Huvudmeny

The Good Society

En västsvensk vision och en kunskapsdatabas - som påverkar världen

The Good Society är CSR Västsveriges sätt att visa hur våra medlemmar går från ord till handling. Förutom en källa till kunskap är det en unik kommunikationskanal där en rad olika CSR-relaterade aktiviteter visas upp.

Sök goda exempel, ta del av andras arbete och inspireras. Genom vårt gemensamma hållbarhetsarbete vill vi skapa ett ansvarstagande Västsverige i världsklass.

 

The Good Society

Se vad vi gör

 • Bild saknas

  Tillsammans - Vi bygger vår värdegrund!

  Med stort engagemang har vi Tillsammans jobbat igenom våra kärnvärden. Genom workshops med teaterinslag har hela organisationen i smågrupper fått fördjupa sig i orden, skapa handlingsplaner och diskutera. Kreativt, energigivande och väldigt stimulerande! Vi berättar gärna mer!

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Klimatkompensering studieresa

  Vi har klimatkompenserat för de koldioxidutsläpp orsakade av flygtransporten till och från vårt studieresmål i april 2016.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Hur kan programmering integreras i undervisningen?

  Inom ramen för Next Up, en IT-inspirerad tävling för åttondeklassare, fick eleverna på Johannebergsskolan Elyseum i Göteborg i uppdrag av Hogia att skapa ett utbildningskoncept för hur skolelever ska lära sig programmering. Enligt Barbro Lien Rönn, Hogias HR-expert, innehöll elevernas förslag bra och konkreta idéer som nu ska föras vidare till Hogias samarbetspartner inom utbildningsvärlden:

  Skolverket arbetar sedan en tid med att undersöka hur programmering ska kunna integreras i styrdokumenten för undervisningen. F...ör IT-branschen är det här en mycket prioriterad fråga då Sverige enligt Teknikföretagen kommer att sakna 50 000 ingenjörer år 2030. Eleverna i årskurs 8 på Johannebergsskolan Elyseum i Göteborg har i sitt bidrag till tävlingen Next Up skapat ett utbildningskoncept, väl värt för skolvärlden att inspireras av.

  I utbildningskonceptet, som de kallar Digg IT, finns en grundtanke att man skapar ett intresse hos eleverna genom att göra inlärningen lekfull samt integrerar programmering med andra skolämnen. I upplägget ingår att fokus för de yngsta barnen läggs på att utveckla logiskt tänkande. För de äldre barnen arbetas mer med problemlösning och på högstadiet kan eleverna ägna sig åt programmering.
  Föreslagna arbetsuppgifter är direkt användbara och innefattar allt från lekar för yngre barn till att eleverna på högstadienivå skapar egna program som kan underlätta deras skolvardag. Det tydliggör i vilken utsträckning resultaten av programmering utgör en del av allas vår vardag. Det finns även ett tydligt fokus på individanpassat lärande utefter elevens kompetensnivå, vilket ger fler barn och ungdomar möjlighet att ta till sig ny kunskap där det inte finns några gränser för hur mycket man kan lära sig.

  En utmaning för Skolverket är hur programmering ska hanteras i skolan, antingen som ett eget ämne eller integrerat i ett flertal ämnen. Eleverna från Elyseum har i Digg IT integrerat det i andra ämnen i låg- och mellanstadiet men har det som ett eget ämne för högstadiet. I lärarhandledningen finns det en väl uttänkt plan kring hur lärarnas kompetensutveckling kan ske inom programmering. På låg- och mellanstadienivå bygger man vidare på sin nuvarande kompetens inom pedagogik och lärarna lär sig i stor utsträckning om just programmering tillsammans med eleverna. Att sedan låta utbildade programmerare hålla kurs för lärare på högstadienivå är ett förslag som skulle möjliggöra ett helt nytt sätt för skola och arbetsliv att samverka.

  Förslagen är många och intressanta och dessa ska vi ta med oss till våra samarbetspartner för att påbörja diskussionerna kring utbildning inom programmering. Det brådskar att få fram nästa generation IT-ingenjörer.
  Om du vill läsa mer så finns rapporten DiggIT att ladda ned i anslutning till den här texten. Frågor kan också ställas direkt till klassens lärare Ingela Bursjööingela.bursjoo@centrum.goteborg.se

  Barbro Lien Rönn, HR Talent Mangement på Hogia

  Om Next Up
  Next Up är en IT-¬inspirerad tävling för åttondeklassare, som tävlar lagvis med att lösa problem i verklighetsbaserade fall, framtagna av IT-företag. Arbetet utförs av eleverna under terminen som en del av ordinarie undervisning, med stöd av lagledare från föreningen DataTjej. Tävlingsperioden inbegriper också studiebesök hos IT-företag samt en gemensam finaldag där lagen tävlar med de problemlösningar de arbetat med under terminen. Next Up genomfördes för första gången 2014 och är ett strategiskt initiativ från IT&Telekomföretagen, som syftar till att långsiktigt inspirera unga människor, i synnerhet tjejer, till studie- och yrkesval som leder till en framtid inom IT-sektorn.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi återvinner vårt textila avfall

  Vi på Care of Carl har ingått ett samarbete med Röda Korset där vi, via deras depå i Kungsbacka, får möjlighet att transportera vårt textila avfall, dvs. reklamationer, trasiga kläder, returer som inte längre går att sälja vidare, till Nederländerna.

  Avfallen går till stiftelsen Sympany/KICI i Nederländerna. Sympany arbetar med humanitärt arbete på ungefär samma sätt som Röda Korset och samlar dagligen in avfall från containrar på gatorna och butiker runt om i Nederländerna. Det textila materialet går till sorteringscentral...er i Nederländerna, där materialet sorteras efter kvalité och användningsområde. De material som går att använda, ca 4%, säljs vidare i Nederländerna, skickas till hjälpbehövande eller sälj vidare med hjälp av samarbetspartners i fattiga delar av världen t.ex. Afrika, vilket skapar arbetstillfällen och gynnar den lokala handeln (kläderna säljs dock till ett väldigt lågt pris). Intäkterna används sedan till utökat hjälparbete.

  Det material som inte går att sälja vidare används som råmaterial i nya återvinningsprojekt. Brandfiltar och isoleringsmaterial är några exempel. Sympany lägger vidare mycket arbete på att göra om materialet till nytt garn. Nästan ingenting av det som samlas in kommer att gå till slutlig förbränning.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Rena publika rum

  Midroc bidrar till en trevligare utomhusmiljö i Lysekil genom att delta i arbetet med att säkerställa att hund-ra % biologiskt nedbrytbara hundpåsar finns tillgängliga för allmänheten i det publika rummet. Tack vare detta kan förbrukningen av plastpåsar för ändamålet minska.
  http://www.tikspac.se/

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Integrationsprojekt Nyanlänt Företagande

  De senaste 20 åren har mer än fyra av fem jobb skapats i små företag med mindre än 50 anställda. Samtidigt startas vart femte nytt företag av någon med utländsk bakgrund. Sammanlagt handlar det om 95 000 företag som sysselsätter drygt 350 000 personer i Sverige. Bland de asylsökande finns det kunskaper, kompetenser och erfarenheter som Sverige har nytta av. Inte sällan finns det en stor erfarenhet av företagande. I mars 2016 drar vi igång projektet Nyanlänt Företagande (NF) i samarbete med Arbetsförmedlingen.

  Sverige har sp...eciella regler och en annorlunda kultur i jämförelse med många andra länder. Exempelvis har svenska myndigheter betydligt mer kontakt med företag i Sverige än i många andra länder. Särskilda regleringar och tillståndskrav är också stränga och kan verka främmande för många.

  Företagarna har flera exempel på satsningar för att få utlandsfödda att starta företag där fokus har lagts på uppstartsskedet men inte på genomförandefasen. I flera fall har satsningarna lett till skatteskulder och andra juridiska och ekonomiska svårigheter för deltagare. Ofta har anledningarna till detta varit naiviteten inför att svenska företagsförhållanden skiljer sig mycket från företagande i andra utomeuropeiska länder.

  Syfte

  Syftet med projektet är att säkerställa att nyanlända, oavsett i vilken ”ankomstfas” de befinner sig, får systematisk information om vilka möjligheter som erbjuds för att kunna starta företag och därigenom ge dem bättre förutsättningar att kunna göra det.

  Mål

  Genom att påvisa möjligheterna att driva eget företag i det nya landet på ett så tidigt stadium som möjligt aktiveras och bibehålls den nyanländes entreprenöriella tankar.

  Det övergripande målet är att fler nyanlända skall starta och driva eget företag samt kunna försörja sig genom det.

  Genomförande

  Projektet bygger helt på samverkan med olika intressenter som exempelvis Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, berörda kommuner, frivilligorganisationer och lokala företagare.

  Verksamheten går ut på att utveckla en metod för att tillvarata den nyanländes yrkeskunskaper och utvärdera vilka utbildningsinsatser som krävs för att denne skall kunna driva företag i Sverige.

  Detta sker med fokus på individen, genom att koppla ihop den entreprenörsinriktade nyanlände med lokala företagare, vilka agerar som mentorer och har som uppgift att hjälpa och stödja den nya företagaren att orientera sig i svensk företagskultur och regelverk samt att inkludera denne i sina egna nätverk.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  CO2 reducering genom Bioförgasare i Brasilien... och mycket mera....

  Du kan se vad din andel i projektet Biogás Sertão+100 ger för social miljöeffekt.
  Teckna andelar genom att fylla i formuläret Andelar.
  Besök www.bento50.se och läs mera!

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Chalmersstudenter fick pris för bästa entreprenörskap

  Chalmers 3Dteam har tilldelats Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap. Priset har som syfte att uppmärksamma entreprenörskap bland studenter på Teknisk fysik, Teknisk Matematik eller Kemiteknik med Fysik på Chalmers. 3Dteamet, som består av Christian Garcia, Rikard Helgegren, Lukas Tolliner, Marcus Holmström och Niklas Lidström belönas för att ha gett Chalmersstudenter möjligheten att lära sig att använda 3D-skrivare för att stimulera till nyskapande med hjälp av 3D-tekniken.

  Motiveringen till priset lyder:
  ”Be...rt-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap tilldelas 3Dteamet för att det tagit initiativet till att ge studenterna på teknisk fysik och matematik tillgång till fysikinstitutionens 3D-skrivare bland annat genom att arrangera regelbundna kurser där godkända teknologer får tillgång till skrivarna.
  3Dteamet har genom samarbete med Fysiks övningslaboratorium lagt grunden till en verksamhet som utgör ett utmärkt tillskott till den kreativa miljö som eftersträvas inom hela utbildningen.”

  – Jag har instiftat detta pris för att uppmuntra och uppmärksamma unga, drivande entreprenörssjälar. För mig handlar entreprenörskap om att skapa något som är till långsiktig nytta för många. Det har 3Dteamet lyckats med genom att de har tagit en resurs, som endast används 4 veckor om året och utvecklat den till ett helt fantastiskt koncept där alla sektionsmedlemmar får en möjlighet att utveckla sin kreativitet såväl som sitt nyskapande, säger Bert-Inge Hogsved, VD och grundare av Hogia och själv teknisk fysiker från Chalmers.

  3Dteamet har utvecklat ett samarbete med Chalmers så att medlemmar från Fysikteknologsektionen samt GU-fysik har en unik möjlighet att utveckla deras innovativa såväl som tekniska förmågor kring 3D-utskrivning. 3Dteamet har själva designat en lättanvänd hemsida där medlemmarna enkelt kan boka tider för utskrifter såväl som bli uppdaterade om det mest aktuella i 3D-skrivarvärlden.

  – Bakgrunden till hemsidan är att vi vill ge alla studenter en möjlighet att få utlopp för sin lust att skapa spännande saker och leka med häftig teknologi. I denna kreativa miljö kan nya idéer ta form, vilket i sig kan leda till fler entreprenörer i framtiden säger Christian Garcia, ordförande i 3Dteamet.

  Långsiktigheten är viktig och 3Dteamet har därför påbörjat en process med att bli ett etablerat inslag i gemene teknologens vardag och på så vis säkerställa att teamet och deras tjänster kan utnyttjas av sektionsmedlemmarna i många år framöver.

  3D-skrivare har funnits i över 20 år, men det är först på senare år som ny teknik gjort den mer praktisk att använda. Modellen ritas i datorn och sedan skrivs den ut i 3D. Man kan skriva ut allt från leksaker till verktyg, prototyper eller färdiga produkter.

  – På Chalmers har vi 3D-skrivare för att våra framtida ingenjörer ska få använda och lära sig verktyget. De får en möjlighet att vara kreativa och skapa nytt. Många av lösningarna som skrivs ut på 3D-skrivare går inte att ta fram på vanligt sätt, exempelvis i en mekanisk verkstad, säger Magnus Karlsteen, Docent på Institutionen för fysik på Chalmers.

