MEDLEMMAR

Sveriges största nätverk för sektorsöverskridande samhällsansvar

 

CSR Västsverige samlar verksamheter från både privat, offentlig och idéburen sektor samt akademi – stora som små. Föreningen har 289 medlemmar. Här finner ni alla våra medlemmar.