PROGRAM TALARE PARTNERS

INTEGRATION OCH KLIMAT – TVÅ AV VÅRA FRÄMSTA UTMANINGAR

 

Visste du att ökad jämlikhet är en förutsättning för att samhället ska bli snällare mot klimatet? Att lösningar på klimatutmaningen är avgörande för att minska risken för konflikter och ofrivillig migration?

 

Integration och klimat – viktiga var och en för sig och likaså ömsesidigt beroende av varandra. Tiden har kommit för att gå från att prata om lösningar på två av vår tids största utmaningar till att genomföra dem. Låt CSR Forum 2018 bli ett avstamp för detta.

 

I årets program är delaktighet och interaktion viktigare än någonsin. Föreningens medlemmar kommer att fylla konferensen med mängder av kunskap, inspiration, konkreta verktyg och processer för att du som deltagare ska få förutsättningar att ta nästa kliv i er verksamhets hållbarhetsarbete. Här kommer du att lära nytt, få värdefulla kontakter och framförallt, möjlighet att bidra till den kraftsamling som krävs för att möjliggöra omställningen till en hållbar utveckling. Över två timmar av medskapande i workshops ingår – det kallar vi verkstad!

 

Varmt välkommen till CSR Forum den 18 april!

 

Vill du få en känsla av konferensen? Ta då och kolla på den här korta videon som sammanfattar 2015 års konferens.

CSR Forum 2015 from Worldfavor Films on Vimeo.

PROGRAM

08.30 – 09.00
Registrering och frukost

Inled dagen med en kopp ekologiskt kaffe/te, bekanta dig med våra utställare som på olika sätt kombinerar affärer och samhällsansvar och mingla med de andra deltagarna.

 

09.00 – 10.30
Välkommen till CSR Forum 2018!

Johanna Stakeberg, verksamhetschef CSR Västsverige, inleder konferensen tillsammans med årets konferencier Karin Hagberg, projektledare CSR Västsverige.

 

Integration, klimat och de Globala målen

Både integration och klimat är globala utmaningar som får lokala konsekvenser och som kräver lokala lösningar. Anna Nordén ger en omvärldsbevakning om hur två av Västsveriges främsta utmaningar påverkar varandra och hur de hänger ihop med Agenda 2030.

 

Talare: Anna Nordén, SDSN NE

 

Handlingskraft för en hållbar utveckling – Integration

Samuela Traini, Arkitekterna Krook & Tjäder, berättar om sin väg in på den svenska arbetsmarknaden genom den arbetsintegrerade satsningen KAN Connect.

 

Kristin Lundmark, Wästbygg, delar med sig av erfarenheter från nudging-konceptet Boaktiva som syftar till en ökad gemenskap och ett tryggare boende.

 

Hans Alveros, Brainspot Executive AB, beskriver hur man kan arbeta mer inkluderande genom att skrota kravprofilen och istället arbeta med en lärande process vid rekrytering. En ny process med uppdaterade värderingar kan undvika att vi fastnar i egna fördomar och därigenom får ett effektivare mångfaldsarbete.

 

Ett Sverige för alla, med rättighet och skyldigheter

Har integration blivit ett tomt ord, gör vi inte det som vi säger att vi ska göra? Helhjärtat och genuint berättar Mojdeh Zandieh om ett tankesätt där vi måste ge och ta, att vårt samspel med varandra inte är enkelriktat. Tillsammans kan vi skapa förändring och nyttja de positiva krafter som redan finns – men vi får inte göra som vi alltid har gjort, men vi måste tänka om.

 

Talare: Mojdeh Zandieh

 

10.30 – 11.00

Möt utställarna

 

11.00 – 12.00

Handlingskraft för en hållbar utveckling – Klimat

Gerda Roupe, Västra Götalandsregionen och Svante Sjöstedt, Länsstyrelsen i Västra Götalands län presenterar strategin Klimat 2030, hur Västra Götaland ska bli en fossiloberoende region och regionens arbetssätt för att stärka affärsmöjligheter.

