CSR Forum - Learning by failing

Vägen till ett lyckat hållbarhetsarbete är sällan spikrak. Den kantas av framsteg, omvägar och snedsteg. Det senare något vi allra helst undviker. I många fall är det emellertid dessa snedsteg som vi lär oss allra mest av; som gör att vi ser nya lösningar och därmed kan utvecklas.

CSR Forum 2016 ägde rum den 21 november. Under dagen dök vi ner i temat Learning by failing och deltagarna fick  ta del av klavertramp som vänts till värdefulla insikter och motgångar som har varit viktiga för företags och organisationers utveckling inom hållbarhetsområdet. Deltagarna fick stort utrymme att bidra med sina egna lärdomar då närmare 40 gruppsamtal i en open space ägde rum.

CSR Forum är Västsveriges största konferens inom affärer och samhällsansvar och den självklara plattformen för dig som arbetar med eller är intresserad av hållbarhet och ansvarstagande. Konferensen har sedan 2008 arrangerats årligen av CSR Västsverige.

 

Nästa CSR Forum kommer att äga rum våren 2018. Mer information kommer under hösten 2017. 

 

Vill du få en känsla av konferensen? Ta då och kolla på den här korta videon som sammanfattar 2015 års konferens.

CSR Forum 2015 from Worldfavor Films on Vimeo.

 

Torsdag, 2 mars
Tid: 08:00 - 09:00

CSR Forum

CSR Forum 2016

Anmälan

Arrangör:

 • Guldpartners
 • samordningsförbunden 2
 • Länsförsäkringar Göteborg & Bohuslän
 • Svenska Mässan 2015

Program

09.00 - 09.30

Registrering och frukost

Inled dagen med en kopp ekologiskt kaffe/te med fralla och passa på att bekanta dig med våra utställare som på olika sätt kombinerar affärer och samhällsansvar.

09.30 - 10.45

Välkommen till CSR Forum 2016!

CSR Västsverige hälsar välkommen tillsammans med årets konferencier, Ashkan Safaee.

 

Misslyckande – den snabbaste vägen till framgång?

Mänskligheten har begått misstag inom miljöområdet. Hur kan miljöproblemen omvandlas till framtida affärsmöjligheter? Bli inspirerad av entreprenören Michael Lind som förmedlar ett viktigt budskap; hur vi kan utvecklas genom att se och göra saker annorlunda.
Talare: Michael Lind, medgrundare Dedicated Institute

 

Utmaningen som blev startskottet

I slutet av 90-talet ringde alarmet hos Skanska; det var dags att vakna. Turerna kring Hallandsåstunneln kom att bli startskottet för företagets arbete med hållbarhet. Andrea Pap de Pestény delar med sig av Skanskas motgångar och lärdomarna från dem.
Talare: Andrea Pap de Pestény, gruppchef Hållbar Affärsutveckling Skanska Sverige AB

10.45 - 11.10

Fruktpaus

11.10 - 12.20

Nyckeln till trovärdig hållbarhetskommunikation

Vilka är fördelarna med att kommunicera hållbarhet? Hur skapar vi en öppenhetskultur? Vilka möjligheter ger det att arbeta proaktivt med pr? Hanna Berheim berättar om hur du kommer i gång med er hållbarhetskommunikation.
Talare: Hanna Berheim, enhetschef Westander

 

5 verksamheter om lärorika motgångar

Jeans med 100 % ekologisk bomull - inte så enkelt
Beslutet var fattat men yttre faktorer gjorde att det till en början inte gick. Eliina Brinkberg, CSR Manager Nudie Jeans, om hur företaget förändrade sina arbetssätt för att nå sitt mål.

(O)hållbara samarbeten
Katja Blomé, projektledare Hungerprojektet, om samarbetet i Mexiko som gick i stöpet och om hur Hungerprojektet nu arbetar för att skapa en lärande anda i organisationen.

Från förfall till framgång – en skolas resa
Lägga ner skolan eller förändra den från grunden? Det var frågan Angeredsgymnasiet var tvungna att ta ställning till. Torbjörn Stenson, lärare på på Angeredsgymnasiet, beskriver tillsammans med elever resan mot att återta titeln ”skola”.

