VERKTYG OCH METODER

CSR Västsverige erbjuder olika verktyg för att kunna starta upp och vidareutveckla ett strategiskt och långsiktigt CSR-arbete. Verktygslådan skall kunna användas av alla verksamheter – oavsett nuläge och storlek.

 

 

Medlem? Logga in på er medlemssida för att nå verktygen.
Inte medlem ännu? Läs mer om vilka värden ett medlemskap ger på Bli medlem och skicka oss en intresseanmälan så tar vi kontakt.