Ämnesfördjupning

Vi arrangerar seminarier, kurser och fokusgrupper i vårt utbud inom ämnesfördjupning. Genom väl insatta föreläsare belyser vi aktuella hållbarhetsfrågor för en fördjupad och tillämpad kunskap för verksamheter.  De olika arrangemangen är också utmärkta tillfällen att knyta nya kontakter. Läs mer om vårt utbud nedan.

Ämnesfördjupning

Seminarier

Seminarierna belyser aktuella hållbarhetsfrågor med fokus på tillämpad kunskap. De arrangeras ofta tillsammans med medlemsorganisationer och ger därför stort utrymme för erfarenhetsutbyte organisationer emellan.
ämnesfördjupning

Kurser

Vi erbjuder fördjupningskurser för medlemsorganisationer som anordnas över en eller två heldagar. Kurserna arrangeras tillsammans med väl insatta föreläsare inom relevanta hållbarhetsområden.
ämnesfördjupning

Fokusgrupper

För verksamheter som önskar en fördjupad kunskap inom specifikt område eller som vill träffas kontinuerligt tillsammans med andra verksamheter, så finns det möjlighet att delta i våra fokusgrupper. Det är grupper som ses 3-4 ggr/per år. I träffarna kombineras lärorika och inspirerande gästföreläsningar, med ett stort utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte. Läs mer om våra tre fokusgrupper här nedan.

Upplägg

Deltagarnas perspektiv och utmaningar står i centrum, varför träffarnas innehåll samt datum planeras i samråd med deltagande verksamheter.

Här ges möjlighet att knyta värdefulla kontakter och få nya perspektiv genom att träffa personer från andra branscher och sektorer.
Fokusgrupp 1

Hållbart företagande

I denna fokusgrupp sammanträder hållbarhetsansvariga från stora och medelstora aktörer inom näringslivet. Träffarnas teman berör allt från hur samhällsansvar skapar affärsvärde till kommunikation och medarbetarengagemang.

Deltagande verksamheter

Forbo Flooring, Almondy AB, Grenncarrier Sweden AB, HSB Göteborg, Liseberg, Nudie Jeans, Nyla Design, Svenska Mässan, Västtrafik, Göteborgs stad Intraservice, Universeum, Jernbro.
Fokusgrupp 2

Hållbara inköp

I denna fokusgrupp sammanträder inköpschefer från både privat och offentlig sektor. Träffarnas ämnen och diskussioner inkluderar hur bättre och mer hållbara inköp kan göras. Träffarnas teman kan innefattas av inköpsstrategier, utvärdering av leverantörer samt uppförandekoder.

Deltagande verksamheter

Göteborg Energi, Göteborgs Universitet, Nudie Jeans, Liseberg, Procurator Sverige AB, RSM & co, Staples, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Älvstranden Utveckling AB.
Fokusgrupp 3

Hållbarhetsgruppen Sjuhärad

I denna fokusgrupp träffas hållbarhetsasnvariga som är verksamma i Sjuhäradsregionen. Träffarnas teman baseras utifrån deltagarnas behov och önskemål. Tidigare teman har varit cirkulära affärsmodeller, hållbarhetsredovisning och integrering av hållbarhet i organisationer. Hållbarhetsgruppen Sjuhärad arrangeras tillsammans med TEX! By Marketplace Borås och Science Park Borås.

Deltagande verksamheter

Modexa, Länsförsäkringar Älvsborg, RO-gruppen, GARO, Care of Sweden, Brunngård Group, Inkubatorn Borås, Högskolan Borås, Scandicore, Nexans.
Röster från deltagare
”Det har gett mig ett bra nätverk av personer jag kan ta kontakt med framöver då jag behöver bollplank eller svar på någon fråga.”

”Intressanta föreläsare inbjudna till träffarna som bidrar till att man lyfter blicken. Många intressanta, konkreta exempel på hur man arbetar i olika organisationer med CSR.”

”Värdefullt att träffa människor från andra branscher vilket ger annorlunda insikter, nya perspektiv och ibland ser man att utmaningarna är desamma.”

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.