ERBJUDANDE

Med ett medlemskap i CSR Västsverige får ni tillgång till ett omfattande och mångsidigt stöd som syftar till att skapa ett långsiktigt och värdeskapande CSR-arbete.

En central utgångspunkt är att varje verksamhet, oavsett storlek och hållbarhetsmognad, utifrån sina specifika förutsättningar ska göra kontinuerliga framsteg som bidrar till föreningens vision om en region där alla verksamheter tar ansvar och gör skillnad för världen.

 

CSR Västsveriges stöd är koncentrerat till följande delar:

  • Kompetensutveckling genom seminarier och workshops
  • Mötesplatser i många former
  • Verktyg för ett systematiskt hållbarhetsarbete

 

Läs mer om de olika delarna här.