ORGANISATION

CSR Västsverige (Public & Private Social Responsibility Initiative) är till formen en icke vinstdrivande, politiskt och religiöst obunden förening.

 

Kännetecknade för CSR Västsverige har från starten varit dialog, samverkan och ett inkluderande arbetssätt för att kunna stödja alla typer av verksamheter i deras CSR- och hållbarhetsarbete. Verksamheten drivs utifrån fastställda verksamhetsplaner under ledningen av ett kansli.

 

Finansiering

Verksamheten har sedan bildandet finansierats med hjälp av Västra Götalandsregionen, medlemsavgifter samt övriga intäkter. För mer information om föreningens medlemsavgifter samt förmåner, klicka på Bli medlem. Övriga intäkter består av ersättningar för särskilda aktiviteter, främst från icke medlemmar.

 

Dokument

Vi värnar om en hög transparens för att kunna bygga förtroende och tillit, i vårt eget arbete likväl i det stöd vi erbjuder våra medlemmar. Nedan hittar du därför viktiga dokument: