ERBJUDANDE

Stöd för alla verksamheter – stora som små

Med ett medlemskap i CSR Västsverige får ni tillgång till ett omfattande och mångsidigt stöd som syftar till att utveckla ett långsiktigt och värdeskapande CSR-arbete. Ni blir dessutom en del av ett svårslaget, sektoröverskridande nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Nedan finns en översikt av CSR Västsveriges stöd.

KOMPETENSUTVECKLING

Seminarier, utbildningar och nätverk i många former

Seminarier med workshop

Fördjupa dina kunskaper inom ett intressant och aktuellt ämne samt dela erfarenheter med andra

Utbildningar

Lär dig mer om strategisk CSR och hur du kan arbeta med det i din verksamhet

Nätverksluncher

Förgyll din lunch med att ta del av konkreta CSR-case samtidigt som du knyter kontakter med andra medlemmar

Medlemsmöten

Diskutera viktiga föreningsfrågor och påverka CSR Västsveriges utveckling under årets medlemsmöten

CSR Forum

Västsveriges största CSR-konferens och den självklara plattformen för dig som arbetar med eller är genuint intresserad av hållbarhet

Samverkansgrupper

Ta din verksamhets CSR-arbete ett steg längre genom att dela kunskap och erfarenheter i en branschöverskridande grupp

THE GOOD SOCIETY

Synliggör ert CSR-engagemang och ta del av andras

CSR-kommunikation

Ett nytt sätt att transparent kommunicera CSR-arbete. Här lyfts både internt utvecklingsarbete och utåtriktade aktiviteter fram

Inspirations- & kunskapsdatabas

Det goda exemplets makt är stor - sök och inspireras

VERKTYG OCH METODER

Stöd för ett systematiskt CSR-arbete

Ansvarsinitiativ

Utveckla ert CSR-arbete med hjälp av CSR Västsveriges tipslistor

Systemet Worldfavor

Kartlägg er verksamhets hållbarhetspåverkan och få stöd för systematisk utveckling

CSR Västsverige play

Ta del av vårt videoarkiv för tips och intressanta ämnen