Grundsyn och förankring – varför då?
Maria Karlfeldt Granberg, hållbarhetsstrateg Göteborgs Stad intraservice, om varför verksamheten backade bandet för att medvetandegöra och förankra hållbarhetsbegreppet hos alla medarbetare. 

Engineer to engineer – ett socialt projekt med lång uppförsbacke
Integration för nyanlända ingenjörer och kompetensförsörjning för företag var målet med projektet. Varför gick det så trögt? Anna Jivén och Ali Wassouf, Athena Integration, om lärdomarna och vägen framåt.

12.20 - 13.10

Lunch och mingel

Dags att mätta magen med en vegansk lunch. Lunchen är givetvis i möjligaste mån ekologisk och/eller närproducerad.

13.10 - 14.20

Open space – Learning by sharing

Här ges du möjlighet att bidra till dagens agenda och dela erfarenheter med andra konferensdeltagare.

14.20 - 14.50

Fikapaus

14.50 - 16.00

Hårda lärdomar – konsten att komma på fötter igen

Korruptionshändelserna i Eurasien dominerade löpsedlarna för några år sedan. För Michaela Ahlberg blev det vägen mot drömjobbet då hon i rollen som Chief Ethics & Compliance Officer fick det utmanande uppdraget att bidra till att få företaget på rätt köl igen. Michaela delar med sig av Telia Companys pågående förändringsresa från skampålen till ett modernt företag med ansvarstagande och etiskt ledarskap.
Talare: Michaela Ahlberg, Chief Ethics & Compliance Officer Telia Company

 

Mina bästa misstag

Ett inte alltid inrutat liv har fyllt reklamkreatören Fredrik Jerlovs lager med erfarenheter från personliga och yrkesverksamma snedsteg. Vad innebär ett misstag och varför ska vi inte undvika dem? Hur kan vi istället lära oss något när de skett? Ta del av Fredriks berättelser och reflektioner.
Talare: Fredrik Jerlov, VD/copywriter Truth

 

Avslutning

Talare

 • Ashkan Safaee, konferencier CSR Forum

  Ashkan Safaee, konferencier CSR Forum

  Årets konferencier heter Ashkan Safaee. Ashkan är en entreprenör, rådgivare och föreläsare vars erfarenhet sträcker sig från olika chefspositioner till att vid ung ålder varit verksam i ledningsgruppen för ett miljardbolag. Idag ägnar Ashkan sin tid åt att hjälpa organisationer att fatta kloka beslut i en allt mer komplex och föränderlig värld. Förutom sitt fokus på medveten affärs- och organisationsutveckling är Ashkan grundare av flertalet verksamheter, bl.a. Everyday School och Yoga for guys.

 • Michaela Ahlberg, Telia Company

  Michaela Ahlberg, Telia Company

  Michaela Ahlberg rekryterades till rollen som Chief Ethics & Compliance Officer hos Telia Company efter korruptionsskandalen i Eurasien. Fokus var att stötta företaget i utvecklingen framåt. Michaela har över 30 års internationell erfarenhet av att jobba med juridik inom näringslivet, bl a som chefsjurist på Nobel Biocare. De senaste 5 åren har Michaela fokuserat på etikfrågor, särskilt antikorruption. Innan Michaela började på Telia Company 2013 arbetade hon som Chief Ethics & Compliance på Volvo personvagnar och innan dess som chef för Legal & Compliance på Nokia Siemens Network.

 • Michael Lind, Dedicated Institute

  Michael Lind, Dedicated Institute

  Entreprenören, föreläsaren och upptäckaren Michael Lind har flera strängar på sin lyra. Michael är däribland medgrundare av organisationen Dedicated Institute, styrelsemedlem på Mistra Future Fashion och medgrundare till det hållbarhetsdrivna modemärket Uniforms for the Dedicated. Michael arbetar outtröttligt för att hitta sätt för företag att inom planetens gränser blomstra och vara lönsamma.

 • Hanna Berheim, Westander

  Hanna Berheim, Westander

  Hanna Berheim är delägare i pr-byrån Westander och chef för Westander Hållbarhet, en enhet specialiserad på hållbarhetskommunikation, där Hanna bland annat arbetar med medierelationer, opinionsbildning och lobbying. Hanna har en magister i offentlig förvaltning från Göteborgs universitet och har tidigare arbetat med hållbarhetsfrågor inom UD och Amnesty Business Group samt med utbildnings- och arbetsmarknadspolitik på Jusek.

