STYRELSE & VALBEREDNING

CSR Västsveriges styrelse har en bred representation utifrån verksamhetens grundidé.

Styrelsen väljs av föreningens årsmöte. Medlemmar som vill väcka en särskild fråga inför styrelsemöten är välkomna att vända sig till CSR Västsveriges kansli.

 

Valberedning

Valberedning utses av föreningens årsmöte och väljs för en tid av ett år. Valberedningen 2018-2019 består av:

Niklas Jambrén, Orbicon AB
Carina Larusson,Winnet Västra Götaland
Maria Jakobsson,Västra Götalandsregionen

 

I  valberedningens strategi for tillsättande av styrelseledamöter kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och kriterier för val av kandidater.

 

Medlemmar i föreningen är välkomna att nominera kandidater till styrelsen. Vänligen kontakta sammankallande Maria Jakobsson via maria.v.jakobsson@vgregion.se

 

 

CSR Västsveriges styrelse

Katja Blomé (ordförande)
Utvecklare, Unionen

Jan Alexandersson (vice ordförande)
Politiker, Västra Götalandsregionen

Lotta Rolandson
Kommunikatör / press-opinion, Företagarna Västra Götaland

Hanna Björk
Hållbarhetschef, Västtrafik

Jan Olausson
Kvalitetsstrateg, Borås Stad

Tobias Hagrenius
VU-chef, Erlandsson Bygg AB

Johan Larsson
Doktorand, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap Chalmers

Fredrik Hellman
Chef för säkerhet, miljö och hälsa, Astra Zeneca AB