VISION & PRINCIPER

Vision: ”En region där alla verksamheter tar ansvar och gör skillnad för världen”

 

Som Sveriges största CSR-nätverk och den självklara arenan för Västsveriges samlade CSR-arbete är vår ambition hög. Vår vision är en ledstjärna i detta arbete och medlemmar, styrelse och kansli bidrar till denna genom att, utifrån de egna specifika förutsättningarna, arbeta i enlighet med fyra principer:

 

  • Förstå och ta ansvar för vår påverkan – på samhälle, miljö och människa, lokalt och globalt
  • Integrera CSR i kärnverksamheten  genom ett strategiskt arbete, i samverkan med intressenter
  • Dela erfarenheter för att inspirera och lära  och medverka till en kraftsamling som ger ringar på vattnet
  • Göra kontinuerliga framsteg – som skapar värde för vår verksamhet och samhället i stort