MEDLEMMAR

Sveriges största nätverk för sektorsöverskridande samhällsansvar

 

CSR Västsverige samlar verksamheter från både privat, offentlig och idéburen sektor samt akademi – stora som små. Föreningen har 271 medlemmar vilket motsvarar över 250 000 anställda. Här finner ni alla våra medlemmar.