CSR Västsverige

Bli medlem

Organisationsdetaljer

Inbjudningar och nyheter

Ange namn och e-postadresser på den eller de som vill ha inbjudningar och nyheter från CSR Västsverige.

Villkor och personuppgifter

GDPR – Dataförordningen om personuppgifter
Kansliet behöver ovan listade uppgifter om kontaktpersonerna för att kunna informera om föreningens aktiviteter och annan medlemsinformation. Detta görs främst genom utskick via e-post, samt kan ske över telefon. Kansliet sparar ovan listade uppgifter i ett CRM-system.

Kontaktuppgifterna sparas även i en maillista på hemsidan mailchimp.com, invajo.se samt på den digitala plattformen Learnster. Kansliet sparar ovan listade uppgifter i 5 år, tills medlemsorganisationen begär utträde ur föreningen eller kontaktpersonen ber kansliet radera uppgifter om hen.

GDPR – Dataförordningen om personuppgifter Kansliet behöver ovan listade uppgifter om kontaktpersonerna för att kunna informera om föreningens aktiviteter och annan medlemsinformation. Detta görs främst genom utskick via e-post, samt kan ske över telefon. Kansliet sparar ovan listade uppgifter i en kopia av detta dokument samt i ett Excel-dokument. Båda dokumenten sparas i en gruppkatalog på en server i Chalmers IT-system. Kontaktuppgifterna sparas även i en maillista på hemsidan mailchimp.com samt på den digitala plattformen Worldfavor. Kansliet sparar ovan listade uppgifter i 5 år, tills medlemsorganisationen begär utträde ur föreningen eller kontaktpersonen ber kansliet radera uppgifter om hen. Kansliet lämnar inte ut ovan listade uppgifter till någon

Registreringsbekräftelse kommer skickas med e-post till dig.


← Gå till CSR Västsverige