Bygg&Konsult | CSR Västsverige
  1. CSR Västsverige
  2. Bygg&Konsult

Hållbarhet – en grundpelare för Bygg & Konsult

Idag står byggsektorn för ungefär en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, och har en stor påverkan på klimatet. Som aktör inom branschen ser Bygg & Konsult i Väst sitt ansvar, och möjlighet, till förändring – en förändring de är villiga att göra. Genom CSR Västsverige har Bygg & Konsult kunnat konkretisera sina hållbarhetsmål – och hittat aktörer att kroka arm med.

Bygg & Konsult är byggföretaget som arbetar med byggservice samt stora och små totalentreprenader. I kundbasen finns en stor variation av kunder – allt från kommuner till kommersiella fastighetsägare. Sedan starten år 1990 Bygg & Konsult vuxit till att omfatta ca 55 anställda som är verksamma i hela Västsverige och Halland.

Vill ligga i framkant

Under de senaste åren har man gjort en rockad i verksamheten, med ett förstärkt fokus på hållbarhetsarbetet för såväl de lokala som de globala hållbarhetsmålen. Och det har snabbt fått effekt. Idag är i stort sett hela flottan på 41 arbetsfordon utbytta mot elbilar, vilket minskat den egna verksamhetens koldioxidutsläpp markant. Bygg & Konsult är även ISO-certifierade för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Amanda Örtegren är KMA-samordnare på Bygg & Konsult, och arbetar för att driva omställningen mot en mer hållbar verksamhet.

– För att vara relevant på marknaden idag behöver man ha ett gediget hållbarhetsarbete i ryggen. Vissa verksamheter gör inte den här omställningen förrän det krävs av dem, men vi vill göra allt vi kan mycket tidigare än så.

Återbruk i alla led

Återbruk är något som snickarna på Bygg & Konsult arbetat med under en lång tid, som en naturlig del av byggprocessen. Nu arbetar man intensivt med att skala upp återbruket genom att implementera det i verksamhetens alla led, och tillämpa det i verkligheten i största möjliga utsträckning. Detta innefattar både att etablera ett system för återbruk internt, men också för att sälja vidare externt.

– En insikt är att hållbarhet och kostnadseffektivitet hör ihop – återbruk både gynnar miljön och håller nere kostnaderna.

CSR Västsveriges nätverk – ett sätt att kroka arm

Bygg & Konsult är sedan 2022 medlemmar i CSR Västsverige, Sveriges största hållbarhetsnätverk. Genom sitt medlemskap har de bland annat deltagit i en workshopsserie för hållbarhetsansvariga, och fått stöttning i att kartlägga sitt interna hållbarhetsarbete och formulera konkreta mål. Medlemskapet har även fungerat som en extra kanal för omvärldsbevakning och rådgivning kring ny lagstiftning.

”Mycket av hållbarhetsarbetet kan man hjälpas åt med”

– Särskilt aktuellt just nu är ju CSRD och hur det fungerar med dubbel väsentlighetsanalys. Det har varit väldigt givande att få lära sig mer om. Det är också värdefullt att träffa andra hållbarhetsansvariga för olika branscher. Även ifall det kanske skiljer sig åt med vad man arbetar med till vardags, är regelverket och hållbarhetsmålen desamma. Mycket av hållbarhetsarbetet kan man hjälpas åt med.

Till de företag som vill accelerera sitt hållbarhetsarbete, men ännu inte är med i ett hållbarhetsnätverk, har Amanda en tydlig uppmaning:

– Gå med! Att kunna kroka arm och ta hjälp av varandra är ett enkelt och effektivt sätt att utbyta erfarenheter, bli inspirerad och hitta nya samarbeten. Att sätta igång helt på egen hand kan kännas tungt annars – vi behöver varandra.

Om Bygg & Konsult

Antal anställda: 55 personer
Sektor: Privat
Verkar i: Västra Götaland & Halland. Kontor i Göteborg och Kungsbacka.
Medlemmar sedan: 2022
Kontaktperson: Amanda Örtegren, KMA-samordnare

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.