  – Det finns nästan inga gränser för hur 3D-skrivare kan komma att användas i framtiden. Snart kan man skriva ut kött och muskler för transplantation, men det blir riktigt spännande när man kan börja skriva ut individuella funktionella reservdelar till människor, till exempel ditt eget hjärta i 3D. 3D-skrivaren kan verkligen ses som framtidens lösning på många av dagens utmaningar. Därför känns det mycket bra att vi på Chalmers kan erbjuda våra studenter möjligheten att använda 3D-skrivare under sin utbildning avslutar Magnus Karlsteen.

  Det är sjätte året i rad som Bert-Inge Hogsveds pris delas ut. Prisutdelningen skedde under gårdagen på Chalmers. Prissumman uppgick till 10 000 kronor.

  Hogia
  Den 26 februari 2016

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi inspirerar andra genom att kommunicera vårt sociala arbete

  Vi sprider vårt sociala arbete i sociala medier och via nyhetsbrev och vi kommer under 2016 att sprida ännu fler goda exempel på csr-arbete bland våra medlemsföretag.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi främjar socialt entreprenörskap

  Vi delar ut utmärkelsen Årets Företagare i ett 40-tal kommuner i Västra Götaland. Ett avy kriterierna för att de sedan ska ha möjligheten att bli Årets Företagare i Västra Götaland, är att de är bra förebilder för andra gällande csr-arbete. Vi uppmärksammar sedan deras csr-arbete på flera olika sätt, exempelvis genom nyhetsbrev och sociala medier.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi engagerar och profilerar oss i särskilda lokala samhällsfrågor

  Vi arbetar för samverkan mellan skola och näringsliv, genom att bland annat; deltar i SAK-rådet, referensgrupp för skola och arbetslivskontakter inom GR, vi uppmuntrar våra medlemmar att engagera sig i skolan, bjuda in elever och lärare, ta emot praktikanter mm. Vi kommer att vara delaktiga i ett projekt 2016 som handlar om att identifiera småföretagares faktiska kompetensbehov.
  Vi stödjer också Faktum, för hemlösa i Göteborg.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi engagerar och profilerar oss i särskilda globala utvecklingsfrågor

  Vi stödjer Real Stars arbete för att minska trafficking.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi agerar för att minska köttkonsumtionen på vår arbetsplats

  När Effort bjuder på mat är det alltid vegetariskt och i största mån ekologiskt. Exempelvis vid julbord och frukostseminarier.

  Vi köper för det mesta ifrån Medveten Grön som bara levererar vegetarisk och ekologisk mat.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Minskat pappersanvändandet för arbetsorder

  HSB Göteborg har cirka 25 000 arbetsordrar per år som tidigare skrivits ut på papper på respektive fastighetsskötarexpedition. I och med att vi gick in i Agresso Serviceorder får alla fastighetsarbetare ordrarna via SpeedyCraft i mobilen. Medarbetarna behöver inte åka fram och tillbaka till expeditionen för att hämta ordrar. Inga papper behövs längre.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  ISO 26000 i Nyproduktion

  Arbete pågår med att ta fram riktlinjer för hur vi integrerar ISO 26000 i nyproduktionsprocessens delar. Det går i korthet ut på att hitta en lägstanivå för vad som ska göras i varje nyproduktionsprojekt. Det finns också en viktig poäng i att föra ut HSB Göteborgs hållbarhetsbudskap via entreprenörer, som i sin tur tar det vidare ner i leverantörskedjan.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Nyttigaste Affären 2015

  Den 16 november 2015 delades utmärkelsen Nyttigaste Affären ut för första gången. Priset gick till både Gothia Towers och Räddningsmissionen eftersom de har en affär ihop. I motsats till många andra priser belönar därför Nyttigaste Affären en relation. En affärsrelation som möter sociala och/eller miljömässiga utmaningar och som andra organisationer kan inspireras av. I motiveringen till pristagarna står det:
  Gothia Towers och Räddningsmissionen har genom en medveten och långvarig relation bidragit till att Räddningsmissione...ns verksamhet Björlanda prästgård, får avsättning för sina produkter.
  Professionalism präglar affärens alla delar. Gothia Towers medvetna val av leverantör har bidragit till en väg in i samhället för personer som varit utan arbete. Affärsrelationen är en fin förebild för andra som vill göra Nyttiga Affärer och visar att en sådan relation kan börja med ett tjog ägg, för att idag ha vuxit till att bli 80 vaktelägg och 500 hönsägg i veckan, till en känd restaurangverksamhet.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Medarbetardag med fokus på mångfald

  På medarbetardagen deltar alla medarbetare på HSB Göteborg och dagen ägnas alltid år hållbarhet på något sätt. I år var stå upp komikern Zinat Pirzadeh inbjuden för att tala om sitt liv och sin resa till Sverige som flykting från Iran.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Solceller på Flatön och Umbra

  I brf Flatön och Umbra, som precis är inflyttade, finns det solceller på taket. Den producerade el används till fastighetselen (fläktar, pumpar, hiss, etc.).

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Fakturahantering, kunder

  Kunder hos HSB Göteborg använder sig av HSB Portalen för Fakturahanteringattest av leverantörsfakturor. Genom att använda digital tjänst kan alla kunderna kontera och attestera sina leverantörsfakturor snabbt och tryggt. Detta leder till mindre pappershantering, snabbare attestering och ett större säkerhetsställande att fakturor blir betalda i tid.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Praktikanter, hösten 2015

  Under hösten 2015 har HSB Göteborg tagit emot ett antal personer på praktik.

  Från Lindholmens tekniska gymnasium har två elever fått praktikplats hos oss som fastighetsskötare. Vi har också tagit emot en elev från Praktiska gymnasiet som har fått lärlingspraktik. Som lärling varvas varje vecka teori i skolan med praktik ute i verksamheten.

  Vi har också tagit emot två elever från yrkeshögskolan Fastighetsakademin som läser till fastighetsingenjörer som har praktiserat som förvaltare hos oss. Från IHM har vi också tagit emot... en praktikant som läser internationell försäljning som praktiserat på vår marknadsavdelning. Från vuxenutbildningen i Halmstad inom fastighetsskötsel har vi tagit emot en praktikant under hösten som varit fastighetsskötare.

  HSB Göteborg har sedan långt tillbaka ett samarbete med stadsdelsförvaltning Norra Hisingen. Under hösten 2015 har vi tagit emot två praktikanter som haft behov av att arbetsträna.

  Inom området ekonomi har vi under hösten 2015 tagit emot två praktikanter. En inom bostadsrättsekonomi som kom från utbildningen Korta vägen, Folkuniversitetet. Utbildningen ger nyanlända flyktingar kunskap om det svenska samhället, kulturen och språket samt ger dem möjlighet till praktik inom sitt kompetensområde. Den andra praktikanten inom ekonomi rekryterade vi genom arbetsförmedlingen med fokus på att hitta en person som nyligen kommit till Sverige och har kompetens inom företagsekonomi för att kunna praktisera på fakturaservice.


  Bild saknas
 • Bild saknas

  Handledarutbildning för praktikanter

  HSB Göterborg rustar sig för framtiden genom att under hösten 2015 utbilda 14 fastighetsanställda till handledare.

  Utbildingen genomfördes under 2 dagar och innehöll bland annat kunskap om konflikthantering, kommunikation, utveckling och lärande, arbetsmiljö och säkerhet samt en genomgång av interna rutiner för handledarskapet.

  Handledarna ska i första hand fungera som stöd till personer som gör sin praktik på HSB Göteborg och utbildningen syftar till att säkerställa att vi håller hög kvalitet på vårt emottagande.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vegetarisk och ekologisk representation

  Midroc väljer, när så är möjligt, att genomföra sina kundevent med vegetarisk och ekologisk mat och dryck. Senast var vid Göteborgskontorets 5-årsjubileum då det serverades en vegetarisk och ekologisk buffé tillsammans med ekologiska drycker.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi satsar på den yngre generationen

  Vi på Care of Carl tycker att det är oerhört viktigt att satsa på den yngre generationen och rekryterar därför många unga vuxna in i vår organisation. Vi ger sedan våra nyanställda goda möjligheter till fast anställning och alla våra anställda möjlighet till internutbildning och högre positioner inom företaget. Vi tror på att den yngre generationen kan bidra med nya tankar och värderingar och vi värdesätter oftast erfarenhet och vilja före universitet- och högskoleutbildning. Vi låter vidare många studenter få chans till tim...arbete.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Till våra små änglar

  I år vill vi ge bort en speciell julklapp! Våra anställda ska få chansen till att ge ett barn en bättre jul. Vi ska ge bort våra julklappar till barn som av olika anledningar har föräldrar som inte har den förmågan att ge sina barn den jul som våra barn är så vana att få. Vi kommer att personligen gå ut och julhandla till barnen i vår stad Göteborg och genom Göteborgs stadsmission projekt Familj till Familj dela ut dessa.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  En hjälp på traven

  Under 2015 har vi valt att skänka olika valörer till bl a Röda Korset för Jordskalvet i Nepal samt Folk på flykt.
  Vi stödjer Faktum varje månad och vi har skänkt en slant till Giving People, Bris och Gatans Lag.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Julklappsinsamling för en ljusare jul

  För många barn i Göteborg är julklappar ingen självklarhet. Fram till den 15 december så kommer vi på Midrocs kontor i Göteborg ha en julklappssäck där den som vill kan lägga en julklapp för att glädja ett barn. Den 16 december lämnar Midroc klapparna på Gothia Towers släde och Göteborgs Stadsmission kommer sedan att fördela presenterna i samband med olika projekt och jularrangemang.

  Här kan du läsa mer om insamlingen: http://www.gothiatowers.com/insamling-for-en-ljusare-jul/

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Fulfiltret – appen som snällsäkrar dina knapptryck.

  Vi har fått nog av nätets allt kargare klimat. Där hot och kränkningar skickas utan eftertanke och där sårande kommentarer drabbar många av våra barn och unga varje dag. Därför skapade vi Fulfiltret – appen som snällsäkrar dina knapptryck.

  Vi började med att ta en titt på oss själva. För även om vi alla vet att hårda ord sårar så uttrycker många av oss dem ändå. Ett smickrande meddelande kan ofta ta betydligt längre tid att knåpa ihop än ett som kan upplevas som sårande. Med skärmen som skydd är det lätt att kränka någon, m...edvetet eller inte. Fulfiltret är ett sätt för oss att ta ansvar för att ett varmare klimat sprider sig på nätet.

  Appen skräddarsyr ditt tangentbord genom att filtrera bort fula ord och ersätta dem med fina. På så sätt förvandlas svordomar och skällsord till komplimanger och lyckönskningar innan du hinner blinka. En god vana börjar hos dig själv, och ditt skratt smittar snabbt! Hjälp oss att sprida glädje – snällsäkra dina knapptryck med Fulfiltret. Läs mer på www.lansforsakringar.se/vitaransvar.

  Appen är gratis och finns att ladda ner på App Store och Google Play.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi väljer video- och telefonkonferenser

  Spoon består av flera kontor och vi har behov av att arbeta över kontorsgränserna. Vi har ett videokonferenssystem som vi använder för regelbundna möten som involverar flera kontor.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Mångfalden bland medarbetarna ökar på HSB Göteborg

  De senaste siffrorna från Statistiska Centralbyrån visar att andelen medarbetare med utländsk bakgrund har ökat! Målsättningen är att andelen medarbetare med utländsk bakgrund skall spegla andelen invånare med utländsk bakgrund i vårt verksamhetsområde, vilket uppgår till 24 procent. I dagsläget har 18 procent av medarbetarna på HSB Göteborg utländsk bakgrund, vilket är en ökning med drygt en procent sedan senaste mätningen 2013.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Ny utemiljö

  Hyresgästerna i Kviberg var med och bestämde hur vi kunde förändra utemiljön som verkligen behövde ett upplyft. Resultatet blev grillplatser, lättskötta planteringar, beskärning av träd, ny kantsten mm. Ett lyckat resultat av ett gott samarbete med våra boenden.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Help together

  Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Och tillsammans kan vi göra skillnad. Under devisen Help together samlar Midroc nu in pengar för att bidra till hjälpinsatser för de många barn som är på flykt från bland annat Syrien.
  Den summa som en anställd skänker, matchar Midroc genom att skänka samma belopp, "krona för krona".

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Gåva till Röda Korset

  Structorgruppen skänkte 40000 kr till Röda korset med anledning av senaste tidens flyktingkatastrof.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Instagramkampanj hållbarhetsselfie #levahållbart

  För att förstå att göra skillnad börjar med att den egna individen gör en förändring startade HSB Göteborg en selfiekampanj. Här uppmanades medarbetarna på HSB Göteborg att tänka ut en egen vardagsutmaning som kan göra skillnad, ekonomiskt, ekologiskt och eller socialt. Detta fick de skriva upp på en griffeltavla och sedan ta en selfie. Närmare ett hundratal medarbetare antog denna utmaning. En kampanj som sedan har spridits vidare till branschkollegor.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Tackannons Göteborgs-Posten hållbarhetsutmaning

  Efter att HSB Göteborg fått komma till Wallenstam i både Göteborg och Stockholm samt till Familjebostäder tackades dessa för medverkan i hållbarhetsutmaningen med en annons i Göteborgs-Posten.