 

Peter Carlsson, Sotenäs Symbioscentrum, förklarar vad industriell symbios är och hur nya affärsmodeller kan förändra synen på det som brukade vara avfall.

 

Vi har inte tid med problem, inte ens om de kallas utmaningar

Det är dags att fokusera på lösningarna. Tomas Kåberger berättar om de stora framstegen som redan har gjorts för att komma tillrätta med utsläppen av växthusgaser och vilka möjligheter förnybar energi kan skapa framöver. Det finns frågetecken om vem som gör vad och hur mycket, men det viktigaste är att det finns en stor lönsamhetspotential.

 

Talare: Tomas Kåberger, Chalmers


12.00 – 13.00
Lunch och mingel
Fyll på krafterna med en vegetarisk och ekologisk lunch. Mingla, nätverka och reflektera över lärdomar och insikter från förmiddagen.

 

13.00 – 13.30
Möt utställarna

 

13.30 – 15.45

Workshop och eftermiddagsfika

Har du en utmaning du vill lösa tillsammans med andra? Behöver du konkreta verktyg för att utveckla ert hållbarhetsarbete? Under eftermiddagen finns möjlighet att välja mellan mängder av workshops för att er verksamhet ska kunna gå från ord till handling. Här får du som deltagare tillfälle att både dela med dig av dina erfarenheter och att lära av andra. Välj vilken workshop du vill delta på vid anmälan. Först till kvarn!

Läs mer om innehållet i respektive workshop under fliken ”Workshopar” i menyraden.

 

15.45 – 16.00

Summering av dagen

Vad tar vi med oss från CSR Forum 2018? Vad har sagts på scen, vilka värdefulla möten har ägt rum mellan deltagare och utställare och vad har introducerats under workshoparna som kommer leda till handling? Malin Aghed summerar dagen.

 

Talare: Malin Aghed, Camino

 

Avslutning

TALARE

Anna Nordén

Anna Nordén är PhD i miljö- och beteendeekonomi och projektledare för SDSN Northern Europe. Hon har många års erfarenhet av forskning för hållbar utveckling och särskild kompetens inom miljöpolitiska styrmedel och deras relation till mänskligt beteende och beslutsfattande.

Mojdeh Zandieh

Mojdeh Zandieh grundade och var VD för den i Sverige rikstäckande tv-kanalen Kanal Global och har lett mer än 800 tv-program. Hon har också drivit produktionsbolaget Bozorg Media och varit kommunikationskonsult. Idag är hon kommunikations- och marknadsföringsansvarig på stiftelsen Birkagården samt en uppskattad föreläsare och moderator.

Tomas Kåberger

Tomas Kåberger är professor på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, fysisk resursteori på Chalmers. Han arbetar med Chalmers industrisamarbeten inom energiområdet. Hans forskning handlar om energiteknisk utveckling och marknadsvillkor.

Malin Aghed

Malin Aghed arbetar på tidningen Camino, föreläser, leder workshops, fotograferar, modererar och tar skrivuppdrag såsom reportage, krönikor och rapporter. Malin diskuterar ordet hållbarhet i ljuset av kultur med många års erfarenhet av både organisationsutveckling och som teater- och musiklärare.

Samuela Traini

Arkitekt MSA på Krook & Tjäder

Kristin Lundmark

Hållbarhetsansvarig på Wästbygg

Hans Alveros

Grundare och Managing Partner på Brainspot Executive AB

Gerda Roupe

Regionutvecklare på Västra Götalandsregionen

Svante Sjöstedt

Klimatstrateg på Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Peter Carlsson

Symbiosutvecklare på Sotenäs Symbioscentrum

Karin Hagberg

Karin Hagberg är årets konferencier. Hon är projektledare på CSR Västsverige med fokus på föreningens strategiska samarbeten och effektskapande.

