GOOD MATCHMAKING

Hitta samarbetspartners över sektorgränserna

 

Vi tror att samarbeten som utvecklas från delade värderingar skapar win-win. Därför finns Good matchmaking, en digital mötesplats för samhällsengagemang. Här kan aktörer som arbetar med sociala och miljömässiga utmaningar synliggöra sin verksamhet, sitt syfte och de samarbetsformer som erbjuds omvärlden. Målet är att utöka kontaktytorna och i förlängningen skapa samarbeten – till förmån för alla inblandade – mellan ideella organisationer, företag, offentliga verksamheter och sociala entreprenörer samt att tillsammans finna hållbara lösningar på dagens samhällsutmaningar.