  Bild saknas
 • Bild saknas

  Hållbarhetsblommor geriallaaktivitet branschkollegor

  I samband med att HSB Göteborg skulle komma ut till branschkollegor och berätta om hållbarhetsarbetet, se till att så många som möjligt antog hållbarhetsutmaninegn och även ta en selfie och posta på Instagram behövdes en kommunikationsinsats. HSB Göteborg tog fram avtagbara häftande blommor med hållbarhetsbudskap där vi berättade om varför HSB Göteborg skulle dyka upp på deras arbetsplats och vilka förväntningarna var på medarbetarna. Information lades även ut på respektive Intranät och drogs muntligt i ledningsgrupperna.

  ...

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Stolthetskampanj HSB Göteborg hållbarhetsarbete

  Efter att HSB Göteborg medarbetare fått anta utmaningen att ta en selfie där de lovade att göra en hållbar förändring i sin vardag var det dags att skryta om detta lyckade tilltag. Vi gick ut stor med en helsida i Göteborgs-Posten där vi visade upp några goda exempel och samtidigt passade på att utmana konkurrenter att också anta hållbarhetsutmaningen. Två byggbolag hörde av sig direkt. Wallenstam AB och Familjebostäder som gärna ville vara med.


  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vetenskapsfestivalen 2015 HSB Living Lab

  HSB, Chalmers och Johanneberg Science Park deltog på Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Här ställde vi ut på Nordstadstorget i 5:an och erbjöd alla intresserade att ta en selfie som astronaut samtidigt som vi berättade om HSB Living Lab.  Bild saknas
 • Bild saknas

  Hållplats Linné-Majorna hållbarhetsfestival för unga

  Under tre veckor höll unga hållbarhetsfestival i Majorna och Slottskogen för just unga. De fick måla, skapa hållbara hus, lyssna till band och även estradörer på den öppna scenen som hölls på Pliktas utomhus arena. Här höll HSB Göteborg föredrag om det världsunika hållbarhetsprojektet HSB Living Lab samtidigt som alla som ville uppdatera sin profilbild på FB kunde ta en selfie som astronaut.


  Bild saknas
 • Bild saknas

  Sveriges största hållbarhetssatsning på unga - we_change .

  11-12 mars 2015 var we_change tillsammans med HSB, Coompanion, andra samarbetpartners och Behrang Miri till Angeredsgymnasiet för att diskutera hållbarhet, hålla workshops och ge över 1 200 gymnasieelever verktyg för att kunna påverka samhället till det bättre. Enligt en enkätundersökning från Ungdomar.se tycker 78% av ungdomarna i Västra Götaland att det är viktigt eller mycket viktigt med hållbarhetsfrågor. Den bild som ofta målas upp av att unga inte bryr sig eller inser vikten av hållbar utveckling är alltså felaktig. He...la 83% av de unga anser att de har medelstor eller större kunskap i ämnet. Varför gör då inte ungdomar mer hållbara val i sin vardag? Detta var en av många frågor som vi tillsammans med eleverna tog reda på under två dagar i Göteborg. Målet var att stärka ungdomarnas självförtroende, bidra till ett kunskapslyft kring hållbar utveckling samt skapa en plattform där unga, näringsliv och kommun kan mötas. Under dessa två intensiva dagar fick eleverna möjlighet att diskutera hållbarhet, delta i olika workshops och förhoppningsvis fick de med sig verktyg för att kunna påverka samhället i en hållbar riktning. I år var HSB och Coompanion för första gången med som samarbetspartners. Tillsammans träffade vi elever och försöka ta reda på hur de vill bo i framtiden och hur deras framtidsjobb ser ut. Här hölls workshops för att lyssna in och även få dem att skapa collage för att presentera sina tankar och idéer. Samtidigt fanns vi på plats hela dagen i aulan med HSBs berömda selfie-station. Vårt främsta mål med att delta på we_change dagarna var för att skapa kontakt med ungdomar som bor i nordost. Vi ville gärna få till ett nätverk som vi kan ha nytta av i framtida arbete med att skapa mångfald inom HSB och Coompanion. Samtidigt ville vi lyssna in och ta reda på hur eleverna ser på sitt framtida hållbara boende och vad definitionen på ett bra jobb, innebär. Detta gjorde vi genom att hålla en så kallad OPERA-workshop där endast en frågeställning per workshop används. Så här går den till:
  Opera-workshop: bara en frågeställning.
  1. One- sitter och tänker ut några minuter själv på frågan
  2. Par. Diskuterar två och två. Förädlar och kokar ner tankar och idéer till fyra olika
  3. Engagement: Sätter upp förslagen på vägg. Presenterar varje förslag i 20 sek.
  4. Rangordna. Hur vill vi arbeta med dessa förslag
  5. Arrangera: sätt ihop i teman. Alla samlar.

  Bakgrund we_change:
  För fjärde året i rad är Ungdomar.se på Sverigeturné med sitt hållbarhetsprojekt we_change. De besöker sju orter från Skellefteå i norr till Malmö i söder. Första stoppet är Göteborg, 11-12 mars 2015.

  I år besökte we_change Angeredsgymnasiet dit 1200 elever från hela Göteborg kommer för en halvdag fylld av hållbarhet. Halvdagen med we_change innehåller tre moment:

  1. Inspirationsshow med Behrang Miri, som sätter ramarna för dagen. Behrang inspirerar och peppar ungdomarna till att våga tro på sig själva och den kunskap de besitter. Unga kan förändra världen!
  2. Workshop där eleverna får brainstorma och diskutera hållbarhet tillsammans med tio av landets största företag och organisationer.
  3. Panelsamtal där eleverna får chans att ställa sina frågor till Krav, Ikea, Sida, Pantamera Energimyndigheten och Skanska. Modereras av Behrang Miri.

  Den andra dagen (12 mars) avslutades med we_talk. Ett forum där we_change samarbetspartners, kommun, ungdomar och inbjudna gäster samlades för att diskutera hållbarhet ur olika perspektiv. Samarbetspartners som deltog i Göteborg är Krav, Sida, Pantamera, Energimyndigheten, Ikea, Göteborg stad, HSB Göteborg+Coompanion, Ica, Skanska, Myrorna, Forte+

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Pressmeddelande: Ny undersökning visar positiva siffror för HSB Göteborgs mångfaldsarbete.

  Senaste rapporten från SCB visar att HSB Göteborgs nya medlemmar med utländsk bakgrund fortsätter att öka. 2013 var siffran 18,5%, idag är antalet nya medlemmar med utländsk bakgrund 21,6%.

  - Det är mycket glädjande att allt fler människor från olika bakgrunder hittar till oss på HSB. Vi ser tydligt att aktivt arbete krävs för att öka mångfalden bland medlemmarna. För oss på HSB är det oerhört viktigt och affärskritiskt att antalet medlemmar och medarbetare med utländsk bakgrund procentuellt speglar det samhälle vi verkar i.... Ännu är vi inte i mål, men vi ska ta oss dit, säger Lars Göran Andersson, vd på HSB Göteborg.

  HSB Göteborg har länge arbetat med hållbarhetsfrågan. Mänskliga rättigheter och allas lika värde ingår i ett av de tre prioriterade fokusområden som prioriteras. Mångfaldspolicy, tydliga mångfaldsmål och genom kraftfullt strategiskt mångfaldsarbetet hoppas man nu på en fortsatt ökning av antalet medlemmar med utländsk bakgrund.

  - Vi är ute och pratar mycket om HSB Göteborgs mångfaldsarbete. Bland annat har vi samarbete med ungdomar.se och håller workshop för att få reda på hur unga från olika delar av regionen vill bo i framtiden, säger Lars Göran Andersson.

  Just bostadsrätten som fenomen är typisk svensk till upplåtelseform. Kunskap kring HSBs medlemskap och bosparandets fördelar har ända sedan starten för 90 år sedan oftast gått i arv från mor- och farföräldrar till barn och barnbarn.

  - Unga med utländsk bakgrund har, av naturliga skäl, inte samma förutsättningar att få kunskapen om HSB till sig och därför är det vårt ansvar att berätta för dem om bostadsrättens fördelar. HSB är till för alla och då måste vi ta ansvar för att vi skapar ett modernt HSB. Ett HSB som speglar framtidens Sverige, säger Lars Göran Andersson.


  Ikväll onsdag 16 sept klockan 18:00 står Milad Mohammadi på scen på Bergakungen i Göteborg och berättar för HSBs medlemmar om varför lika barn leka bäst, men inte hittar på de bästa lekarna. Han tar utgångspunkt i sin egen berättelse om hur hans uppväxt präglats av utanförskap och diskriminering efter att ha flytt från Iran till Sverige. En erfarenhet han nu vänt till fördel för att visa på hur vi tillsammans kan skapa ett tillåtande och hållbart samhälle.

  Bakgrund: Milad Mohammadi blev vid 22 års ålder Sveriges yngsta jurist och statsvetare genom tiderna. Idag är han hyllad som en av Sveriges bästa talare. En inspiratör som vågar sticka ut hakan och utmana.


  Bild saknas
 • Bild saknas

  Milad Mohammadi medlemskväll med presentation av HSB Göteborgs mångfaldsarbete

  "Lika barn leka bäst, men olika barn hittar på de bästa lekarna" Med utgångspunkt i sin egen berättelse, om hur hans uppväxt präglats av utanförskap och diskriminering efter att flytt från Iran till Sverige, inspirerar han till hur vi tillsammans kan skapa ett hållbart samhälle. Milad har uppmärksammats som en av Skandinaviens ledare inom frågor som handlar om människors potential och mänskliga rättigheter. "Lika barn leka bäst, men olika barn hittar på de bästa lekarna", är ett av Milads motton. Endast 22 år gammal blev han... både Sveriges yngsta jurist och statsvetare – och är idag en oförglömlig talare. Har du väl träffat Milad så glömmer du aldrig hans namn. Inte konstigt, han är trots allt Årets talare 2014. En inspiratör som vågar sticka ut hakan och utmana. Följ med och skapa de bästa lekarna. Om du inte känner Milad än läs mer om honom på, kort och gott; www.milad.se


  Bild saknas
 • Bild saknas

  Nyttigaste affären

  Detta är "Nyttigaste Affären"- en utmärkelsen för inspiratörer och ledstjärnor som visat hur samhällsnytta och affärsnytta går att kombinera. Affärer som bidrar till ett bättre samhälle. Det kan låta som en utopi. Och kanske tänker du »om vi bara hade tid«. Men det finns aktörer vars affärsöverenskommelser visar att samhällsnytta och affärsnytta går att kombinera. De har ersatt bilar med cyklar eller skapat arbete för den som nyss var utan. Affärer som kombinerar affärsnytta med samhällsnytta sker i allt högre utsträckning. ...Utan att resurser går förlorade och helt inom ramen för den ordinarie verksamheten. Ofta inom områden vi normalt inte förknippar med hållbarhetsarbete. Riktigt nyttiga affärer, helt enkelt.
  Minst en av aktörerna som vinner drivs demokratiskt och har samhällsnytta som drivkraft. Första priset delas ut 2015, av HSB Göteborg, i samarbete med Coompanion Göteborgsregionen. Har du förslag på pristagare? Nominera senast 27 oktober genom att fylla i detta formulär.
  Har du frågor om priset eller om din organisation vill vara delaktig (jury eller prisvärd till exempel) i priset under kommande år, är du varmt välkommen att kontakta oss!
  Ebba Westerberg, Projektledare ebba.westerberg@coompanion.se Coompanion Göteborgsregionen Packhusplatsen 2, 13 Göteborg el +46 31 704 38 23


  Bild saknas
 • Bild saknas

  HSB Living Lab Första spadtaget i Emtunga 11 sept 2015

  Den första av 44 moduler i stål rullades ut ur fabriken till trumpettoner av Star Wars introt. Till våren 2016 är det dags för HSB Living Lab huset med 29 lägenheter att stå klart för inflyttning. Experimenthuset ska finnas på plats på Chalmersområdet i 10 år och sedan monteras ner. Här ska forskare och studenter bo och arbeta samtidigt som framtidens hållbara lösningar ska få se dagens ljus.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi öppnar upp vår arbetsplats för praktikanter

  Som student eller nyexaminerad kan det ibland vara svårt att få chans till inblick i arbetslivet. Vi på Care of Carl tycker att det är oerhört viktigt att uppmuntra praktikperioder där ungdomar, såväl som vuxna, får en möjlighet till arbetslivserfarenhet, meriter, referenser och, i mån av lediga tjänster, en chans till fortsatt anställning.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi källsorterar i minst 4 fraktioner

  I nuläget källsorterar vi i 12 olika fraktioner. Vi kartlägger dessutom vart vårt avfall tar vägen, hur det återvinns/förbränns samt har en god relation till det företag som sköter upphämtningen av vårt avfall och kollar på långsiktiga lösningar.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi ställer om till gröna resor

  Som ett led i arbetet med att minska vår miljöpåverkan deltar vi i Cykelutmaningen som är en lagtävling som syftar till att få människor att gå, cykla och åka kollektivt till och från jobbet.

 • Bild saknas

  Vi öppnar upp vår arbetsplats för praktikanter

  Midroc Project Management erbjuder unga ingenjörer möjlighet att utföra sin praktik tillsammans med erfarna konsulter. Detta har i flera fall resulterat i att de fått anställning på Midroc.