PARTNER OCH UTSTÄLLARE

Följande partner till CSR Forum 2018 kommer att berika programmet genom att inspirera och förmedla kunskap till konferensdeltagarna.

Följande utställare till CSR Forum 2018 kommer att berika programmet genom att inspirera och förmedla kunskap till konferensdeltagarna.

Arrangör

BILJETTER

Partner

CSR Forum 2018 

 

Var: Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3-5

 

När: Den 18 april 2018, kl.08.30-16.00

WORKSHOPAR

 

Här kan du läsa om alla workshopar du kan välja mellan på CSR Forum den 18 april. Workshoparna ingår i heldagsbiljetterna och du fyller i vilken workshop du vill gå på när du anmäler dig till konferensen.

 

Workshoparna är uppdelade under följande teman:

Klimat

Kommunikation och varumärke

Samverkan

Integration, mångfald och inkludering

Verksamhetsutveckling

Mäta och rapportera

 

KLIMAT

Gemensam problemlösning! Klimat

Har du en utmaning eller idé i din verksamhet som du skulle vilja lösa tillsammans med andra? Då ska du vara med i denna inspirerade workshop! Här får du möjlighet att diskutera och jobba med en konkret, verksamhetsrelaterad fråga kopplad till klimat. Tillsammans med branschkollegor och studenter från Miljöbron undersöker ni nya vägar och lösningar som kan inspirera din verksamhet!

Värd: Miljöbron

 

Hållbarhet – Kartlägga, rapportera och kommunicera

En del av en heltäckande hållbarhetsstrategi är att kartlägga verksamhetens påverkan och insatser i nuläget. Vilka insatser görs redan idag och var finns störst utvecklingspotential? Se goda exempel på hur andra verksamheter har gjort för att kartlägga sina utsläpp och hållbarhetsinsatser samt testa några av de hjälpmedel som finns tillgängliga för verksamheters hållbarhetsarbete.

Värd: EMC – Energi- och MiljöCentrum och Enact

Material: Ta med dator och sladd!

 

KOMMUNIKATION OCH VARUMÄRKE

Utan hållbarhetsstrategi inget starkt varumärke

Hållbarhet är integrerat i varumärket. Alla verksamheter måste förstå hur och vad hållbarhet innebär för målgruppen samt hur man också internt ökar värdet på varumärket. Hur skall man ska gå tillväga för att strategiskt hitta sin hållbarhetsfråga och kommunicera det så effektivt och trovärdigt som möjligt? Vi jobbar med olika exempel och modeller som kan vara en start på en hållbarhetsstrategi.

Värd: Long Tall Sally

 

Så ökar du engagemanget med verkliga berättelser

Hur går man från att prata om hållbarhet i powerpoints och strategidokument till att ta fram berättelser? Vad blir skillnaden? Hur hittar man sina berättelser? Vem är huvudpersonen i dem? Hur gör man dem möjliga att delta i, berätta vidare och utveckla?

Värd: Kommunikationsbyrån Spoon

 

Väx med värderingsdriven kommunikation

Hur kan företag och organisationer öka engagemanget, stärka varumärket och få mer ut av sitt hållbarhetsarbete? Kommunikationsbyrån Where is my pony stöttar med verktyg som hjälper er att öka tydligheten och effekten i kommunikationsarbetet.

Värd: Where is my pony

 

SAMVERKAN

Tillsammans river vi murarna – för ett socialt hållbart Göteborg

Det finns stora skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg. I en stad som inte är socialt hållbar håller inte framtidsvisionerna. Business Region Göteborg vill göra det enkelt för företag att vara med och bidra och CSR Västsveriges medlemmar har hjälpt till med att besvara en enkät om socialt ansvar. På den här workshopen diskuteras resultatet av undersökningen och hur vi kan gå vidare utifrån det. Exempel på konkreta insatser där Göteborgs Stad vill ha din hjälp ges också.

