THE GOOD SOCIETY

En västsvensk vision och en kunskapsdatabas – som påverkar världen

The Good Society är CSR Västsveriges sätt att visa hur våra medlemmar går från ord till handling. Förutom en källa till kunskap är det en unik kommunikationskanal där en rad olika CSR-relaterade aktiviteter visas upp.

Sök goda exempel, ta del av andras arbete och inspireras. Genom vårt gemensamma hållbarhetsarbete vill vi skapa ett ansvarstagande Västsverige i världsklass.