Ämnesfördjupning | CSR Västsverige

Ämnesfördjupning

Vi arrangerar seminarier, kurser och fokusgrupper i vårt utbud inom ämnesfördjupning. Genom väl insatta föreläsare belyser vi aktuella hållbarhetsfrågor för en fördjupad och tillämpad kunskap för verksamheter.  De olika arrangemangen är också utmärkta tillfällen att knyta nya kontakter. Läs mer om vårt utbud nedan.

”Värdefullt att träffa människor från andra branscher vilket ger annorlunda insikter, nya perspektiv och ibland ser man att utmaningarna är desamma.”

Seminarier

Seminarierna belyser aktuella hållbarhetsfrågor med fokus på tillämpad kunskap. De arrangeras ofta tillsammans med medlemsorganisationer och ger därför stort utrymme för erfarenhetsutbyte organisationer emellan.

Kurser

Under 2022 kommer vi att erbjuda två kurser som arrangeras tillsammans med väl insatta föreläsare inom relevanta hållbarhetsområden. Kurserna har ett praktiskt fokus där målet är att skapa ett fördjupat lärande med konkreta verktyg. Om du som medlem vill önska en specifik kurs så kan du skicka ditt förslag till kansli@csrvastsverige.se.

Arbetsgrupper

CSR Västsverige driver arbetsgrupper för relevanta hållbarhetsfrågor som vi gemensamt identifierat utifrån Agenda 2030 och där vi tillsammans med våra medlemmar åstadkommer konkret nytta.

Hållbarhetsgruppen Sjuhärad

I denna fokusgrupp träffas hållbarhetsansvariga som är verksamma i Sjuhäradsregionen. Träffarnas teman baseras utifrån deltagarnas behov och önskemål. Tidigare teman har varit cirkulära affärsmodeller, hållbarhetsredovisning och integrering av hållbarhet i organisationer. Hållbarhetsgruppen Sjuhärad arrangeras tillsammans med TEX! By Marketplace Borås och Science Park Borås.

Hållbar verksamhetsutveckling

Röster från deltagare
”Det har gett mig ett bra nätverk av personer jag kan ta kontakt med framöver då jag behöver bollplank eller svar på någon fråga.”

”Intressanta föreläsare inbjudna till träffarna som bidrar till att man lyfter blicken. Många intressanta, konkreta exempel på hur man arbetar i olika organisationer med CSR.”

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.