SAMVERKANSGRUPPER

För de organisationer som vill ta sitt hållbarhetsarbete ett steg längre erbjuder CSR Västsverige möjligheten att delta i branschöverskridande samverkansgrupper. I dessa kombinerar vi teoretiska och inspirerande gästföreläsningar med praktiska exempel från verkligheten och reflekterande övningar, med stort utrymme för erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

 

I dagsläget finns det tre samverkansgrupper – Hållbart företagande, Hållbara inköp och Hållbarhetsredovisning.

 

UPPLÄGG & INNEHÅLL

  • Grupperna, som kännetecknas av hög nivå av förtroende mellan deltagarna och ett öppet klimat, träffas 3-5 halvdagar/år
  • Program: Deltagarnas perspektiv och utmaningar står i centrum, varför träffarnas innehåll samt datum planeras i samråd med de deltagande verksamheterna.
  • Här ges möjlighet till att knyta värdefulla kontakter och att få nya perspektiv genom att träffa personer från andra branscher
  • Träffarna leds av en erfaren samtalsledare
  • Till varje möte bjuds en extern föredragshållare in som inspirerar och delar med sig av sina lärdomar kring det utvalda temat för dagen
  • Efter varje träff skickas dokumentation ut till samtliga deltagare.
  • Frukost eller fika samt lunch ingår.

 

HÅLLBARA INKÖP

I denna grupp sammanträder CSR- och inköpschefer bakgrund i både privat och offentlig sektor. Här diskuterar vi ämnen relaterade till hur bättre och mer hållbara inköp kan göras, exempelvis inköpsstrategier, utvärdering av leverantörer samt uppförandekoder.

 

Deltagande organisationer: AffärsConcept, Continental Däck, Göteborg Energi, Göteborgs universitet,  Lin Education, Liseberg, Procurator Sverige AB, RSM & co, Staples, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Älvstranden utveckling AB

 

HÅLLBART FÖRETAGANDE

I denna grupp sammanträder CSR- och hållbarhetsansvariga från stora och medelstora aktörer inom näringslivet. Även HR- och kvalitetsansvariga som arbetar med hållbarhetsrelaterade frågor är välkomna att delta. Här diskuterar vi allt från hur samhällsansvar skapar affärsvärde till kommunikation och medarbetarengagemang.

 

Deltagande organisationer: Forbo Flooring, Almondy AB, Greencarrier Sweden AB, HSB Göteborg, Liseberg, Nudie Jeans, Nyla Design, Svenska Mässan, Västtrafik, Göteborgs stad Intraservice, Universeum, Jernbro

 

Vem riktar sig samverkansgrupperna till?
Samverkansgrupperna passar dig som vill ta din verksamhets hållbarhetsarbete ett steg längre. Genom att delta i en branschöverskridande samverkansgrupp där problemlösning, reflekterande övningar och kunskapsfördjupning är nyckeln, skapas förståelse för hur din organisation kan göra kontinuerliga framsteg inom hållbarhetsområdet.

 

Kostnad

Hållbarhetsredovisning: 8500kr för 4 halvdagsträffar och 1 uppföljningsmöte
Hållbara inköp: 6000kr för 3 halvdagsträffar
Hållbart företagande: 7000kr för 4 halvdagsträffar

Endast medlemmar i CSR Västsverige kan delta i grupperna.

 

Datum
För mer information om datum, se vår Kalender.

 

Vill du vara med?
Grupperna har plats för och välkomnar fler deltagare. Anmäl intresse genom att kontakta kansliet.

Röster från deltagare

 

”Det har gett mig ett bra nätverk av personer jag kan ta kontakt med framöver då jag behöver bollplank eller svar på någon fråga.”

 

”Intressanta föreläsare inbjudna till träffarna som bidrar till att man ”lyfter blicken” och får nya inpulser. Många intressanta, konkreta exempel på hur man arbetar i olika organisationer med CSR.”

 

”Värdefullt att träffa människor från andra branscher vilket ger annorlunda insikter, nya perspektiv och ibland ser man att utmaningarna är desamma.”

 

”Oerhört värdefullt, vilket inte nog kan tryckas på, är det förtroende som byggts upp. Att ganska ofiltrerat prata och vara trygg med att det inte lämnar rummet. Också att deltagarna inte använder gruppen som en marknadsföringsplattform för sin egen verksamhet eller säljforum.”