 • Bild saknas

  Minskat resande med hjälp av videokonferenser

  Midroc arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan genom att där så är möjligt använda sig av telefon- och videokonferenser.

 • Bild saknas

  Vi stöder en idéburen organisation långsiktigt ekonomiskt

  Vi stöder föreningen Beginning of Life i Moldavien som gör ett fantastiskt arbete mot trafficking. Bl.a. har vi finansierat en skåpbil samt anställt en jurist på plats.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi öppnar upp vår arbetsplats för praktikanter

  Vi tar emot praktikanter inom olika områden och på olika erfarenhetsnivåer.

  Terminsvis har vi uppsatspraktikanter från juristprogrammet som arbetar såsom biträdande jurister och samtidigt får bollplank inom sitt uppsatsområde.

  I vår reception arbetar uteslutande juridikstuderande från Göteborgs universitet. På så sätt får studenterna inblick i såväl rättsområden som byråverksamhet. Flera av våra tidigare receptionister arbetar kvar hos oss som biträdande jurister.

  Därtill har vi börjat att ta emot paralegalpraktikanter so...m är i slutet på sin tvååriga yrkesutbildning. Vår senaste rekrytering var inledningsvis just paralegalpraktikant.

  De senaste åren har vi tagit emot praktikanter från studentnätverket ELSA. ELSA är ett internationellt nätverk för juridikstuderande. De har ett utbytesprogram, Student Trainee Exchange Programme STEP, i vilket vi engagerar oss. Våra två senaste praktikanter har båda varit från Tyskland.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi gör det lätt för personalen att ta sig runt.

  Alla anställda har tillgång till Västtrafikkort, Styr & Ställ och tjänstecykel för att undvika onödiga taxi- och bilresor.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi har en vegetarisk policy.

  Vi har vegetariska måndagar och en vegetarisk policy vid kontorsaktiviteter.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi tar fram en policy för vårt miljöarbete

  Vi kommer att ta fram en miljöpolicy.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar

  Till en början ska två personer delta i grundkursutbildningen. Den förvärvade kunskapen från utbildningen kommer att spridas internt under ett tillfälle då även företagets miljöpolicy gås igenom.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi ställer om till gröna resor och transporter

  Anställda ska reflektera över det miljövänligaste sättet att resa till och från jobbet, möten, konferenser, utbildningar samt i uppdrag och studieresor.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi källsorterar i minst 4 fraktioner

  Vi kommer att börja sortera plast, pappersförpackningar, tidningar, metall och glas.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi främjar lärande och personlig utveckling

  Vi vill vara en lärande organisation och Spoon Academy är ett viktigt redskap för att både främja våra medarbetares utveckling och dela med oss av kunskap till kunder och andra intresserade.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi tar vara på mångfalden och varandras olikheter

  Med mångfald menas ofta olikheter när det gäller kön, social tillhörighet, etnisk och kulturell bakgrund, ålder, sexuell läggning med mera. Men det handlar också om värderingar och drivkrafter. Att vara en arbetsplats som omfamnar mångfald innebär att vi vill bejaka dessa olikheter och är övertygade om att de gör oss starkare.

  Varför mångfald?
  1. Mångfald hjälper organisationer att ta bättre beslut och göra bättre ifrån sig.
  2. Medarbetare mår och presterar bättre.
  3. Mångfald ger tillgång till en talangpool och erfarenhet...er som vi annars missat.

  Vi vill arbeta med följande infallsvinklar på mångfald:
  –KUNDEN. Vi vill hjälpa våra kunder till hållbara affärer och ett hållbart företagande. Därför vill vi vässa oss som kommunikationskonsulter inom det här området.
  –ANSTÄLLDA/POTENTIELLA ANSTÄLLDA. Rekrytering/bemanning.
  –BRANSCHEN. Vara med och påverka vår egen bransch så att den blir mindre homogen. Genom någon form av utåtriktat samarbete.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi utbildar medarbetare i CSR

  Vi låter våra medarbetare delta i utbildningar och föreläsningar i CSR Västsveriges regi. Vi satsar också på relevanta utbildningsinitiativ med fokus på att i vår roll som kommunikationskonsulter bli ännu bättre på att hjälpa våra kunder i deras CSR-arbete.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Verifiering ISO 26000 2015

  HSB Göteborg är som första företag i Sverige verifierade enligt den egendeklaration som bygger på ISO 26000.
  Våren 2015 omverifierades vi för tredje året.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Stöjder Stadsmissionen

  Inför julen 2014 valde vi att bli företagsvän.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi främjar fysisk och psykisk hälsa

  Vi ska planera och genomföra olika fysiska aktiviteter tillsammans i personalgruppen för att öka medvetenheten om att med enkla medel kunna undvika arbetsplatsrelaterad ohälsa i form av stress, utbrändhet och utmattning. På så sätt kan vi arbeta både förebyggande och stödjande med hjälp av detta initiativ. I längden kommer denna medvetenhet förhoppningsvis spegla sig i vårt arbete med att stödja vår målgrupp med att vara mer fysiskt aktiva och/eller fortsätta med fysisk aktivitet.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi utbildar medarbetare i CSR

  Vi ska presentera och involvera våra medarbetare i de 7 principerna för att de ska på bästa sätt ”bära” med sig dessa i det dagliga arbetet i kontakt med samordningsförbundets målgrupp, i kontakten med arbetsgivare inför praktik och anställning samt i kontakten med andra inblandade aktörer.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi anställer personer som står långt från arbetsmarknaden

  Vi har ett samarbete med kommunen via programmet "social hänsyn"

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi engagerar och profilerar oss i särskilda lokala samhällsfrågor

  Samarbete med Kommunen via engagemang i programmet "social hänsyns"

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi öppnar upp vår arbetsplats för praktikanter

  Elever från yrkesskolorna har möjlighet att få sin praktik hos oss när vi har möjlighet att ta emot.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi satsar på den unga generationen

  Vi har samarbete med Bräckegymnasiet- yrkesskolan

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi utvecklar goda värdegrunder för vår verksamhet

  Våra värdegrundord är
  Engagemang Kompetens och Gemenskap

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi har en handlingsplan med tydliga mål för vårt arbetsmiljöarbete

  Detta ligger i vår ISO

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi involverar våra medarbetare i arbetsplatsens utveckling

  All personal ingår i en utvecklingsplan i beteendeutveckling för våra mål i hur vi vill bete och och vara inför våra kunder och varandra

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi tillämpar trygga anställningsformer

  ..

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi ökar transparensen i vår verksamhet

  Jobbar för en öppenhet mellan avdelningar och chefer/personal

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi främjar fysisk och psykisk hälsa

  De som vill får friskvårdsbidrag och har tillgång till ett gym.
  Via ett samarbete med Sats provar vi nu med några av våra avdelningar att få träna med instruktör en dag i veckan under 8 v. Vi hoppas att detta ska slå igenom och att fler blir intresserade och vill följa med.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi skapar en ergonomisk arbetsplats

  Vi använder höj och sänkbara bord

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi främjar lärande och personlig utveckling

  ..

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi verkar för en jämlik och jämställd arbetsplats

  Det ska inte vara skillnad på lön och vilken avdelning man jobbar på

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi har en handlingsplan med tydliga mål för vårt miljöarbete

  ..

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi ställer miljökrav vid inköp och upphandlingar

  ..

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi byter till el märkt med Bra Miljöval

  Vi köper Vindkraft

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi minimerar användningen av miljöfarliga ämnen

  Vi ställer krav på våra leverantörer att använda miljövänligt material och förstöker i möjligaste mån själva använda så miljövänligt vi kan

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi främjar fysisk och psykisk hälsa

  Vi tror att fysisk rörelse främjar välbefinnandet och genom att vi antagit utmaningen Borås aktivaste arbetsplats uppmuntrar vi våra anställda till fysiskaktivitet.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi källsorterar i minst 4 fraktioner

  På vårt kontor och även vid besök hos kunder, där möjlighet att sortera finns.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi anställer personer som står långt från arbetsmarknaden

  Skrev även denna text under utmaningen "Vi öppnar vår arbetsplats för praktikanter"

  Vi har en praktikant genom ett samarbete med Göteborgs Upphandlingsbolag "Social Hänsyn" och Jobbhörnet Arbetsförmedlingen Angered. Detta samarbete innebär att vi tar in en praktikant med utländsk bakgrund som varit långtidsarbetslös. Han/hon är här hos oss i 2 månader och stämmer det för oss och för praktikanten övergår detta i en tillsvidareanställning

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi öppnar upp vår arbetsplats för praktikanter

  Vi tar emot 1 praktikant per termin från Fastighetsakademin som gör sin LIA (Lärande i arbete) . De är här i 5 veckor och då får de gå med tekniker ur alla olika arbetsområden såsom underhåll, styr & regler, energioptimering, luftmätning och OVK (obligatorisk ventilationkontroll). Vi planerar i god tid innan de kommer med kläder & schema för vem som tar praktikanten vilken dag, så att både våra tekniker och praktikanten skall känna en trygghet.

  När praktikperioden är slut skriver vi ett betygunderlag och de får även... ett betyg från oss.

  Praktikanten skall, när de kommit tillbaka till skolan, skriva ett arbete om sin LIA-period och den brukar vi be att få ta del av för att kunna se vad vi gjort bra och vad vi kan bli bättre på.

  Det har vid ett flertal tillfällen blivit så att vi anställt personer som varit här på praktik. Praktikperioden är ett mkt bra sätt för oss att lära känna varandra och ett bra tillfälle för oss att bidraga med det vi kan lära ut i fastighetsbranschen, vilket vi ser som vår skyldighet om vi skall kunna ställa krav på de som kommer ut färdigutbildade från skolan.

  APS har samarbete med Göteborgs Upphandlinsbolag, "Social Hänsyn" och Jobbhörnet Arbetsförmedlingen Angered. Detta innebär att vi tagit emot en arbetssökande med utländsk bakgrund. Han blev efter praktik i 2 månader tillsvidareanställd på APS.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Jämställdhetscertifierad arbetsplats

  Med hjälp av Winnets jämställdhetscertifiering genomför vi under 2014 förändringar som leder till schysstare arbetsvillkor och bättre erbjudanden för våra kunder.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi tar vara på mångfalden och varandras olikheter

  Vi strävar efter mångfald och jämställdhet på Fontänhuset. Vårt mål att få in fler kvinnor i verksamheten är pågående och går framåt. Vi planerar att lära oss mer om diskrimineringsgrunderna genom att exempelvis bjuda hit föreläsare, vi tror att kunskap bidrar till att vi når ut till fler.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi köper produkter och tjänster som gynnar sociala behov

  Vi kommer under året till en början att byta till ekologiskt och fairtrade märkt kaffe på kontoret.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi väljer video- och telefonkonferenser

  Vi har installerat smart-tv i konferensrummet vilket möjliggör skypemöten med kunder och andra Capanaenheter. Även om vi inte kan ta bort resor helt och hållet så håller vi många produktdemonstationer och presentationer via webben.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi kommunicerar regelbundet vårt CSR-arbete

  Vi kommer under året att lansera vår nya webb. Vi kommer här att ha en sida dedikerad till sustainability och CSR och kommer att kommunicera allting vi gör, fråpn små saker till större. Vi kommer även att ta med vårt CSR arbete i våra företagspresentationer och marknadsmaterial samt i vår internkommunikation.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi ställer om till gröna resor och transporter

  Alla anställda uppmuntras att åka kommunalt istället för att åka bil till arbetet genom att få buss/tåg kort av Capana som en förmån.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi främjar fysisk och psykisk hälsa

  Alla anställda får friskvårdsbidrag samt sjukförsäkring där specialistvård och psykologer finns tillgängliga. Vi åker även andra aktiviteter tillsammans såsom årlig skidresa.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi skapar en ergonomisk arbetsplats

  Vi har tillsammans med en kiropraktor sett över arbetsplatsen och arbetsställningar. Vi har även höj och sänkbara arbetsbord.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi engagerar och profilerar oss i särskilda lokala samhällsfrågor

  En del av företagets eventuella vinst, och en del av medarbetarnas tid, ska investeras i lokala samhällsfrågor.

  Nu gäller det att hitta rätt initiativ att stödja!

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi satsar på den unga generationen

  Mentorskap för student vid Lunds Universitet.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi skapar en ergonomisk arbetsplats

  Se över arbetsplatsen och tillsammans med hyresvärden byta ut möbler så att kontoret blir mer ergonomiskt och dynamiskt.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Good Water Project

  Människor i Tanzania har en grundläggande utmaning att få tillgång till rent vatten. Det vatten som finns är förorenat eller riskerar hälsan hos barn och vuxna.

  Tillsammans med SolarWave engagerar sig därför Midroc i Good Water project, som tillhandahåller tre vattenreningsanläggningar som drivs av solcellsteknologi från SolarWave. Tack vare projektet renas upp till 4 miljoner liter vatten per år, eller ett par tusen liter per anläggning och dag. Det innebär att vi årligen hjälper upp till tiotusen människor med tillgång ti...ll rent dricksvatten.

