MÅLGRUPP

Som Sveriges största nätverk för sektoröverskridande samhällsansvar samlar vi verksamheter från både privat, offentlig, idéburen sektor samt akademi – stora som små.

 

Vårt inkluderande arbetssätt innebär att alla verksamheter i Västra Götaland och Halland som är intresserade av och vill lära sig mer om CSR är välkomna.

 

Medlemmar

CSR Västsverige arbetar genom och för sina medlemmar. Se vilka som är medlemmar här.

 

Samarbetspartners

Vi samarbetar med utvalda organisationer som, liksom vi själva, arbetar för en god regional utveckling i Västsverige och som har ett nätverk eller intressenter som inkluderas i vår andra målgrupp.