Ämnesfördjupning

Vi arrangerar kurser, seminarier och fokusgrupper i vårt utbud inom ämnesfördjupning. Genom väl insatta föreläsare belyser vi aktuella hållbarhetsfrågor för en fördjupad och tillämpad kunskap för verksamheter.  De olika arrangemangen är också utmärkta tillfällen att knyta nya kontakter. Läs mer om vårt utbud nedan.

Kurser

Vi erbjuder fördjupningskurser för medlemsorganisationer som anordnas över en eller två heldagar. Kurserna arrangeras tillsammans med väl insatta föreläsare inom relevanta hållbarhetsområden.
ÄMNESFÖRDJUPNING
Fördjupa din kunskap i aktuella hållbarhetsfrågor genom våra kurser.

Seminarier

Seminarierna belyser aktuella hållbarhetsfrågor med fokus på tillämpad kunskap. De arrangeras ofta tillsammans med medlemsorganisationer och ger därför stort utrymme för erfarenhetsutbyte organisationer emellan.
ÄMNESFÖRDJUPNING
Fördjupa din kunskap i aktuella hållbarhetsfrågor genom våra seminarier.

Upplägg

Deltagarnas perspektiv och utmaningar står i centrum, varför träffarnas innehåll samt datum planeras i samråd med deltagande verksamheter.

Här ges möjlighet att knyta värdefulla kontakter och få nya perspektiv genom att träffa personer från andra branscher och sektorer.

Medlemsförmån

Fokusgruppsträffarna ligger utöver erbjudandet i medlemskapet och består av 4 halvdagsträffar under ett år.

Kostnaden för deltagande verksamheter är 7000 kr/person för 4 halvdagsträffar (inkl. frukost och lunch).

Deltagande organisationer

Forbo Flooring, Almondy AB, Grenncarrier Sweden AB, HSB Göteborg, Liseberg, Nudie Jeans, Nyla Design, Svenska Mässan, Västtrafik, Göteborgs stad Intraservice, Universeum, Jernbro.

Medlemsförmån

Fokusgruppsträffarna ligger utöver erbjudandet i medlemskapet och består av 3 halvdagsträffar under ett år.

Kostnaden för deltagande organisationer är 6000 kr/person för 3 halvdagsträffar (inkl. frukost och lunch).

Deltagande Organisationer

AffärsConcept, Göteborg Energi, Göteborgs Universitet, Lin education, Liseberg, Procurator Sverige AB, RSM & co, Staples, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Älvstranden UtvecklingAB.

Röster från deltagare
”Det har gett mig ett bra nätverk av personer jag kan ta kontakt med framöver då jag behöver bollplank eller svar på någon fråga.”

”Intressanta föreläsare inbjudna till träffarna som bidrar till att man lyfter blicken. Många intressanta, konkreta exempel på hur man arbetar i olika organisationer med CSR.”

”Värdefullt att träffa människor från andra branscher vilket ger annorlunda insikter, nya perspektiv och ibland ser man att utmaningarna är desamma.”

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.