  De tre anläggningarna i Tanzania ligger i Morogoro-regionen, 20 mil väster om Dar es Salaam. Vattenreningsanläggningarna finns på två grundskolor och ett apotek: Vikenge Primary School, Wami Dakawa Primary School och Mkambarani Dispensary. De installerades i oktober 2013.

  Projektet är ett konkret sätt för oss att bidra till en bättre framtid för människorna i Morogoro-området i Tanzania.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vänföretag Barncancerfonden

  Midroc Project Management är under 2015 vänföretag till Barncancerfonden. Förutom att vi skänker pengar till organisationen vill vi sprida information om deras verksamhet. Vi sprider information bl.a. genom att vi har deras logotyp i våra e-postsignaturer. När våra kunder svarar på kundenkäter så bidrar de också genom att vi skänker pengar för varje genomförd enkät.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi tar fram en vision för vårt miljöarbete

  Vi planerar att göra detta under 2015

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi tar fram en policy för vårt miljöarbete

  Vi planerar att göra detta under 2015

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi inspirerar andra genom att kommunicera vårt miljöarbete

  Detta kommer vi bland annat att göra med CSR Västvseriges widgets på vår hemsida

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi ställer om till gröna resor och transporter

  Vi väljer alltid tåg inom Sverige

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi väljer video- och telefonkonferenser

  I största möjliga mån har vi skypemöten mellan lokalkontoren

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi källsorterar i minst 4 fraktioner

  Detta har vi infört på vårt nya kontor fr o m årsskiftet 2015

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi agerar för att minska köttkonsumtionen på vår arbetsplats

  De gånger vi köpe/lagar mat ihop väljer vi vegetariskt

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi tar fram en vision för vårt sociala arbete

  Vi planerar att göra detta under 2015

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi tar fram en policy för vårt sociala arbete

  Vi planerar att göra detta under 2015

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi engagerar och profilerar oss i särskilda lokala samhällsfrågor

  Vi engagerar oss mycket i skolfrågor, läxläsning, ungdomar, etc

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi köper produkter och tjänster som gynnar sociala behov

  Vi köper numera endast fair trade kaffe och te och kommer att utöka detta

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi utvecklar nya produkter och tjänster för ett bättre samhälle

  Vi arbetar ständigt med detta, bland annat genom webutveckling

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi ingår ett sektoröverskridande partnerskap

  Vi samarbetar såväl med skola som näringslivet, genom vår verksamhet så skapar vi nätverk mellan elev-volontär, volontär-volontär, elev-företag, osv

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi satsar på den unga generationen

  Detta är grunden i hela vår verksamhet då vi arbetar med gratis läxhjälp för barn och unga

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi ökar transparensen i vår verksamhet

  Vi är en transparent verksamhet som exempelvis redovisar chefernas löner på vår hemsida

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi har en struktur för att lyfta fram åsikter

  Vi har en åsiktslåda, samt kommer att införa medarbetarsamtal varje kvartal

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi kommunicerar regelbundet vårt CSR-arbete

  Bland annat på vår hemsida genom att CSR Västsveriges widgets

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi skapar en ergonomisk arbetsplats

  Vi har som intention att skaffa höj- och sänkbara skrivbord till samtliga på vårt kontor

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi köper miljömärkt eller återanvänder inredning och möbler

  Vi satsar på att köpa miljömärkt/fair trade kaffe och te, ekologisk frukt samt inreda vårt nya kontor med återvunna möbler

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi främjar lärande och personlig utveckling

  Vi kommer under 2015 låta några av våra anställda delta i Proteas ledarutvecklingsprogram

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi kartlägger vår miljöpåverkan

  Inom ramen för vårt miljödiplomeringsarbete har vi gjort en miljöutredning. Denna utredning uppdateras årligen.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi tar fram en policy för vårt miljöarbete

  Medborgarskolan har sedan ett antal år en gemensam miljöpolicy. Denna ses över regelbundet.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi har en handlingsplan med tydliga mål för vårt miljöarbete

  Varje år, i samband med vår verksamhetsplanering, tar vi fram konkreta miljömål för vår verksamhet.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar

  Inom ramen för vårt arbete inför miljödiplomering har vi utbildat samtliga anställda inom miljö, grundläggande miljöutbildning. Delar av denna utbildning ingår nu i vår introduktionsutbildning.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi inspirerar andra genom att kommunicera vårt miljöarbete

  Vi berättar om vårt miljöarbete i vårt Magasin (kundtidning), nyhetsbrev, vår hemsida samt på sociala medier

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi ställer miljökrav vid inköp och upphandlingar

  Vi kommer att göra en kartläggning av våra största leverantörer samt mer systematiskt kommunicera miljökrav vid inköp från våra leverantörer.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi mäter och minskar vår energiförbrukning

  I samtliga våra egna lokaler samt hyrda lokaler där el och värme debiteras separat mäter vi vår förbrukning och arbetar på olika sätt för att uppmärksamma vår energiförbrukning och hitta vägar att minska den. Elförbrukning ingår som ett av våra nyckeltal i vårt miljöarbete.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi byter till el märkt med Bra Miljöval

  I samtliga våra lokaler där vi själva beslutar om elleverantör använder vi miljömärkt el.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi väljer video- och telefonkonferenser

  Under 2014 investerade vi i ytterligare videokonferensutrustning på 5 av våra verksamhetskontor för att minska resor vid möten och underlätta kommunikationen inom regionen. Vi uppmuntrar även fler anställda att delta i möten via video från enskilda datorer.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi minimerar användningen av miljöfarliga ämnen

  Medborgarskolan Region Västs förskolor har antagit utmaningen "Giftbanta förskolan" och vi kommer under året att systematiskt gå genom våra verksamheter på förskolorna i syfte att fasa ut miljöfarliga ämnen, speciellt i barnens närhet.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi källsorterar i minst 4 fraktioner

  Inom ramen för vår miljödiplomering har vi sett över vår källsortering på samtliga kontor i regionen. Avfallskärl eller avfallsstationer har märkts upp med tydliga skyltar så att även deltagare i vår verksamhet kan sortera rätt. Vi för även en löpande dialog med våra hyresvärdar kring källsortering och möjligheten att öka antalet fraktioner där det är möjligt.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi källsorterar i minst 4 fraktioner

  Samordningsförbundet kommer att källsortera i minst fyra fraktioner.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi öppnar upp vår arbetsplats för praktikanter

  Samordningsförbundet kommer att erbjuda praktik för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden inom sin egen verksamhet

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi tar fram en policy för vårt miljöarbete

  Samordningsförbundet skall anta en miljöpolicy.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi köper miljömärkt eller återanvänder inredning och möbler

  Samordningsförbundet återanvänder inredning och möbler.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi verkar för ett hållbart och jämställt samhälle

  Samordningsförbundet arbetar med jämtegrering på alla nivåer i syfte att nå förbundets vision, att skapa ett socialt hållbart och jämställt samhälle där kvinnor och män med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering får rätt insatser för att komma ut i egen försörjning.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi utvecklar goda värdegrunder för vår verksamhet

  Medborgarskolan vilar på en humanistisk värdegrund. Grundtanken är att varje människa är fri att utforma sitt liv i sin strävan efter självförverkligande. I Medborgarskolan är det människans intresse för ny kunskap och utveckling i samverkan med andra som står i centrum. Varje människas okränkbara värde ska genomsyra alla Medborgarskolans verksamheter. Medborgarskolans kärnvärden är:
  - Individen i centrum
  - Utveckling i samverkan
  - Ömsesidig respekt
  - Kunskapens egenvärde

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi tar fram en policy för vårt arbetsmiljöarbete

  Vår arbetsmiljöpolicy omfattar följande:

  Ett aktivt arbetsmiljöarbete ska inom Medborgarskolan skapa en stimulerande och säker miljö med hög arbetstrivsel och låg sjukfrånvaro. Ett bra arbetsmiljöarbete förebygger ohälsa och olycksfall och främjar samverkan mellan arbetsgivare och anställda.

  Arbetsförhållandena ska anpassas till medarbetarnas olika förutsättningar, både fysiskt och psykiskt. De anställda ska ges möjlighet att medverka i utformningen av sin arbetsmiljö och i utvecklingen av det egna arbetet. Genom tydligt f...ormulerade och kända mål för verksamheten samt en tydlig organisation och arbetsledning skapas förutsättningar för god kvalitet och effektivitet i verksamheten och därmed också en god arbetsmiljö.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi kommunicerar regelbundet vårt CSR-arbete

  Vi vill bli allt bättre på att kommunicera vårt CSR-arbete både internt och externt.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi gör årligen en hållbarhetsrapport

  Vi planerar att ta fram en gemensam modell för hållbarhetsrapportering inom vår organisation.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi köper miljömärkt eller återanvänder inredning och möbler

  Medborgarskolan Region Väst är miljödiplomerade och inom ramen för detta arbete har vi tagit fram regionala inköpsrutiner kring miljöanpassade inköp.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi utbildar medarbetare i CSR

  Vi har tagit fram en internutbildning för våra anställda kring CSR och vad det innebär för oss.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi minskar vårt avfall och motverkar ”slit och släng”

  Vi har julpyntat vårt kontor med enbart återvunnet material så som tomkartonger, överblivet papper och snöre samt julpynt från anställdas hem.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi byter till el märkt med Bra Miljöval

  Vi har sedan en tid tillbaka ett elavtal märkt Bra Miljöval!

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi ställer om till gröna resor och transporter

  Vi har som standard att välja kollektivtrafik och tåg som färdmedel till våra kundbesök.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi källsorterar i minst 4 fraktioner

  Vi sorterar självklart papper, plast, glas och aluminium på vår arbetsplats!

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi tar fram en policy för vårt miljöarbete

  Vi utarbetar en policy för vårt miljöarbete med ambitionen att miljödiplomera verksamheten under våren 2015.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi tar fram en policy för vårt sociala arbete

  Vår uppförandekod från 2012 innehåller ett avsnitt kring vårt sociala ansvar.

  SOCIALT ANSVAR - Vi ska göra vad vi kan för att vara en del av lösningen på de utmaningar som vårt samhälle står inför lokalt i Göteborg, men även globalt samt vara en attraktiv arbetsplats.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi har en handlingsplan med tydliga mål för vårt sociala arbete

  Vår målsättning till 2025 är att:
  •Vårt varumärke förknippas med socialt ansvar.

  Vår målsättning 2015:
  Sociala krav har ställts i minst 50 % av alla ramavtalsupphandlingar/längre entreprenader.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi köper produkter och tjänster som gynnar sociala behov

  Vi köper rättvisemärkta produkter såsom kaffe, te, socker.
  Vi har också börjat att testa catering via Göteborgs Räddningsmissions cateringverksamhet i Majorna som heter Lime Catering. Fantastiskt gott, mycket miljömärkta råvaror/ingredienser och det smakar ännu bättre när vi vet att överskottet går till deras verksamhet!

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi inspirerar andra genom att kommunicera vårt sociala arbete

  Under 2014 har vi antagit CSR Västsveriges olika ansvarsinitiativ.
  Vi har förhoppningsvis även inspirerat många av våra leverantörer genom att ställa sociala krav i upphandlingen.
  I vår hållbarhetsredovisning berättar vi vad vi gör och vad vi vill inom det sociala ansvarsområdet.
  Under 2015 ska vi bli ännu tydligare och bättre på att kommunicera vad vi gör på vår hemsida och på social media.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi stöder en idéburen organisation långsiktigt ekonomiskt

  Hösten 2013 inledde vi ett samarbete med Göteborgs Räddningsmission.
  I detta arbete ingår bland annat att våra anställda får jobba 8h/år som volontär för Göteborgs Räddningsmissions verksamhet, i café på Vasagatan för hemlösa, i secondhandbutiken och Jul på Liseberg.

  Utöver detta samlar vi in julklappar till behövande barn/ungdomar kopplat till Räddningsmissionens verksamhet, säljer deras pepparkakshus i vår reception, där överskottet går till arbete för hemlöshet, och beställer catering av LIME catering.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi gör årligen en hållbarhetsrapport

  Sedan 2012 publicerar vi en hållbarhetsredovisning för att berätta vad vi gör och vilka våra utmaningar vi har inom miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar.

  För mer info se Hållbar Hamn.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi bedriver en aktiv intressentdialog för ökat ansvarstagande

  Vid upphandlingen av ett 40-tal tekniska konsulter 2013/2014 ställde vi bland annat krav på att samtliga av dessa företag ska jobba utifrån CSR Västsveriges initiativ inom Miljöansvar, Reko kontor och Socialt ansvar.
  Under sommaren 2014 skedde uppföljning och återkoppling och den löpande dialog som har skett har förhoppningsvis inspirerat flera av våra leverantörer att utveckla sitt ansvarstagande ytterligare.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi ställer hållbarhetskrav vid inköp och upphandlingar

  Vi ställer hållbarhetskrav vid upphandlingar. Kontinuerligt sker ett arbete för att utveckla detta och om möjligt utöka kraven.

