CSR Västsverige

Bli medlem

Organisationsdetaljer

Inbjudningar och nyheter

Ange namn och e-postadresser på den eller de som vill ha inbjudningar och nyheter från CSR Västsverige.

Villkor och personuppgifter

GDPR – Dataförordningen om personuppgifter
Kansliet behöver ovan listade uppgifter om kontaktpersonerna för att kunna informera om föreningens aktiviteter och annan medlemsinformation. Detta görs främst genom utskick via e-post, samt kan ske över telefon. Kansliet sparar ovan listade uppgifter i en kopia av detta dokument samt i ett Excel-dokument. Båda dokumenten sparas i en gruppkatalog på en server i Chalmers IT-system.

Kontaktuppgifterna sparas även i en maillista på hemsidan mailchimp.com samt på den digitala plattformen Worldfavor. Kansliet sparar ovan listade uppgifter i 5 år, tills medlemsorganisationen begär utträde ur föreningen eller kontaktpersonen ber kansliet radera uppgifter om hen. Kansliet lämnar inte ut ovan listade uppgifter till någon

GDPR – Dataförordningen om personuppgifter Kansliet behöver ovan listade uppgifter om kontaktpersonerna för att kunna informera om föreningens aktiviteter och annan medlemsinformation. Detta görs främst genom utskick via e-post, samt kan ske över telefon. Kansliet sparar ovan listade uppgifter i en kopia av detta dokument samt i ett Excel-dokument. Båda dokumenten sparas i en gruppkatalog på en server i Chalmers IT-system. Kontaktuppgifterna sparas även i en maillista på hemsidan mailchimp.com samt på den digitala plattformen Worldfavor. Kansliet sparar ovan listade uppgifter i 5 år, tills medlemsorganisationen begär utträde ur föreningen eller kontaktpersonen ber kansliet radera uppgifter om hen. Kansliet lämnar inte ut ovan listade uppgifter till någon

En bekräftelse för registreringen kommer att skickas till dig via e-post.


← Tillbaka till CSR Västsverige