Ämnesfördjupning

Vi arrangerar seminarier, kurser och fokusgrupper i vårt utbud inom ämnesfördjupning. Genom väl insatta föreläsare belyser vi aktuella hållbarhetsfrågor för en fördjupad och tillämpad kunskap för verksamheter.  De olika arrangemangen är också utmärkta tillfällen att knyta nya kontakter. Läs mer om vårt utbud nedan.

”Värdefullt att träffa människor från andra branscher vilket ger annorlunda insikter, nya perspektiv och ibland ser man att utmaningarna är desamma.”

Seminarier

Seminarierna belyser aktuella hållbarhetsfrågor med fokus på tillämpad kunskap. De arrangeras ofta tillsammans med medlemsorganisationer och ger därför stort utrymme för erfarenhetsutbyte organisationer emellan.

Kurser

Vi erbjuder fördjupningskurser för medlemsorganisationer som anordnas över en eller två heldagar. Kurserna arrangeras tillsammans med väl insatta föreläsare inom relevanta hållbarhetsområden.

Fokusgrupper

För verksamheter som önskar en fördjupad kunskap inom specifikt område eller som vill träffas kontinuerligt tillsammans med andra verksamheter, så finns det möjlighet att delta i våra fokusgrupper. Det är grupper som ses 3-4 ggr/per år. I träffarna kombineras lärorika och inspirerande gästföreläsningar, med ett stort utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte. Läs mer om våra två fokusgrupper här nedan.

Upplägg

Deltagarnas perspektiv och utmaningar står i centrum, varför träffarnas innehåll samt datum planeras i samråd med deltagande verksamheter.

Här ges möjlighet att knyta värdefulla kontakter och få nya perspektiv genom att träffa personer från andra branscher och sektorer.

Hållbar verksamhetsutveckling

Fokusgruppen Hållbar verksamhetsutveckling vänder sig företag och organisationer som önskar en fördjupad kunskap inom specifika områden eller som vill träffas kontinuerligt tillsammans med andra verksamheter. Fokusgruppen innefattar 3 träffar per år kombinerar lärorika och inspirerande gästföreläsningar med ett stort utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte. Träffarnas teman berör allt från hur samhällsansvar skapar affärsvärde, kommunikation, inköpsstrategier, utvärdering av leverantörer och uppförandekoder till medarbetarengagemang. Deltagarnas perspektiv och utmaningar står i centrum och därför planeras träffarnas innehåll och datum i samråd med deltagarna. 

Deltagande verksamheter

Forbo Flooring, Almondy AB, Grenncarrier Sweden AB, Liseberg, Nudie Jeans, Västtrafik, Göteborgs stad Intraservice, Universeum, Brixly, Konsument och medborgarservice Göteborgs stad, Parkeringsbolaget, Göteborgs universitet, Procurator, Staples.

Hållbarhetsgruppen Sjuhärad

I denna fokusgrupp träffas hållbarhetsasnvariga som är verksamma i Sjuhäradsregionen. Träffarnas teman baseras utifrån deltagarnas behov och önskemål. Tidigare teman har varit cirkulära affärsmodeller, hållbarhetsredovisning och integrering av hållbarhet i organisationer. Hållbarhetsgruppen Sjuhärad arrangeras tillsammans med TEX! By Marketplace Borås och Science Park Borås.

Deltagande verksamheter

Modexa, Länsförsäkringar Älvsborg, RO-gruppen, GARO, Care of Sweden, Brunngård Group, Inkubatorn Borås, Högskolan Borås, Scandicore, Nexans.
Röster från deltagare
”Det har gett mig ett bra nätverk av personer jag kan ta kontakt med framöver då jag behöver bollplank eller svar på någon fråga.”

”Intressanta föreläsare inbjudna till träffarna som bidrar till att man lyfter blicken. Många intressanta, konkreta exempel på hur man arbetar i olika organisationer med CSR.”

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.