  Vid upphandlingen av ett 40-tal tekniska konsulter 2013/2014 ställde vi bland annat krav på att samtliga av dessa företag ska jobba utifrån CSR Västsveriges initiativ inom Miljöansvar, Reko kontor och Socialt ansvar.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi kartlägger vår miljöpåverkan

  Göteborgs Hamn AB är certifierat enligt miljöstandarden ISO 14001.

  Inom vår verksamhet har vi identifierat en rad miljöaspekter, dvs delar av vår organisations aktiviteter/verksamhet, produkter eller tjänster som kan inverka på miljön. De betydande miljöaspekterna har eller kan ha en betydande miljöpåverkan eller så är de styrda via tillstånd/villkor.

  Göteborgs Hamn AB har totalt 74 st miljöaspekter , varav 39 st är betydande miljöaspekter. Av de betydande miljöaspekterna är 28st styrda via tillstånd/villkor.

  Våra bety...dande miljöaspekter är:
  Förbränning av fossila bränslen vid transportarbete-
  muddrings-, bygg-, anläggnings- och underhållsprojekt
  Läckage från cisterner, ventiler och rörsystem
  Fartygstrafik inom hamnområdet och till/från kaj
  Hamnutveckling
  Byggnation och uthyrning av fastigheter/mark
  Exploatering av mark- och vattenområden, påverkan på landskapsbilden
  Transportarbete terminaler, förbränning av fossila bränslen
  Resor i tjänsten – flyg
  IT-tjänster
  Energianvändning i fastigheter
  Produktion

  Våra betydande miljöaspekter styrda via tillstånd/villkor är:
  Godstransporter till och från hamnen på landsidan (vägtransporter)
  Deponering av förorenade muddermassor i bergrum vid Syrhåla
  Schaktning av mark
  Tippning av muddermassor
  Deponering av muddermassor i Torsviken
  Användning/hantering av kemiska produkter och farligt avfall från verksamheten
  Hantering av avfall som uppkommer i verksamheten.
  Hamnverksamhet vid kaj 752, Arendal
  Strålkastare och andra ljuskällor
  Drift från "upplagda" fartyg vid kaj (hjälp- och huvudmotorer)
  Hamnverksamhet i innerhamnarna
  Hantering av avfall från fartyg
  Larmning och rapportering
  Drift och underhåll av utrustning
  Lagring av råolja i bergrum
  Lastning av bensin och bensinprodukter till fartyg
  Lastning av oljeprodukter till fartyg
  Läckage från cisterner, ventiler och rörsystem
  Läktring av råolja och tjockolja i Torshamnen
  Släckvattenhantering
  Utsläpp av OFA, spillvatten och dagvatten
  Utsläpp eller spill
  Verksamheten i Energihamnen
  Fartyg vid kaj, drift av hjälpmotorer
  Terminalverksamhet

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi har en handlingsplan med tydliga mål för vårt miljöarbete

  Vi är certifierade enligt ISO 14001 och har sedan lång tid jobbat systematiskt med miljöfrågorna och även målstyrt detta arbete.

  Vårt mål: uppnå Göteborgs stads miljö- och klimatmål genom att minska klimatpåverkan, den lokala miljöpåverkan från utsläpp till luft och buller, och resursanvändningen. Till detta mål finns ett omfattande miljöprogram med tillhörande målhandlingsplaner.

  Vår inriktning för att uppnå detta är att bedriva ett proaktivt miljöarbete, ha miljöfokus vid nya affärer och samverka i hamnklustret. Vi styr... vår verk-samhet och framtida affärer så att miljöbelastningen blir så liten som möjligt..

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi källsorterar i minst 4 fraktioner

  Vi källsorterar avfall som uppkommer i olika delar av verksamheten och bidrar på så sätt till ökad resurshushållning.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi väljer video- och telefonkonferenser

  Utrustning för video- och telefonkonferenser finns tillgängligt för medarbetarna och används när det är möjligt.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi ställer om till gröna resor och transporter

  Inom verksamheten erbjuds bilpool med endast miljöfordon, elcyklar, tjänstecyklar och subvention för kollektivtrafikkort.
  Vid tjänsteresor väljer vi tåg, kollektivtrafik och cykel i första hand och flyg endast om det inte finns ett bra alternativ.
  Våra anställda uppmuntras att alltid överväga om mötet kan ske på distans.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi klimatkompenserar för de utsläpp vi inte kan undvika

  2010 beslutades att Göteborgs Hamn AB ska vara ett klimatneutralt företag 2015. Vår klimatpåverkan skall minska och efter 2015 ska vi klimatkompensera för de utsläpp som kvarstår.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi mäter och minskar vår energiförbrukning

  Vår energiförbrukning mäts och sammanställs löpande under året. Åtgärder för förbättringar ryms inom ramen för vårt miljöprogram.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi byter till el märkt med Bra Miljöval

  Göteborgs Hamn AB har köpt grön el sedan 2010. Vi arbetar aktivt med att uppmuntra andra aktörer i hamnklustret, exempelvis terminalbolagen, att också köpa grön el.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi bedriver en aktiv intressentdialog för ökat miljöansvar

  En dialog kring ökat och gemensamt miljöansvar förs kontinuerligt med kunder och andra intressenter. För samverkan med terminalbolagen gällande miljöfrågor så finns en arbetsgrupp, Environmental Consulting Board. För samverkan kring specifikt klimatfrågor finns ett klimatprogram.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi ställer miljökrav vid inköp och upphandlingar

  Vi ställer miljökrav vid upphandlingar. Kontinuerligt sker ett arbete för att utveckla detta och om möjligt utöka kraven.

  Vid upphandlingen av ett 40-tal tekniska konsulter 2013/2014 ställde vi bland annat krav på att samtliga av dessa företag ska jobba utifrån CSR Västsveriges initiativ inom Miljöansvar, Reko kontor och Socialt ansvar.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi inspirerar andra genom att kommunicera vårt miljöarbete

  Vi kommunicerar vårt miljöarbete bland annat genom vår hållbarhetsredovisning och hemsida. Vi tar även emot studiebesök. Utöver detta deltar vi vid olika konferenser och seminarier samt i lokala, nationella och internationella sammanslutningar för att sprida vårt arbete och våra erfarenheter.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi tar fram en policy för vårt miljöarbete

  Göteborgs stads miljöpolicy är även vår policy för vårt miljöarbete. Utöver detta gäller miljöavsnittet i vår uppförandekod.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi minimerar användningen av miljöfarliga ämnen

  En arbetsgrupp med fokus kring kemikalier arbetar löpande med att minska antalet miljöfarliga ämnen som används inom verksamheten. Målsättning om utbyte av produkter med utfasningsämnen ingår i vårt miljöprogram.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi skapar en ergonomisk arbetsplats

  Vi arbetar aktivt med att möjliggöra en god ergonomisk arbetsplats för våra medarbetare. Detta innefattar bland annat möjlighet till varierande arbetsställningar genom höj- och sänkbart skrivbord samt god belysning och ventilation.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi verkar för en jämlik och jämställd arbetsplats

  Vi har en hög ambition i jämställdhetsarbetet och försöker aktivt rekrytera kvinnor till flera tidigare mansdominerande yrken. Andelen kvinnor i chefsbefattning är också relativt hög i förhållande till både andra företag av samma storlek liksom andra hamnar i såväl Sverige som internationellt. Den internationella miljön, med dagliga kontakter med andra nationaliteter, gör också att erfarenheter från andra delar av världen är en stor tillgång. Det är också något som eftersträvas i rekryteringar.

  Visionen är att Göteborgs Ham...n ska vara känd som en arbetsplats där det råder jämställdhet och mångfald och ingen ska diskrimineras eller kränkas på någon grund.

  Utifrån Göteborgs stads direktiv så utarbetas årligen en plan för likabehandling. Planen tas fram i samråd med bolagets grupp för likabehandlingsfrågor.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi främjar fysisk och psykisk hälsa

  Vi arbetar aktivt med att främja hälsa för våra medarbetare. Alla anställda får möjlighet till delta i en årlig hälsoprofilbedömning. Vidare erbjuds bland annat friskvårdsbidrag och sponsring av anmälningsavgifter till olika idrottsevenemang.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi tar fram en policy för vårt arbetsmiljöarbete

  Vi är certifierade enligt arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001 och följer Göteborgs stads arbetsmiljöpolicy som även gäller för vår verksamhet.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi motarbetar aktivt alla former av korruption

  Göteborgs Hamn AB:s chefer, medarbetare och andra som agerar på uppdrag av Göteborgs Hamn AB får inte erbjuda, betala eller ta emot mutor.

  Vi ska vara en ansvarsfull, pålitlig och kompetent beställare, med hög affärsetik. Som offentlig aktör styrs vår verksamhet av Lagen om offentlig upphandling. Osunda affärsrelationer får inte förekomma.

  Vi får inte låta vårt egenintresse eller familjeintresse påverka vårt professionella omdöme.

  För mer information se vår uppförandekod från 2012.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi låter våra medarbetare engagera sig volontärt

  Genom ett samarbete med Göteborgs räddningsmission ges alla anställda möjlighet att arbeta som volontär under arbetstid, 8h/år och anställd. Insatserna kan handla om allt från att jobba i deras second hand-butik, hjälpa till i kafét för hemlösa till att sälja pepparkakshus på Jul på Liseberg.

  Under 2015 kommer vi att se över möjligheten att kunna jobba volontärt på arbetstid även för andra verksamheter.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi kommunicerar regelbundet vårt CSR-arbete

  Göteborgs Hamn AB publicerar sedan 2012 en hållbarhetsredovisning för att vara transparent kring hur vi jobbar med det sociala, ekonomiska och miljömässiga ansvaret.

  Om du har synpunkter på vår redovisning är du välkommen att kontakta Susann Dutt, kvalitetschef & hållbarhetsspecialist, susann.dutt@portgot.se.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi utvecklar goda värdegrunder för vår verksamhet

  Sedan 2012 har Göteborgs Hamn AB en uppförandekod med etiska riktlinjer inom följande områden: förhållningssätt till varandra, arbetsmiljö & hälsa, intressekonflikter, miljö, socialt ansvar, förhållande till kunder och samarbetspartners, förhållande till leverantörer, mutor och korruption, säkerhet och skydd av tillgångar, IT och kommunikation.

  Uppförandekoden vänder sig till vår styrelse, företagsledning, medarbetare och inhyrd personal. Syftet är att ge vägledning i viktiga frågeställningar samt tala om vad som är til...låtet/önskvärt agerande/handlande inom organisationen.

  Ett kontinuerligt arbete sker med att följa upp kännedomen och efterlevnaden av uppförandekoden såväl som att skapa utrymme för diskussioner kring olika etiska dilemman.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi anställer personer som står långt från arbetsmarknaden

  Vi öppnar upp vår verksamhet för människor som arbetstränar och på så sätt kommer närmare sina mål om att kunna återgå i arbete.

  Vi ser även över möjligheterna att bidra till denna utmaning i vår upphandling.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi öppnar upp vår arbetsplats för praktikanter

  Vi satsar för att öka kunskapsutbytet mellan vår arbetsplats och
  högskola/universitet. Fler ska lära känna hamnen som arbetsplats och kunna rekryteras i framtiden.

  Under de senaste åren har vi ökat antalet praktikanter markant och har ambitionen att fortsätta detta utbyte även i framtiden.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi ställer sociala krav vid inköp och upphandlingar

  Social hänsyn är ett prioriterat mål för Göteborgs Stads förvaltningar och bolag. Det främsta målet för staden är att förbättra möjligheterna till sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden. Under 2014 var målet att minst 50% av tjänsteupphandlingarna görs med social hänsyn.

  Under 2013 ställde Göteborgs Hamn sociala krav vid ett stort ramavtal för tekniska konsulttjänster, totalt 40 företag valdes ut. I upphandlingen jobbade vi in CSR Västsveriges ansvarsinitiativ och även att företagen skulle ha en e...gen uppförandekod. Under 2014 skedde en uppföljning och vi känner oss mycket nöjda med resultatet. Via krav i upphandlingen har vi lyckats göra skillnad.

  Målsättning för år 2015:
  Sociala krav har ställts i minst 50% av alla ramavtalsupphandlingar/
  längre entreprenader.

  Inriktning:
  Utöka antalet upphandlingar och områden som omfattas av de sociala krav som ställdes på de tekniska konsulterna under 2013/2014.

  Ställa sociala krav kopplat till sysselsättning och utanförskap vid upphandlingar.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi satsar på den unga generationen

  Göteborgs Hamn AB tar löpande emot besök från skolor och deltar i projekt som satsar på ungdomar.

  Exempelvis har vi under tre år (2012-2014) deltagit i ”Handslaget” som är ett CSR-projekt i Västsvenska Handelskammarens regi som går ut på att företag blir faddrar åt skolklasser. Vi har haft ett samarbete med en klass på Angeredsgymnasiet där skolans elever kontinuerligt fått kontakt med medarbetare och verksamhet i hamnen. Våren 2013 fick eleverna i uppdrag att göra projektarbeten för Göteborgs Hamn. Våren 2014 avslutades H...andslaget för den här gången i och med att eleverna tog studenten.