 • Andrea Pap de Pestény, Skanska Sverige AB

  Andrea Pap de Pestény, Skanska Sverige AB

  Andrea Pap de Pestény är Gruppchef Hållbar Affärsutveckling på Skanska Sverige AB. Hållbar affärsutvecklings uppdrag är att tillsammans med linjen driva ett affärsfokuserat hållbarhetsarbete som skapar värde för Skanska, kunden och samhället. Andrea har lång erfarenhet av hållbarhet i leverantörskedjan, certifiering av projekt och verksamheter samt social hållbarhet i byggprojekt och projektutveckling. Hon brinner för att utveckla människor och skapa hållbara värden genom att proaktivt utveckla och erbjuda kompetens och tjänster inom hållbar samhällsutveckling.

 • Eliina Brinkberg, Nudie Jeans Co.

  Eliina Brinkberg, Nudie Jeans Co.

  Eliina Brinkberg är CSR Manager på Nudie Jeans Co. där hon har övergripande ansvaret vad gäller att utveckla företagets CSR-arbete. Inom ramen för denna roll ansvarar Eliina bland annat för kontakten och samarbetet med företagets alla leverantörer och Fair Wear Foundation samt uppföljningsarbetet efter audits. Eliina är dessutom ansvarig för internutbildning för företagets anställda och den interna och externa CSR-kommunikationen.

 • Fredrik Jerlov, Truth

  Fredrik Jerlov, Truth

  Fredrik Jerlov är entreprenör och reklamkreatör från Göteborg. Fredrik byggde upp reklambyrån Jerlov & Co med som mest 45 anställda och har suttit som ordförande i Guldägget samt varit svensk representant vid Eurobest. Idag driver Fredrik den mindre reklambyrån TRUTH samt är aktiv som föredragshållare, författare och som styrelseledamot i styrelsen för Liseberg.

 • Katja Blomé, Hungerprojektet

  Katja Blomé, Hungerprojektet

  Katja Blomé är projektledare och fundraiser på organisationen Hungerprojektet. Katja brinner för CSR-frågor och ser näringslivet som nyckelaktör för en positiv samhällsutveckling. Med en övertygelse om att engagemang är avgörande för att få till positiva förändringar lägger Katja mycket energi på att inspirera och motivera andra.

 • Anna Jivén & Ali Wassouf, Athena Integration

  Anna Jivén & Ali Wassouf, Athena Integration

  Anna Jivén är entreprenör och affärsutvecklare med näsa för vad samhället behöver för att bli hållbart. 2015 lärde hon känna Ali Wassouf, som efter 20 år som oljeingenjör flytt Syrien. Tillsammans bestämde de sig för att utveckla möjligheter för andra nyanlända ingenjörer att snabbt få göra nytta i sitt nya hemland.

 • Torbjörn Stenson, Angeredsgymnasiet

  Torbjörn Stenson, Angeredsgymnasiet

  Torbjörn Stenson är förstelärare i entreprenörskap på Angeredsgymnasiet, där han har varit i 20 år. Torbjörn har en bakgrund som journalist och tidningsledare och har skrivit läroböcker i ämnet, bland annat "Starta eget för nya svenskar", Studentlitteratur.

 • Maria Karlfeldt Granberg, Göteborgs Stad intraservice

  Maria Karlfeldt Granberg, Göteborgs Stad intraservice

  Maria Karlfeldt Granberg är hållbarhetsstrateg på Göteborgs Stad intraservice, som driver och utvecklar intern service i Staden. Maria har tidigare varit kommunikationsansvarig inom både privat och offentlig sektor och har drivit miljöarbetet på intraservice under många år.

Partners/utställare

I år deltog följande partners som genom sin utställning berikade programmet genom att inspirera och förmedla kunskap till som konferensdeltagarna.

 • Effort
 • Beatebergs hunddagis
 • Miljöbron
 • Nyttigaste affären
 • Handelshögskolan
 • Social trade
 • Nyla design
 • IM
 • Göteborgs räddningsmission
 • TILLT
 • Frölunda Hockey Club
 • samordningsförbunden mentorskap
 • SPP Pension och försäkring
 • MyDreamNow
 • Länsförsäkringar Göteborg & Bohuslän
 • Svenska Mässan
 • Realstars
 • Business region göteborg
 • Företagarna