Digitala verktyg

Det finns många anledningar till att använda digitala verktyg. Verktyg kan hjälpa att strukturera  hållbarhetsarbetet. Paketera och kommunicera arbetet i en tydlig hållbarhetsrapport. Ge verksamheter en bättre överblick, underlätta intern förankring. Och mycket mer.

Samtliga verktyg erbjuder rabatter för CSR Västsveriges medlemmar. Några verktyg kan till och med användas helt utan kostnad.

Ansvarsfullt.se

Ett enkelt moln-baserat verktyg som gör det möjligt att hållbarhetsredovisa sin verksamhet helt utan förkunskaper och skapa en hållbarhetsrapport som svarar mot dagens praxis och regelverk. Rapporten visar också hur din verksamhet jobbar mot FNs globala hållbarhetsmål. Ett verktyg som passar för såväl det stora som det mindre företaget. Verktyget fokuserar på att ge en överskådlig bild av hållbarhetsarbetet samt skapa rapporter i samband med upphandlingar, offertförfrågningar och årsredovisningar. Verktyget ägs av 3HF Response AB.

Easy To Trust

Ett transparent system i vilket riskhantering och affärsutveckling integrerats med verksamheten för att leverera ett hållbarhetsarbete för effektiv och lönsam styrning i världsklass. Inbyggda metoder och verktyg underlättar de dagliga processerna och säkerställer samtidigt den lagstadgade redovisningen av både finansiella och icke-finansiella parametrar.
De mervärden som Easy To TrustTM skapar kommer huvudsakligen från två områden. 1) ökad trovärdighet i hållbarhetsarbetet, internt och externt samt 2) kontinuerligt ökat ansvarstagande och tydliga resultat. Vertyget ägs av ETT Easy To Trust AB.

Hållbarhetskollen

Genom att framgångsrikt arbeta med hållbarhetsfrågor skapar företag affärsnytta genom hållbara kunderbjudanden och blir attraktiva som arbetsgivare. Förutsättningar skapas också för att företaget ska bidra till en bättre värld genom att lösa samtidens och framtidens utmaningar. Hur bra koll har ni egentligen på hållbarhet i dag och vad behöver ni för att säkerställa att företaget utvecklas hållbart? Vilka åtgärder behöver ni prioritera?
Med PwC:s tjänst Hållbarhetskollen får ni en kartläggning av var ni står i dag och hur ni ska tänka framåt för att utvecklas i hållbar riktning. Verktyget ägs av PwC.

Klimatbokslut

Med ett klimatbokslut identifieras var den stora klimatpåverkan finns i företagets affärsmodell. Med en tydlig bild av företagets klimatpåverkan kan ni lättare identifiera, prioritera och följa upp åtgärder för att reducera utsläppen. Klimatbokslutet hjälper er vidta rätt åtgärder i form av affärsutveckling, effektiviseringar, implementering av ny teknik och kravställning på leverantörer. Verktyget ägs av EMC.

SDG Impact Assessment Tool

Ett webb-baserat verktyg som stimulerar självskattningar av hur en innovation, aktivitet eller organisation påverkar FNs globala hållbarhetsmål. Det är också ett verktyg för lärande om Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Agenda 2030 och dess hållbarhetsmål är omfattande och komplexa, och det kan vara svårt att veta hur man skall ta sig an dessa mål. Verktyget ägs av Göteborgs centrum för hållbar utveckling.

Worldfavors Hållbarhetsprofil

Möjliggör för företag och organisationer, oavsett bransch och storlek, att snyggt, enkelt och digitalt kommunicera och visualisera hållbarhetsarbetet till sina intressenter. Hållbarhetsprofilens standardiserade format gör den både jämförbar och förenklar förståelsen av innehållet. Profilen bygger på etablerade ramverk så som GRI och FNs globala hållbarhetsmål men också egna aktiviteter, KPI:er, policys etc. Det gör att alla kan använda den oavsett hur långt organisationen har kommit i sin hållbarhetsresa. I Worldfavors hållbarhetsnätverk kan användaren inte bara skapa och dela den egna profilen utan såklart också ta del av andras data för att utveckla sitt arbete och möjliggöra hållbara beslut. Verktyget ägs av Worldfavor.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.