BAKGRUND

CSR Västsverige initierades i en öppen dialog mellan en rad av samhällets olika aktörer.

 

Efter ett par år av förberedande seminarier och diskussioner bildades den icke vinstdrivande föreningen CSR Västsverige (Public & Private Social Responsibility Initiative) år 2008. Här samlades verksamheter från olika branscher och sektorer med det gemensamma målet att skapa en hållbar utveckling.

 

Initiativtagare till denna mötesplats var Västra Götalandsregionen. De såg ett tydligt behov av att systematiskt driva frågor kring social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. De förstod också nödvändigheten av att etablera ett nätverk och en plattform, sammanhållen av en neutral aktör, för att utveckla och sprida detta arbete på en bred front.

 

Då identifierade man ett ökat ansvarstagande som en strategisk framgångsfaktor för regional utveckling och attraktionskraft. Detta är en sanning som stämmer än idag.