SAMVERKANSGRUPPER

För de organisationer som vill ta sitt CSR-arbete ett steg längre erbjuder CSR Västsverige möjligheten att delta i branschöverskridande samverkansgrupper. I dessa kombinerar vi teoretiska och inspirerande gästföreläsningar med praktiska exempel från verkligheten och reflekterande övningar, med stort utrymme för erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

 

I centrum står ett ömsesidigt delande av kunskaper, erfarenheter och lösningar utifrån den egna verksamheten och aktuella utmaningar.. Till varje möte bjuds en extern föredragshållare in som inspirerar och delar med sig av sina lärdomar kring det utvalda temat för dagen. Grupperna, som kännetecknas av sitt öppna klimat och sin höga nivå av förtroende mellan deltagarna, träffas regelbundet och leds av en erfaren samtalsledare. Träffarna inleds med frukost samt avslutas med lunch – självklart ekologisk och vegetarisk. Efter varje träff skickas dokumentation ut till samtliga deltagare.

 

HÅLLBARHETSREDOVISNING

Många berörs av de nya kraven på hållbarhetsrapportering eller har av andra anledningar siktet inställt på en hållbarhetsredovisning. Här får du möjlighet till stöd under hela redovisningsprocessen och en inblick i hur andra verksamheter går tillväga, genom att ni följs åt under året. Deltagarnas perspektiv, erfarenheter och utmaningar står i centrum.

Gruppen träffas vid 5 tillfällen – 4 halvdagar för att följa varandras arbete med hållbarhetsredovisning samt vid 1 uppföljningstillfälle. Läs mer om innehållet och om datum här. Nästa Samverkansgrupp för hållbarhetsredovsining startar 20/4 2018.

 

Deltagande organisationer 2017: Almondy AB, Borås stad – Stadsledningskansliet, Brunngård Group AB, Chalmers tekniska högskola – Miljöenheten, CJ Andersson AB, Didriksons AB, Greencarrier AB, HMS Industrial Networks AB, Jernbro Industrial Serivces AB, Länsförsäkringar Göteborg & Bohuslän, Länsförsäkringar Älvsborg, Marenor AB, Midroc Project Management AB, Miljönätverket Sjuhärad, Vattenfall Vattenkraft AB

 

HÅLLBARA INKÖP

I denna grupp sammanträder CSR- och inköpschefer bakgrund i både privat och offentlig sektor. Här diskuterar vi ämnen relaterade till hur bättre och mer hållbara inköp kan göras, exempelvis inköpsstrategier, utvärdering av leverantörer samt uppförandekoder.

 

Deltagande organisationer: AffärsConcept, Continental Däck, Erlandsson Bygg, Göteborg Energi, Göteborgs universitet,  Lin Education, Liseberg, Procurator, RSM & co, Staples, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Ävstranden utveckling AB

 

HÅLLBART FÖRETAGANDE

I denna grupp sammanträder CSR- och hållbarhetsansvariga från stora och medelstora aktörer inom näringslivet. Även HR- och kvalitetsansvariga som arbetar med hållbarhetsrelaterade frågor är välkomna att delta. Här diskuterar vi allt från hur samhällsansvar skapar affärsvärde till kommunikation och medarbetarengagemang.

 

Deltagande organisationer: Forbo Flooring, Greencarrier Sweden AB, HSB, Liseberg, Nudie Jeans, Nyla Design, Prové AB,  Svenska Mässan, Universeum.

 

Vem riktar sig samverkansgrupperna till?
Samverkansgrupperna passar dig som vill ta din verksamhets hållbarhetsarbete ett steg längre. Genom att delta i en branschöverskridande samverkansgrupp där problemlösning, reflekterande övningar och kunskapsfördjupning är nyckeln, skapas förståelse för hur din organisation kan göra kontinuerliga framsteg inom hållbarhetsområdet.

 

Vad, utöver kunskap, ingår?

  • Möjlighet att knyta värdefulla kontakter
  • Nya perspektiv genom att träffa personer från andra branscher
  • Frukost och lunch

 

Kostnad

Hållbarhetsredovisning: 8500kr för 4 halvdagsträffar och 1 uppföljningsmöte
Hållbara inköp: 6000kr för 3 halvdagsträffar
Hållbart företagande: 7000kr för 4 halvdagsträffar

Endast medlemmar i CSR Västsverige kan delta i grupperna.

 

Datum
För mer information om datum, se vår Kalender.

 

Vill du vara med?
Grupperna har plats för och välkomnar fler deltagare. Anmäl intresse genom att kontakta Karin Hagberg på kansliet.

Röster från deltagare

 

”Det har gett mig ett bra nätverk av personer jag kan ta kontakt med framöver då jag behöver bollplank eller svar på någon fråga.”

 

”Intressanta föreläsare inbjudna till träffarna som bidrar till att man ”lyfter blicken” och får nya inpulser. Många intressanta, konkreta exempel på hur man arbetar i olika organisationer med CSR.”

 

”Värdefullt att träffa människor från andra branscher vilket ger annorlunda insikter, nya perspektiv och ibland ser man att utmaningarna är desamma.”

 

”Oerhört värdefullt, vilket inte nog kan tryckas på, är det förtroende som byggts upp. Att ganska ofiltrerat prata och vara trygg med att det inte lämnar rummet. Också att deltagarna inte använder gruppen som en marknadsföringsplattform för sin egen verksamhet eller säljforum.”