UTBILDNINGAR

CSR Västsveriges utbildningar och verkstäder är mycket populära och uppskattade. De innehåller både teori, dialog och konkreta exempel från verkligheten. Här stärks dina förutsättningar att integrera hållbarhet i din organisations kärnverksamhet.

 

GRUNDUTBILDNING I STRATEGISKT HÅLLBARHETSARBETE 

Denna grundläggande utbildning visar vilka drivkrafter som finns och hur du kan skapa ett strategiskt hållbarhetsarbete. Konkreta exempel hjälper dig förstå hur andra verksamheter har gått tillväga. Förutom flera tillfällen för diskussion, reflektion och frågor ges goda möjligheter att koppla det som lärs ut till den egna verksamheten. Utbildningsmaterial och ekologisk fika ingår!

 

Vem riktar sig utbildningen till?
Utbildningen passar dig som vill få grundläggande kunskaper i ämnet och inspiration till hur du kan arbeta mer hållbarhet i din verksamhet – både strategiskt och operativt. Den lämpar sig även för dig som är i behov av en uppdatering inom området. Inga förkunskaper krävs.

 

Kostnad
Utbildning för 2 medarbetare i er organisation ingår i medlemskapet i CSR Västsverige (per kalenderår, ej per tillfälle). Kursavgiften för ytterligare medarbetare är 2000kr och för icke medlemmar 3500 kr. 
Mer information om medlemskapsförmånerna.

 

Datum och anmälan
För mer information om datum och anmälan, se vår Kalender.

 

CSR-VERKSTADEN

CSR-verkstaden ger din verksamhet utökad kunskap och praktiska verktyg som underlättar utvecklingen av er verksamhets unika hållbarhetsarbete. Med utgångspunkt i er befintliga affärsmodell får ni utforska hur er verksamhet kan skapa värde ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Verkstaden pågår i 4,5 dagar under ett års tid.

 

Vem riktar sig CSR-verkstaden till?

CSR-verkstaden riktar sig till dig som tillsammans med minst en kollega vill fördjupa era kunskaper om strategiskt hållbarhetsarbete. Du behöver inte ha några förkunskaper men en vilja att praktiskt arbeta utifrån verkstadens metod under kursen samt på hemmaplan i din egen verksamhet.

 

Vem leder CSR-verkstaden?

CSR Västsverige leder verkstadens alla delar och guidar deltagarna genom de olika verktygen.

 

Kostnad

Läs mer om kostaden för CSR-verkstaden här.

 

Datum och anmälan
För information om datum samt intresseanmälan vänligen maila johanna@csrvastsverige.se

 

ÖVRIGA UTBILDNINGAR

Utöver grundutbildningen erbjuder CSR Västsverige även anpassade utbildningar och specifika fördjupningsutbildningar. Kontakta oss gärna för att diskutera möjligheterna.

Röster från deltagare

 

 

Grundläggande CSR-utbildning

”Som en grundkurs fanns där mycket positivt och man visar på hur lätt man kan komma igång med relativt enkla medel och att det finns verktyg att använda. Ni poängterar också att man ska börja där man står och gå vidare därifrån, och med detta känns det inte så svårt att börja.”

 

CSR-verkstad

”Tack vare CSR-verkstaden har vi fått ett ordentligt försprång gentemot våra konkurrenter. Vi har fått nya säljargument som känns bekväma att använda mot våra kunder”

 

”CSR-verkstaden har gett oss kunskap, verktyg, nätverk, stolthet, motivation och energi”