cenorco AB
  • Cja i Bredaryd AB
  • Jernbro Industrial Services AB

 

Se alla medlemmar i nätverket

CSR VÄSTSVERIGE PLAY

Genom videoinspelningar lyfter vi med jämna mellanrum tips, trendspaningar och viktiga frågor. Här hittar du bland annat #csrvideo‬ (korta intervjuer med intressanta personer) och inspelningar från seminarier.

 

Klicka här för att komma till arkivet.

TIPS PÅ CSR-UTMANINGAR

Använd CSR Västsveriges ansvarsinitiativ för att medvetandegöra och utveckla ert CSR-arbete. De passar alla verksamheter – oavsett nuläge och storlek.

 

Läs mer om ansvarsinitiativen

TWITTER

14/06/2018 @ 2:11
Pratat Agenda 2030 idag hos Region Halland. Intressanta diskussioner om hur de kan implementera de globala målen samt driva partnerskap och samverkan i regionen. #Agenda2030 #hållbarhet #hallandväxer #västsverige https://t.co/OL2l0uuC3H CSRVastsverige photo
1
12/06/2018 @ 17:59
Inbjudan Grundläggande CSR-utbildning - Borås & Halmstad augusti - https://t.co/E3ul8EhdeU
1
31/05/2018 @ 17:49
Tack Morris Law och @Mitt_Liv för dagens frukost om att diskrimineringslagstiftningen faktisk kan användas som konkurrensfördel, i att förbättra arbetsmiljön och stärka varumärket. Funktionsnedsättning är en av diskrimineringsgrunderna: https://t.co/HPH341J4bO https://t.co/mArsheXJmW CSRVastsverige photo
30/05/2018 @ 15:45
Idag är vi med och arrangerar en nätverksträff för att minska glappet på arbetsmarknaden, tillsammans med @BRGgoteborg och Arbvux #jämliktgbg #hållbarhet #csr https://t.co/ajJqOldKHD CSRVastsverige photo
1
29/05/2018 @ 23:42
"Kunskap är alltid viktigt, ibland en förutsättning, men det är beteendeförändring som måste till för att nå en hållbar utveckling", lyfte @beteendelabbet under dagens träff i samverkansgruppen Hållbart företagande. https://t.co/po4qBw3yzY CSRVastsverige photo
1
3

FACEBOOK

CSR Västsverige

Föreningen har 2017 drygt 265 medlemmar från offentlig, privat och idéburen sektor samt akademi - Private & Public. När vi tar initiativ, antar utmaningar och bestämmer oss för att driva frågor, har det effekt. Vi väntar inte på bättre tider - vi skapar dem!
CSR Västsverige
CSR Västsverige is with Karin Hagberg.13/06/2018 @ 23:59
Idag pratar vi om Agenda 2030 för tjänstepersoner på Region Halland. Intressanta diskussioner om hur de kan implementera de globala målen för en hållbar utveckling internt i organisationen, samt vara en drivande kraft för partnerskap och samverkan i hela regionen.

#hållbarhet #hallandväxer #agenda2030 #västsverige
CSR Västsverige
CSR Västsverige12/06/2018 @ 19:10
Borås och Halmstad - se hit! Ge oss en halv dag och vi kommer bland annat att lära dig vad begreppen hållbarhet och CSR innebär, vilka drivkrafter som finns och hur du kan lägga grunden för ett strategiskt hållbarhetsarbete. I augusti kör vi Grundläggande CSR-ubildningar och medlemmar i CSR Västsverige deltar kostnadsfritt.

22 aug Halmstad
31 aug Borås

Mer info och anmälan: http://csrvastsverige.se/kalender/
CSR Västsverige
CSR Västsverige07/06/2018 @ 19:19
Visste du att under det här läsåret startade, drev och avvecklade närmare 30 000 gymnasieelever ett UF-företag i Sverige?

Elevernas nya kunskap och erfarenheter ger stora resultat, utvecklar dem som individer och gör att framtiden blir lite ljusare.

Ung Företagsamhet i Göteborg brinner för att ge unga människor en tro på sin egen företagsamhet. Det gör vi också och är därför stolt partner. På ufpartner.se ser du hur din verksamhet kan stärkas genom att satsa på Göteborgs framtid. Var med och bidra. Välkommen att känna kraften, energin och framtidstron i Ung Företagsamhet!
CSR Västsverige
CSR Västsverige05/06/2018 @ 19:55
Idag är det Världsmiljödagen 2018! Vad passar bättre än att kika lite närmare på några av delmålen i Agenda 2030 som har ett miljöfokus?

Visste du att agendan inte bara består utav de 17 hållbarhetsmålen utan också av 169 delmål?
För målen "13 Bekämpa Klimatförändringarna", "14 Hav och Marina Resurser" samt "15 Ekosystem och Biologisk Mångfald" finns exempelvis följande delmål:

- 13.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.

- 14.1 Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen.

- 15.2 Till 2020 främja genomförandet av hållbart brukande av alla typer av skogar, stoppa avskogningen, återställa utarmade skogar och kraftigt öka nybeskogningen och återbeskogningen i hela världen.
CSR Västsverige
Jag är en siffra att räkna med!
“Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan stoppa isarna från att smälta!” Globala målen utgör en gemensam plan för en ...
youtube.com
CSR Västsverige
CSR Västsverige shared their post.31/05/2018 @ 20:29
Tack Morris Law för dagens frukostseminarium om hur diskrimineringslagstiftningen faktisk kan användas som konkurrensfördel!

Tillsammans med Mitt Liv (svb) gav ni oss insikter om att ett aktivt arbete mot diskriminering kan både förbättra arbetsmiljön och stärka varumärket.

Funktionsnedsättning är en av de 7 diskrimineringsgrunderna och därför passade seminariet extra bra att lyfta ihop med Arbetsförmedlingen kampanj om att göra plats.

Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder)
CSR Västsverige
CSR Västsverige31/05/2018 @ 19:52
Arbetsförmedlingens kampanj Gör plats! har vunnit pris! Syftet med kampanjen är att bidra till att fler personer med funktionsnedsättning får jobb.

– Det är fantastiskt roligt att filmen får så mycket uppmärksamhet. Med kampanjen vill vi visa att människor med en funktionsnedsättning tillför kompetens och värde på vilken arbetsplats som helst. Produktionsteamet bakom filmen består delvis av personer som har en funktionsnedsättning, säger Mikael Hvinlund, kommunikationsdirektör på Arbetsförmedlingen.

Läs mer om hur du som arbetsgivare kan göra plats och ta del av erfarenheter från andra som redan har anställt en person med funktionsnedsättning på gorplats.se!