Rädda Barnen | CSR Västsverige

Rädda Barnen ser social innovation som en viktig nyckel till ett mer jämlikt samhälle

Med ett medlemskap i CSR Västsverige följer inspirerande föreläsningar, spännande möten och nätverkande. Men framför allt är det en plattform för förändring. Det menar Susan Stieger-Petrusson, verksamhetsansvarig för regionala företagssamarbeten på Rädda Barnen. 

– Vi vill jobba tillsammans med andra samhällsaktörer för att bygga ett mer jämlikt samhälle. Därför är det självklart att Rädda Barnen ska vara med i det här sammanhanget.

Susan Stieger-Petrusson, verksamhetsansvarig för regionala företagssamarbeten på Rädda Barnen

 

Som världens största oberoende barnrättsorganisation behöver Rädda Barnen knappast en mer ingående introduktion. Men uppdraget är inte isolerat till barn och unga, som många kanske tror. 

– Barn och unga är samhällsmedborgare som verkar i ett sammanhang. Så om man vill att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda kan man inte bara jobba med barnen, vi måste också förändra situationen för föräldrarna, familjen, skolan… Ja, samhället, säger Susan Stieger-Petrusson. 

Medlemskapet – en plattform för förändring 

Susan Stieger-Petrusson arbetar som verksamhetsansvarig för regionala företagssamarbeten på Rädda Barnen i Göteborg. Sedan några år tillbaka är Rädda Barnen medlemmar i CSR Västsverige. Här uppskattar hon möjligheten att träffa andra organisationer och företag som jobbar mot samma mål.

”Styrkan i CSR Västsverige ligger i att era medlemmar redan har gjort ett aktivt val i att ta ett samhällsansvar. Genom att bli medlem hos er visar man att man vill vara med och bygga ett hållbart samhälle.”

– Som samhällsbyggare vill vi teama upp med andra. Styrkan i CSR Västsverige ligger i att era medlemmar redan har gjort ett aktivt val i att ta ett samhällsansvar. Genom att bli medlem hos er visar man att man vill vara med och bygga ett hållbart samhälle. ​​Incitamentet att göra förändring och bidra finns redan. Det blir som en garant för våra samarbeten.

Social innovation ger nya lösningar 

Social hållbarhet är alltså en viktig grundpelare för arbetet på Rädda Barnen. Men Susan pratar även om social innovation som en viktig nyckel till ett mer jämlikt samhälle.

– Vi måste bli mer innovativa när vi pratar om social hållbarhet! Vilka perspektiv och personer behöver man utgå ifrån? Idag missar man lätt att ha med målgruppen, de man faktiskt vill förändra för, runt bordet när vi diskuterar de här frågorna.

Bild: Rädda Barnen

Begreppet social innovation kan lätt bli otydligt och svårdefinierat. Ofta syftar man på en ny tjänst, metod eller sätt att arbeta som för att tillgodose sociala behov på ett bättre sätt än befintliga lösningar. 

– När det kommer till att förändra förutsättningarna för människor som lever i socioekonomiskt utsatta områden att komma in på arbetsmarknaden fastnar många lätt i att göra samma typer av aktiviteter om och om igen, menar Susan. Men vilken effekt ger det till exempel hålla i ännu en kurs i CV-skrivning? Det är svårt att lösa dagens eller morgondagens utmaningar med gårdagens lösningar. 

– Det är också viktigt att stötta företag i sitt arbete med att göra det möjligt för människor med olika bakgrund att hitta till och få arbete hos dem.

Bild: Edvin Johansson, UnsplashDrar nytta av varandra

Att hitta nya vägar tillsammans med anställda eller medlemmar i CSR Västsverige är något som Susan uppmuntrar fler medlemmar att göra. 

– Nätverket hålls ihop av dess medarbetarna som lyssnar in vad vi medlemmar vill ha, och sedan är öppna för att skapa nytt. De är inte fast i en mall, utan det finns utrymme för oss medlemmar att testa och vara innovativa tillsammans. Vi stödjer varandra, helt enkelt.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.