  Projektet Framtida transporter som stöds av Göteborgs Hamn, innebär att elever i årskurs 7 och 8 får konstruera egna modeller av framtidens transportlösningar. Projektet, där 500 elever deltog, avslutades med en framtidsdag på Universeum då modellerna presenterades av eleverna. Projektet fortsätter även under 2015.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Goda solchanser hos Bostadsbolaget

  På taket i bostadsområdet Öster om Heden på har Bostadsbolaget monterat solceller som täcker ca 50 kvm i olika väderstreck och med olika lutningar på panelerna. Tanken är att vi själva ska testa tekniken för att skaffa ett miljömässigt och ekonomiskt underlag inför framtida solcellssatsningar.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Från naturgas till biogas i Östra Änghagen

  I Lilleby Ås i Östra Änghagen har Bostadsbolaget 30 hyreslägenheter som tidigare har värmts upp med naturgas. För ungefär ett år sen byttes naturgasen ut till biogas. Biogas framställs genom förgasning av biobränsle.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Miljöbyggnad

  I den nya gröna stadsdelen Kvillebäcken har Bostadsbolaget byggt två fastigheter som certifierats enligt Miljöbyggnad miljöklass silver. Inflyttning skedde i kvarteret Mandelpotatisen under hösten 2013 och i kvarteret Gräslöken våren 2014. Miljöbyggnad tar hänsyntill husets utformning, energiprestanda, inomhusklimat samt materialval och certifiering sker av en tredje part.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Kortversion av vår hållbarhetspolicy

  "Long Tall Sally arbetar för en hållbar utveckling och vår verksamhet genomsyras av hänsyn till såväl människor som miljö, Vi ser hållbarhetsarbetet som en ständigt pågående process där de små vardagliga åtgärderna är minst lika viktiga som de stora för att bidra till ett gott samhälle.
  Long Tall Sallys hållbarhetspolicy bygger på de övergripande principerna
  i ISO 26 000 och genomsyrar hela verksamheten; våra samarbeten, på kontoret, som arbetsgivare, hos medarbetarna, när vi reser och i samhället"

 • Bild saknas

  Vi källsorterar i minst 4 fraktioner

  Plastförpackningar, pappersförpackningar, kontorspapper, wellpapp, glas, brännbart och pant

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi öppnar upp vår arbetsplats för praktikanter

  Vi tar regelbundet emot praktikelever i blandade åldrar och utbildningar. Syftet med en praktikperiod är att ge elever erfarenheter från arbetslivet, samt ge oss möjlighet att ta del av elevernas kunskap och arbeta för en god relation mellan oss som företag och skolvärlden.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi skapar en ergonomisk arbetsplats

  Vi har alla höj och sänkbara skrivbord. Vi har haft besök av en ergonom som gått igenom arbetsställning samt placering av våra ljuskällor.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  SR-day 2014

  Vår VD deltog som en av talarna vid årets SR-day i Stockholm. Vi har även tidigare medverkat på olika sätt,

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Miljödiplomerade igen

  HSB Göteborg har på nytt blivit miljödiplomerade. Första diplomeringen fick vi redan 2006 och med ständiga förbättringar har vi blivit omdiplomerade att antal gånger, nu fram till 2015.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Unga sommarvärdar hos Bostadsbolaget

  På sommarlovet 2014 upprepas succén med sommarvärdar för fjärde året i rad. I Hammarkullen och Norra Biskopsgården erbjuds unga hyresgäster jobb som går ut på att organisera spontanaktiviteter för sommarlediga barn som är kvar hemma i sitt bostadsområde.

  Sommarvärdarna är en del i Bostadsbolagets satsning att erbjuda unga göteborgare meningsfulla sommarjobb. Totalt sysselsätter Bostadsbolaget fler än 150 ungdomar under sommarmånaderna.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Honungsbin flyttar in hos Bostadsbolaget

  Som första bostadsföretag i Göteborg har bolaget valt att i samarbete med Beepartners på det här sättet bidra till den biologiska mångfalden i ett bostadsområde. Att placera en bikupa i ett område alldeles intill våra hyresgästers odlingslotter ger en möjlighet att förbättra pollineringen av det som växer intill samtidigt som det bidrar till en bättre miljö. Bostadsbolagets tvåbenta hyresgäster är välkomna att besöka sina grannar bina och se hur de bor i sin kupa. Och honungen som blir resultatet delas ut bland de boende i o...mrådet.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Inramat återbruksrum hos Bostadsbolaget

  Bostadsbolagets hyresgäster i Haga har nu ytterligare möjlighet att agera miljösmart – tack vare återbruksrummet där gamla föremål får ny ägare. Tillsammans med Resense Design har vi skapat en attraktiv plats för gamla föremål att hitta en ny ägare. Och för ägare att hitta nygamla föremål.

  I det nyinvigda återbruksrummet kan hyresgäster indirekt ge bort föremål till sina grannar. Tanken är att istället för att kasta felfria föremål som man tröttnat på ge möjlighet till vidare användning av någon i sitt närområde....

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Grisar flyttar in hos Bostadsbolaget i Kyrkbyn

  Bostadsbolaget erbjuder hyresgäster en chans till stadsjordbruk med djur och odling i samarbete med Stadsjord. Två grisar har flyttat in i bostadsområdet Kyrkbyn för att bereda ett grönområde till odlingsbar mark. Därefter kommer grisarna att flyttas till Eketrägatan för att även där bereda mark. Vi märker ett ökat intresse för odlingslotter bland våra hyresgäster och tanken är bland annat att kunna erbjuda odlingslotter på några av de aktuella platserna när marken är redo. Förutom hyresgäster som också agerar faddrar och f...odervärdar till grisarna har barn från det intilliggande dagiset namngett de båda suggorna till Tingeling och Hjärtat. Foto: Niklas Wennberg

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Bostadsbolaget besöker alla hyresgäster - tema matavfall

  För sjunde året besökte Bostadsbolagets alla medarbetare våra 23 000 lägenheter, med budskap om ett hållbart agerande rörande mathantering och avfall. Alla hyresgäster fick ett inspirerande häfte om hur matsvinnet kan minska vilket sparar både pengar och miljön. I paketet ingick även slaskskapa och en återvinningskasse.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Lek dig till en bättre värld; byt, låna och skapa med Retoy!

  Tillsammans med Konsument- och medborgarservice har Bostadsbolaget inlett ett samarbete med Retoy. Retoy anordnar leksaksbytaraktiviteter och lär ut hållbar konsumtion och barns rättigheter. Första tillfället ägde rum i Sjumilahallen i Biskopsgården den 30 oktober 2014. Inför detta samlade Bostadsbolagets personal in leksaker. Foto: Pernilla Larding

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vattentanken

  Under ett halvår genomförde Bostadsbolaget kampanjen Vattentanken. Vi vände den ökande förbrukningstrenden och fick en minskning på 1% jämfört med föregående år. Detta motsvarar 13,5 miljoner liter vatten. Tillsammans gjorde hyresgästerna skillnad. För att visa att miljö och ekonomi hör ihop fick alla hyresgäster dela på den ihopsparade summan.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi byter till el märkt med Bra Miljöval

  Vi är inte stora konsumenter av el i vår verksamhet, men vi vill hjälpa till att snabba på utvecklingen mot mer hållbar elframställning.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi källsorterar i minst 4 fraktioner

  Vi sorterar våra sopor som lämnas på närmaste soppstation samt återanvänder förpackningar när vi levererar till kunderna.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  PR & Hållbarhet

  Alla pratar hållbarhet. Men hur kan man både göra gott och göra vinst? PR & Hållbarhet är en ny bok som ges ut av PR-byrån Long Tall Sally.
  Den handlar om hur företag och organisationer hittar sin hållbarhetsfråga och hur man får uppmärksamhet och väcker engagemang.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi har ett program för mentorskap

  Vi utbildar mentorer på arbetsplatser för att öka möjligheten att ta emot och anställa personer som står långt från arbetsmarkanden

  Bild saknas
 • Bild saknas

  HSBs hållbarhetsredovisning

  HSBs gemensamma hållbarhetsredovisning för 2013 finns att hämta på www.hsb.se/Om HSB /Vår verksamhet/ Hållbarhetsredovisning/ Ladda ner hållbarhetsredovisning

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi öppnar upp vår arbetsplats för praktikanter

  Vi tar varje år emot flera praktikanter för att ge dem en inblick i arbetslivet och kompetensutvecklas praktiskt i sina yrken.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi källsorterar i minst 4 fraktioner

  I vår verksamhet går det åt mycket papper, som vi skickar till återvinning. I personalmatsalen sorterar vi avfallet i fraktionerna: kompost, kartong, plast, metall, glas och övrigt. Vi pantar även returförpackningar.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi verkar för en jämlik och jämställd arbetsmodell

  Verksamheten strävar efter en jämställd och jämlik arbetsmodell i linje med de mänskliga rättigheterna. För det krävs en jämtegreringsprocess som inkluderar varje del av verksamheten som syftar till att förvärva ny kunskap, byta ut gamla beteenden, modeller och strategier för att säkerställa den förändring som krävs för strävan mot en jämställd och jämlik arbetsmodell ska vara möjlig.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi källsorterar i minst 4 fraktioner

  Vi källsorterar metall, glas, papper, batterier, plast samt lämnar in burkar och flaskor för pant.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi köper miljömärkt eller återanvänder inredning och möbler

  Vi har en vägledande policy samt checklista på hur vi ska gå till väga vid införskaffandet av möbler och inredning till kontoret.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi tar vara på mångfalden och varandras olikheter

  Alla medlemmar får själva ha inflytande över vilken sorts arbete de helst vill ägna sig åt. Vi rekryterar utan särskiljning av kön eller etnicitet.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi verkar för en jämlik och jämställd arbetsplats

  Vi driver företaget enligt kooperativa principer

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi utbildar medarbetare i CSR

  Johan går grundkursen så fort det finns plats

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi främjar fysisk och psykisk hälsa

  Vi är medvetna om att stress är en av de största arbetsmiljöriskerna på vår arbetsplats. Därför fortbildar vi våra chefer och personal i hur man minimerar och hanterar stress.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi verkar för en jämlik och jämställd arbetsplats

  Vi har en jämställdhetspolicy med tydliga mål och en handlingsplan, där vi bland annat verkar för jämställdhet vid rekrytering, kompetensutveckling, lönesättning och skapar förutsättningar för att kombinera arbete och föräldraskap. Vi genomför lönekartläggning och tittar över könsfördelning i våra yrkesgrupper.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi tar fram en policy för vårt arbetsmiljöarbete

  Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och i samband med starten av det tog vi fram en policy.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi har en handlingsplan med tydliga mål för vårt arbetsmiljöarbete

  Vi gör regelbundna kartläggningar av arbetsmiljön, som gås i genom och följs upp i arbetsmiljökommittén. Vi genomför också utvecklingssamtal och medarbeterenkäter som en del i vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi köper produkter och tjänster som gynnar sociala behov

  Vi köper rättvisemärkt kaffe, kravmärkt frukt och ekologisk mjölk. Även i övriga inköp eftersträvar vi en sådan hållning.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi skapar en ergonomisk arbetsplats

  Vi har höj- och sänkbara bord, stolar som går att anpassa samt utprovar hjälpmedel till den som behöver. Vi har välfungerande ventilation, dagsljus med solskydd, samt extra belysning för den som behöver.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi köper miljömärkt eller återanvänder inredning och möbler

  Vid flytten till våra nya större lokaler i februari 2014 tog vi med så mycket som möjligt av vårt befintliga möbelmang, samt köpte stolar från en second hand affär.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi kartlägger vår miljöpåverkan

  Vi har kartlagt vår miljöpåverkan och tagit fram en handlingsplan utifrån potentiella förbättringsområden.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi ställer miljökrav vid inköp och upphandlingar

  Vi har arbetat fram en egen uppförandekod med tydliga krav och riktlinjer kopplat till miljö.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi byter till el märkt med Bra Miljöval

  I samband med förnyelsen av vårt El avtal har vi bytt till miljömärkt el. All elektricitet som Signal & Andersson använder sig av i sin produktion är 100% förnyelsebar och urspungsmärkt el från förnyelsebara källor såsom vind och vattenkraft.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi utvecklar goda värdegrunder för vår verksamhet

  Tyréns ska ta fram en uppförandekod benämnd "Våra värderingar - Tyréns uppförandekod". Denna bygger bl.a. på de grundläggande principerna enligt ISO 26 000.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi har en handlingsplan med tydliga mål för vårt arbetsmiljöarbete

  En mer detaljerad handlingsplan för vårt CSR-arbete, där arbetsmiljöarbetet ingår, ska tas fram och införlivas i handlingsplanen för vårt fortsatta CSR-arbete.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi tar fram en vision för vårt sociala arbete

  En vision för vårt sociala arbete kommer att formuleras i vår handlingsplan för vårt CSR-arbete.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi har en handlingsplan med tydliga mål för vårt sociala arbete

  En mer detaljerad handlingsplan för vårt CSR-arbete, där vårt sociala arbete ingår, ska tas fram och införlivas i handlingsplanen för vårt fortsatta CSR-arbete.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi tar fram en vision för vårt miljöarbete

