ERBJUDANDE

Med ett medlemskap i CSR Västsverige får ni tillgång till ett omfattande och mångsidigt stöd som syftar till att skapa ett långsiktigt och värdeskapande CSR-arbete.

En central utgångspunkt är att varje verksamhet, oavsett storlek och CSR-mognad, utifrån sina specifika förutsättningar ska göra kontinuerliga framsteg som bidrar till föreningens vision om en region där alla verksamheter tar ansvar och gör skillnad för världen.

 

CSR Västsveriges stöd är koncentrerat till följande delar:

  • Kompetensutveckling och mötesplatser i många former
  • Kunskapsdatabasen och kommunikationskanalen The Good Society
  • Verktyg och metoder för ett systematiskt CSR- arbete

 

Läs mer om de olika delarna här.