Fem principer | CSR Västsverige
  1. CSR Västsverige
  2. Fem principer

Fem principer

Föreninges fem principer

1. Förstå och ta ansvar för er påverkan på samhälle, människa och miljö – lokalt som globalt
2. Integrera hållbarhet i er kärnverksamhet genom ett strategiskt arbete, i samverkan med intressenter
3. Dela erfarenheter för att inspirera och lära för att medverka till en kraftsamling som ger ringar på vattnet
4. Göra kontinuerliga framsteg som skapar värde för er verksamhet och samhället i stort
5. Bidra till uppfyllandet av Agenda 2030 genom att sprida kännedom om CSR Västsverige

Som medlem i CSR Västsverige förväntas ni ställa er bakom vår vision och åta er att arbeta i enlighet med den.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.