  En vision för vårt miljöarbete kommer att formuleras i vår handlingsplan för vårt CSR-arbete.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi har en handlingsplan med tydliga mål för vårt miljöarbete

  En mer detaljerad handlingsplan för vårt CSR-arbete, där miljöarbetet ingår, ska tas fram och införlivas i handlingsplanen för vårt fortsatta CSR-arbete.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi utbildar medarbetare i CSR

  Genom CSR Västsverige utbildas våra medarbetare för att tillsammans kunna se vad vi, tillsammans från vår horisont, kan åstadkomma för att skapa ett hållbart samhälle.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi utvecklar goda värdegrunder för vår verksamhet

  Inom Handelsakademins avdelning för Arbetsmarknadsprojekt bedriver vi gemensamt ett värdegrundsarbete som involverar samtliga medarbetare inom gruppen.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi gör årligen en hållbarhetsrapport

  Tyréns första hållbarhetsredovisning (för 2013) och CSR-arbete ska utvärderas och en handlingsplan upprättas så att en hållbarhetsredovisning enligt G4 kan göras för år 2014.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi ställer hållbarhetskrav vid inköp och upphandlingar

  Inköpspolicyn ska uppdateras med hårdare krav och tydligare riktlinjer vad gäller detta. På sikt ska även policyn för upphandlande av underkonsulter uppdateras med hårdare krav avseende på socialt ansvar.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi utbildar medarbetare i CSR

  Introduktionsutbildningen på Tyréns ska kompletteras med grundläggande kunskap om CSR i allmänhet och Tyréns CSR-arbete specifikt.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi inspirerar andra genom att kommunicera vårt miljöarbete

  Tyréns AB ska uppdatera interna och externa hemsidan med avseende på det arbete som vi bedriver inom CSR-området. Den miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionen (inkl. socialt ansvar, miljöansvar och rekoarbetsplats enligt CSR Västsveriges initiativ) omfattas. Detta för att bättre kommunicera vårt arbete utåt, men också internt och på så sätt inspirera andra genom att medarbetare kommunicerar vårt hållbarhetsarbete i kontakt med intressenter av olika slag.

  Tyréns arbetar också med att uppdatera introduktionsutbildning...en där Tyréns miljö- och CSR-arbete är en väsentlig del.

  På lite längre sikt ska också andra verktyg och arenor (marknadsföringsmaterial, sociala medier m.m.) utvecklas med avseende på detta.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi ställer om till gröna resor och transporter

  Tyréns AB ska uppdatera resepolicyn med tydligare riktlinjer vad gäller att prioritera mer hållbara färdsätt såsom gång, cykel, kollektivtrafik och tåg framför bil och flyg. Utbudet av lånecyklar, lån/subventionering av kollektivtrafikkort, hyra av elbilar m.m. ska utvecklas så att minimiutbud/-krav blir högre satta och mer enhetliga på Tyréns olika kontor.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi väljer video- och telefonkonferenser

  Tyréns AB ska uppdatera resepolicyn med tydligare riktlinjer vad gäller att prioritera video- och telefonkonferenser framför resor och möten.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi agerar för att minska köttkonsumtionen på vår arbetsplats

  Tyréns AB ska uppdatera inköpspolicyn med riktlinjer för att prioritera vegetariska alternativ vid inköp av mat.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi ställer sociala krav vid inköp och upphandlingar

  Inköpspolicy ska uppdateras med hårdare krav och tydligare riktlinjer vad gäller detta.

  På sikt ska även policyn för upphandlande av underkonsult uppdateras med hårdare krav med avseende på socialt ansvar.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi köper produkter och tjänster som gynnar sociala behov

  Inköpspolicy ska uppdateras med hårdare krav och tydligare riktlinjer vad gäller detta.

  På sikt ska även policyn för upphandlande av underkonsult uppdateras med hårdare krav med avseende på socialt ansvar.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi utbildar medarbetare i vårt sociala ansvar

  Introduktionsutbildningen på Tyréns ska kompletteras med grundläggande kunskap om CSR i allmänhet och Tyréns CSR-arbete specifikt (inkl. vårt sociala ansvar)

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi inspirerar andra genom att kommunicera vårt sociala arbete

  Tyréns AB ska uppdatera interna och externa hemsidan med avseende på det arbete som vi bedriver inom CSR-området. Den miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionen (inkl. socialt ansvar, miljöansvar och rekoarbetsplats enligt CSR Västsveriges initiativ) omfattas. Detta för att bättre kommunicera vårt arbete utåt, men också internt och på så sätt inspirera andra genom att medarbetare kommunicerar vårt hållbarhetsarbete i kontakt med intressenter av olika slag.

  Tyréns arbetar också med att uppdatera introduktionsutbildning...en där Tyréns sociala är en väsentlig del.

  På lite längre sikt ska också andra verktyg och arenor (marknadsföringsmaterial, sociala medier m.m.) utvecklas med avseende på detta.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi kartlägger vår miljöpåverkan

  I samband med genomförd miljödiplomering genom Göteborgs stad 2008 gjordes en kartläggning av företagets miljöpåverkan. Är inte miljödiplomerade i detta system längre och planerar en ny genomgång framöver för att se hur påverkan ser ut i dagsläget.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi källsorterar i minst 4 fraktioner

  Papper, wellpapp, plast, plåt, glas samt kompost. Samt självklart returnering av varor såsom toners. Dessutom miljöfarliga ämnen undviks i första hand och i andra hand lämnas de som miljöavfall.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi motarbetar aktivt alla former av korruption

  Vi har först ökat kunskapen inom korruption för att sedan genomlysa den egna affärsverksamheten med former för prissättning, hantering av kunder och kontakter.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi kommunicerar regelbundet vårt CSR-arbete

  Genom hemsida och länkade sidor skriver vi om och länkar till CSR Västsverige. I kontakter med uppdragsgivare presenteras CSR-arbetet och ges också tips om föreningen.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi engagerar och profilerar oss i särskilda lokala samhällsfrågor

  Vi har ett tydligt ställningstagande för lika rättigheter för alla människor, bland annat genom att i vår kommunikation visa att vi stödjer Pride och HBTQ.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi ställer om till gröna resor och transporter

  Vår företagspolicy är att välja tåg framför flyg vid längre resor så långt det är möjligt.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi köper produkter och tjänster som gynnar sociala behov

  Vi köper fairtrade och/eller rainforest Alliance produkter till våra fikautrymmen så långt det är möjligt.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi anställer personer som står långt från arbetsmarknaden

  Vi har ett samarbete med kommunens projekt Byggstenen som innebär att vi tar emot människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi öppnar upp vår arbetsplats för praktikanter

  I linje med att vi gärna anställer unga medarbetare för att bidra med innovation och kreativitet tar vi också gärna in praktikanter i olika delar av verksamheten, där det är möjligt, för att få tillgång till "nya kreativa ögon", men också för att visa oss som en attraktiv arbetskraft och säkra framtida arbetskraft.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi satsar på den unga generationen

  Vi arbetar mycket med innovation och har alltid behov av nytänkande och kreativitet i vår verksamhet. Vi ser det därför som en stor tillgång att få unga arbetssökande att söka sig till oss och hjälpa vår verksamhet framåt.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi utvecklar goda värdegrunder för vår verksamhet

  Vi har sedan ett par år tillbaka redan arbetat fram värdeord som ska ligga till grund för vår verksamhet och beslut som tar vår verksamhet framåt. Dessa värdeord är;
  KUNSKAP, OMTANKE, GLÄDJE.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi mäter och minskar vår energiförbrukning

  Efter flytt till nya lokaler april 2013 har vi nu bott in oss och planerar att börja mäta vår energiförbrukning och hitta förbättringar för att minska vår energiförbrukning i fastigheten

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi väljer video- och telefonkonferenser, arbeta hemifrån om möjligt

  Det finns tillgång till att använda lync uppkoppling för att kunna ha möten utan att vara på plats.
  Arbeta hemifrån kan tillämpas när det är möjligt.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi gör årligen en hållbarhetsrapport

  Vi gör årligen en hållbarhetsrapport enligt GRI i samband med vår årsredovisning. 2014 satsar vi på att göra en integrerad årsredovisning där hållbarhetsfrågorna genomsyrar de olika avsnitten och delar av verksamheten.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi kommunicerar regelbundet vårt CSR-arbete

  Via artiklar och blogginlägg på vår hemsida www.nyladesign.se, genom vårt tryckta marknadsföringsmaterial och The Good Society kommunicerar vi vårt CSR-arbete, med förhoppningen att vara en inspirationskälla för andra och visa att långsiktigt hållbarhetsarbete lönar sig.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi främjar fysisk och psykisk hälsa

  Samtliga medarbetare på Nyla Design har rätt till friskvårdsbidrag varje år. Alla har rätt att träna en timme i veckan på arbetstid, ett förslag från en medarbetare som uppskattas mycket. Alla tillsvidareanställda har ett komplett försäkringspaket som inkluderar förebyggande hälsovård (bland annat för att motverka stress och belastningsskador), snabb sjukvård vid behov, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring etc. Vi genomför regelbundet gemensamma aktiviteter för att främja både fysisk och psykisk hälsa.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi byter till el märkt med Bra Miljöval

  I samband med förnyelse av elavtal bytte vi till el märkt med Bra Miljöval.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi verkar för en jämlik och jämställd arbetsplats

  Vi har regelbundna möten och konferenser med samtliga medarbetare för att diskutera företagets visioner, mål, arbetsklimat och rutiner. Alla får möjlighet att uttrycka sin åsikt och blir lyssnade på, oavsett titel eller arbetsuppgifter. Regelbundna utvecklingssamtal ger medarbetarna möjlighet att komma med önskemål gällande utbildningar, kurser, utvecklingsmöjligheter och mål, vilket tillgodoses i största möjliga mån.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Volvo Group Sustainability Report 2013

  Volvokoncernens hållbarhetsrapport för 2013 finns nu tillgänglig på www.volvogroup.com.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi utbildar medarbetare i CSR

  Genom att låta våra medarbetare delta på CSR Västsveriges kompetensutvecklande event på arbetstid skapas medvetenhet. Detta inspirerar också till engagemang och handling i hållbarhetsfrågan. Både bra idéer och samarbeten har vuxit fram med utgångspunkt i dessa mötesplatser.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi främjar socialt entreprenörskap

  Via vårt samarbete med Social Innovation Hub och dess inkubator kommer vi att medverka till att vidareutveckla sociala entreprenörers förmågor och kunskaper. Detta bidrar till fler innovativa lösningar på dagens samhällsutmaningar, och i förlängningen även till ett mer hållbart samhälle.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  CSR Västsverige lanserar The Good Society

  The Good Society är en kanal för att samla och sprida Västsveriges ansvarstagande och arbete med hållbarhet. Målet är en hel region som lär av varandra och därigenom blir en förebild för andra, nationellt som internationellt.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Praktikplatser för studerande

  Nyla Design erbjuder regelbundet praktikplatser för studerande inom reklam, design och marknadsföring, i samarbete med bland annat KY Göteborgs Stad och HDK.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi är medlemmar i CSR Västsverige

  Sedan hösten 2012 är Nyla Design medlemmar i CSR Västsverige.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Ansvarsinitiv tar form

  CSR Västsveriges handlingsprogram Mijöansvar, Socialt Ansvar och Reko Arbetsplats får ny form. Utmaningarna är fler och uppmuntrar ett långsiktigt CSR-arbete.

  Se menyn Resurser för mer information.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Uppförandekod

  Anpassning av uppförandekod till Ansvarspolicy och ISO 26000

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Ansvarsstafetten

  Ansvarsstafetten skall vara en levande dialog om samhälls-, hållbarhets- och ansvarsfrågor för boendebranschen. HSB har initierat ansvarsstafetten eftersom vi anser att aktörerna i branschen tillsammans kan göra så mycket mer än vad alla var och en kan göra på egen hand.

  Idén är enkel. Branschaktörer bjuds in och engagerade parter träffas två gånger om året. Kunskapen som skapas är till för alla. Agendan för nästkommande forum bestäms av den löpare som har stafettpinnen.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Manifestation av de Mänskliga rättigheterna

  Heldagsutbildning samt manifestering genom att måla tavlor för var och en av de 30 principerna i de mänskliga rättigheterna.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi anlitar endast Svanenmärkta tryckerier

  Vi anlitar endast tryckerier som är Svanenmärkta, vilket innebär att samtliga trycksaker som framställs via oss får en svanenmärkning.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Vi stödjer tidningen Faktum

  Sedan januari 2013 är Nyla Design företagsprenumeranter på tidningen Faktum.

  Bild saknas
 • Bild saknas

  Utbildar om grunderna i CSR

  Investera en halv dag av din tid och vi kommer bland annat att lära dig vad begreppet CSR innefattar, vilka motiv och drivkrafter som finns att arbeta med det och hur man med enkla medel kan komma igång. Vår grundläggande CSR-utbildning är ett första steg i riktning mot en mer hållbar och ansvarstagande verksamhet, samt en värdefull introduktion till det stöd som föreningen CSR Västsverige erbjuder inom området.

  Se vår kalender för nästa tillfälle.

  Bild saknas