SAMVERKANSGRUPPER

För de organisationer som vill ta sitt CSR-arbete ett steg längre erbjuder CSR Västsverige möjligheten att delta i branschöverskridande samverkansgrupper. I dessa kombinerar vi teori och praktik genom processbaserat lärande, dvs. väver samman teoretiska och inspirerande gästföreläsningar med praktiska exempel från verkligheten och reflekterande övningar med stort utrymme för erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

 

Samverkansgrupperna utgör forum för dialog kring hur företag och andra organisationer kan bli mer hållbara, både inom den egna verksamheten och i relationen till omvärlden. Vi diskuterar aktuella utmaningar och inspirerar varandra till fortsatta framsteg.

 

I centrum står ett ömsesidigt delande av kunskaper, erfarenheter och lösningar utifrån den egna verksamheten. Till varje möte bjuds en extern föredragshållare in som inspirerar och delar med sig av sina lärdomar kring det utvalda temat för dagen. Grupperna, som kännetecknas av sitt öppna klimat och sin höga nivå av förtroende mellan deltagarna, träffas regelbundet och leds av en erfaren samtalsledare tillsammans med en representant från CSR Västsverige. Träffarna inleds med frukost samt avslutas med lunch – självklart ekologisk och vegetarisk. Efter varje träff skickas dokumentation ut till samtliga deltagare.

 

HÅLLBARHETSREDOVISNING

Många berörs av de nya kraven på hållbarhetsrapportering eller har av andra anledningar siktet inställt på en hållbarhetsredovisning. Här får du möjlighet till stöd under hela redovisningsprocessen och en inblick i hur andra verksamheter går tillväga, genom att ni följs åt under året. Deltagarnas perspektiv, erfarenheter och utmaningar står i centrum.

Gruppen träffas vid 5 tillfällen – 4 halvdagar för att följa varandras arbete med hållbarhetsredovisning samt vid 1 uppföljningstillfälle. Läs mer om innehållet och om datum här. Nästa Samverkansgrupp för hållbarhetsredovsining startar våren 2018.

 

Deltagande organisationer 2017: Almondy AB, Borås stad – Stadsledningskansliet, Brunngård Group AB, Chalmers tekniska högskola – Miljöenheten, CJ Andersson AB, Didriksons AB, Greencarrier AB, HMS Industrial Networks AB, Jernbro Industrial Serivces AB, Länsförsäkringar Göteborg & Bohuslän, Länsförsäkringar Älvsborg, Marenor AB, Midroc Project Management AB, Miljönätverket Sjuhärad, Vattenfall Vattenkraft AB

 

HÅLLBARA INKÖP

I denna grupp sammanträder CSR- och inköpschefer från stora organisationer med bakgrund i både privat och offentlig sektor. Här diskuterar vi ämnen relaterade till hur bättre och mer hållbara inköp kan göras, exempelvis inköpsstrategier, utvärdering av leverantörer samt uppförandekoder.

 

Deltagande organisationer: AB Volvo, Erlandsson Bygg, Essity, Göteborg Energi, Göteborgs universitet,  Liseberg, Papyrus, Staples, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars.

 

HÅLLBART FÖRETAGANDE

I denna grupp sammanträder CSR- och hållbarhetsansvariga från stora och medelstora aktörer inom näringslivet. Även HR- och kvalitetsansvariga som arbetar med hållbarhetsrelaterade frågor är välkomna att delta. Här diskuterar vi allt från hur samhällsansvar skapar affärsvärde till kommunikation och medarbetarengagemang.

 

Deltagande organisationer: Forbo Flooring, Greencarrier Sweden AB, HSB, Liseberg, Nudie Jeans, Nyla Design, Prové AB, SCA, Svenska Mässan, Universeum.

 

Vem riktar sig samverkansgrupperna till?
Samverkansgrupperna passar dig som vill ta din verksamhets CSR-arbete ett steg längre. Genom att delta i en branschöverskridande samverkansgrupp där problemlösning, reflekterande övningar och kunskapsfördjupning är nyckeln, skapas förståelse för hur din organisation kan göra kontinuerliga framsteg inom CSR-området.

 

Vad, utöver kunskap, ingår?

  • Möjlighet att knyta värdefulla kontakter
  • Nya perspektiv genom att träffa personer från andra branscher

 

Kostnad

Hållbarhetsredovisning: 8500kr för 4 halvdagsträffar och 1 uppföljningsmöte, inkl. vegetarisk frukost och lunch
Hållbara inköp: 6000kr för 3 halvdagsträffar inkl. vegetarisk frukost och lunch
Hållbart företagande: 7000kr för 4 halvdagsträffar inkl. vegetarisk frukost och lunch

Endast medlemmar i CSR Västsverige kan delta i grupperna.

 

Datum
För mer information om datum, se vår Kalender.

 

Vill du vara med?
Grupperna har plats för och välkomnar fler deltagare. Anmäl intresse genom att kontakta Karin Hagberg på kansliet.

Röster från deltagare

 

”Det har gett mig ett bra nätverk av personer jag kan ta kontakt med framöver då jag behöver bollplank eller svar på någon fråga.”

 

”Intressanta föreläsare inbjudna till träffarna som bidrar till att man ”lyfter blicken” och får nya inpulser. Många intressanta, konkreta exempel på hur man arbetar i olika organisationer med CSR.”

 

”Värdefullt att träffa människor från andra branscher vilket ger annorlunda insikter, nya perspektiv och ibland ser man att utmaningarna är desamma.”

 

”Oerhört värdefullt, vilket inte nog kan tryckas på, är det förtroende som byggts upp. Att ganska ofiltrerat prata och vara trygg med att det inte lämnar rummet. Också att deltagarna inte använder gruppen som en marknadsföringsplattform för sin egen verksamhet eller säljforum.”