EcoOnline | CSR Västsverige

EcoOnline: ”Alla medarbetare måste vara med på tåget när organisationen ställer om”

Mjukvaruföretaget EcoOnline vill göra det lätt att göra rätt – både för människors arbetsmiljö, och för miljön runtomkring oss. De har specialiserat sig på att utveckla system för en säker, trygg och hållbar arbetsplats, och stöttar företag i ESG- och miljörapportering samt kemikaliehantering. För EcoOnline är CSR Västsverige en viktig plattform för kunskapsutbyte och omvärldsbevakning.

Sandra Sköld är marknadschef på EcoOnline i Sverige, och utgår från det svenska kontoret i Göteborg. Hon är en av 900 medarbetare i koncernen, som har 10 000 kunder från 90 branscher över hela världen.

– Vårt främsta syfte är att öka förståelsen för hur viktigt det är att arbeta förebyggande för en trygg arbetsmiljö, och att minska sin miljöpåverkan genom sin arbetsplats. Det gör vi genom att bidra med smartare lösningar och arbetssätt.


Sandra Sköld, marknadschef på EcoOnline i Sverige, som är medlemmar i CSR Västsverige sedan 2022.

Bristande kemikaliehantering ett stort miljöproblem

Företagets logotyp föreställer siluetten av en kanariefågel, och är en referens till den svunna tid då fågeln användes i kolgruvor för att upptäcka utsläpp av den helt doftfria och mycket farliga gasen kolmonoxid. Fågelns höga metabolism och snabba andning gjorde den mycket känslig för giftiga gaser. En livlös fågel kunde därför indikera att gruvarbetarna befann sig i fara – och ta sig ut i tid.

Även om kanariefågeln sedan länge ersatts av moderna metoder är arbetsmiljöfrågan, och fågelns symbolik, fortsatt högst aktuell.

– Det senaste året har det stora antalet tragiska arbetsplatsolyckor fått stor uppmärksamhet. Men det man ofta inte pratar om är att minst 600 personer dör i arbetsrelaterad cancer varje år, på grund av exempelvis bristande kemikaliehantering. Det är därför glädjande att se att många arbetsplatser tar ett omtag kring sitt förebyggande arbetsmiljöarbete, och nu även med miljön runtomkring oss i åtanke.

EcoOnline har specialiserat sig på att utveckla system för en säker, trygg och hållbar arbetsplats.

EcoOnline förenklar för företagens lagefterlevnad av miljö- och hållbarhetsarbete, både när det gäller miljön på arbetsplatsen och natur fri från kemikalier. Det kan till exempel handla om att tillhandahålla mjukvarusystem där information om kemikalierna finns lättillgängliga digitalt, istället för att gömmas i en pärm på kontoret. I det digitala systemet kan alla anställda se hur kemikalierna ska hanteras i arbetet, vad som är viktigt att veta om olyckan är framme, och vilken påverkan kemikalierna har på såväl individen som miljön.

CSR Västsverige – en plattform för kunskapsutbyte och omvärldsbevakning

Att ha ett eget ambitiöst hållbarhetsarbete är A och O för EcoOnline. Elva år i rad har företaget miljödiplomerats genom ett miljöledningssystem enligt standarderna för Svensk Miljöbas. Och sedan 2022 är EcoOnline medlemmar i nätverket CSR Västsverige – något som gett verksamhetens interna hållbarhetsarbete extra fart.

– Att gemensamt identifiera en best practice för hållbarhetsarbetet kommer bli allt viktigare. Vi står inför så många olika utmaningar, och får hela tiden nya EU-krav att navigera kring. För oss är CSR Västsverige är en viktig plattform för kunskapsutbyte och omvärldsbevakning – en etablerad aktör som håller en hög standard.

Vill engagera hela personalstyrkan

Under sin tid som medlemmar har EcoOnline deltagit i workshops och webbinarier som berört olika aspekter inom hållbarhet. Tack vare att medlemskapet i CSR Västsverige inkluderar hela organisationen, har anställda från flera olika avdelningar kunnat engagera sig.

”Våga fråga personalen om vad som behöver utvecklas och hur vi tar oss dit.”

– Det är tydligt att vi alla måste accelerera vårt hållbarhetsarbete – och det rejält! Och för att klara av den typen av förändringsarbete är det absolut nödvändigt att engagera personalen och arbeta med hållbarhetsfrågor kontinuerligt. En enstaka utbildning och interna policys är inte tillräckligt. Våga fråga personalen om vad som behöver utvecklas och hur vi tar oss dit. Alla medarbetare måste vara med på tåget när organisationen ställer om!

Om EcoOnline

Antal anställda: 900 personer
Sektor: Privat
Verkar i: Göteborg
Medlemmar sedan: 2022
Kontaktperson: Sandra Sköld, marknadschef

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.