UTBILDNINGAR

CSR Västsveriges utbildningar är mycket populära och uppskattade. De hålls av erfarna lärare och innehåller både teori, dialog och konkreta exempel från verkligheten. Här stärks dina förutsättningar att integrera CSR i din organisations kärnverksamhet.

 

GRUNDLÄGGANDE CSR-UTBILDNING

Ge oss en halv dag och vi kommer bland annat att lära dig vad begreppet CSR innefattar, vilka drivkrafter som finns och hur du kan lägga grunden för ett strategiskt hållbarhetsarbete. Konkreta exempel hjälper dig förstå hur andra verksamheter har gått tillväga. Förutom flera tillfällen för diskussion, reflektion och frågor ges goda möjligheter att koppla det som lärs ut till den egna verksamheten.

 

Med utgångspunkt i 5 byggstenarna för ett framgångsrikt CSR-arbete introducerar vi dig i följande:

 

  • Grundsyn och förankring – Vad handlar det om för oss och hur skapar vi värde?
  • Kartlägga – Förstår vi vår påverkan, både internt och externt?
  • Intressenter – Hur kan vi involvera och ta hjälp av omvärlden?
  • Integrera – Hur får vi in hållbarhet i dagliga beslut och aktiviteter?
  • Kommunicera – Hur kan vi skapa mervärden och ringar på vattnet?

 

Vem riktar sig utbildningen till?
Utbildningen passar dig som vill få grundläggande kunskaper i ämnet och inspiration till hur du kan arbeta med CSR och hållbarhet i din verksamhet – både strategiskt och operativt. Den lämpar sig även för dig som är i behov av en uppdatering inom området. Inga förkunskaper krävs.

 

Vad, utöver kunskap, ingår?

  • Kursdokumentation
  • Ekologisk och vegetarisk fika
  • Möjlighet att knyta värdefulla kontakter inför det kommande arbetet

 

Vem leder utbildningen?
CSR Västsverige tillsammans med Effort Consulting, ett managementkonsultbolag med stor erfarenhet av att utveckla och förmedla kunskap. Effort Consulting är medlemmar hos CSR Västsverige.

 

Kostnad
Utbildning för 2 medarbetare i er organisation ingår i medlemskapet i CSR Västsverige (per kalenderår, ej per tillfälle). Kursavgiften för ytterligare medarbetare är 2000kr och för icke medlemmar 3500 kr. 
Mer information om medlemskapsförmånerna.

 

Datum och anmälan
För mer information om datum och anmälan, se vår Kalender.

 

ÖVRIGA UTBILDNINGAR

Utöver grundutbildningen erbjuder CSR Västsverige även anpassade utbildningar och specifika fördjupningsutbildningar. Kontakta oss gärna för att diskutera möjligheterna.

Röster från deltagare

 

”En grundläggande inblick i CSR och en inspirationskälla till att ta sig vidare.”

 

”Som en grundkurs fanns där mycket positivt och man visar på hur lätt man kan komma igång med relativt enkla medel och att det finns verktyg att använda. Ni poängterar också att man ska börja där man står och gå vidare därifrån, och med detta känns det inte så svårt att börja.”

 

”Bra att få en överblick av termer och helhetsgenomgång av områden som CSR berör i verksamheter.”

 

”En bra introduktion om man står inför att börja jobba med CSR.”