Värd: Business Region Göteborg

 

Samverka för att accelerera hållbarhetsarbetet i Väst

Open Space är en mötesteknik som bygger på dialog och delaktighet. Mötet drivs av deltagarnas engagemang och ansvarstagande. Deltagarna skapar dagordningen tillsammans och har därefter frihet att välja vad de vill tala om, med vem och hur länge. Mötet blir på så sätt självorganiserande. Att ge open space, att ”öppna fältet” betyder att man tar bort hinder så att du som är med kan agera på ett naturligt sätt. Detta innebär att du som deltagare tar ansvar för det du bryr dig om och det DU är intresserad av att diskutera.

Värd: Progress HR & Sustainability

 

INTEGRATION, MÅNGFALD OCH INKLUDERING

Värdet av mångfald och olika perspektiv – hur blir vi bättre på att inkludera?

Utifrån mål 10 inom Agenda 2030 genomför TILLT under hösten 2018 korta interaktiva utbildningstillfällen kring betydelsen av mångfaldstänk vid rekrytering. Halvdagarna består av upplevelsebaserade reflektioner och övningar kring inkludering och interkulturellt förhållningssätt. Under CSR Forum får deltagarna möjlighet att prova på några av momenten som höstens utbildningstillfällen kommer att innehålla.

Värd: TILLT

 

Gemensam problemlösning! Integration

Har du en utmaning eller idé i din verksamhet som du skulle vilja lösa tillsammans med andra? Då ska du vara med i denna inspirerade workshop! Här får du möjlighet att diskutera och jobba med en konkret, verksamhetsrelaterad fråga kopplad till integration. Tillsammans med branschkollegor och studenter från Miljöbron undersöker ni nya vägar och lösningar som kan inspirera din verksamhet!

Värd: Miljöbron

 

Mångfald är affärsnytta

Lär dig grunderna i att arbeta rättighetsbaserat i en workshop där vi fokuserar på hur vi kan skapa hållbara organisationer som tar tillvara människors kompetens och erfarenheter. Mångfald är affärsnytta. Vi tillhandahåller och övar med verktyg för inkludering i interna processer som organisationsutveckling, rekrytering och onboarding för att lägga en grund och plan för fortsatt arbete.

Värd: Emerga

Material: Ta med dator och sladd!

 

Med jämställdhet som motor

Jämställdhet är både ett horisontellt och ett eget mål i Agenda 2030 av det enkla skälet att jämställdhet är en motor i alla förändringsprocesser. Såväl ekonomiska som sociala och ekologiska faktorer påverkar och påverkas av jämställdhet. Under workshopen får du som deltar träna på hur jämställdhetsarbetet kan bedrivas i din verksamhet!

Värd: Winnet

 

Mångfald, Jämlikhet och Integration ur ett lönsamhetsperspektiv

I en allt mer globaliserad värld där allt som görs lokalt får en global påverkan skall vi här öka förståelsen för vad effekten blir av att jobba med frågorna kontra att inte jobba med dem. Workshop ger förbättrade kunskaper om mångfald och icke-diskriminering med fokus på bemötande internt i organisationen och externt bland kunder och intressenter, öka förståelse för employer branding, ansvarstagande, samt verksamhetens koppling till samhället.

Värd: SMIND Sustainable Mind

 

VERKSAMHETSUTVECKLING

SDG Impact Assessment: kom igång med de globala målen

Har du koll på vilket avtryck er verksamhet har på de globala målen för hållbar utveckling? I denna workshop får du använda dig av ett enkelt verktyg som ger fördjupad kunskap om samtliga mål och som hjälper dig att identifiera vilken påverkan din verksamhet har, utifrån ett holistiskt perspektiv. Syftet är att hjälpa dig att komma igång att arbeta med de globala målen, och upptäcka vilka möjligheter och utmaningar det innebär för just din verksamhet.

Värd: Caroline Petersson, Nätverket GAME & Anders Ahlbäck, SDSN Northern Europe

Material: Ta med dator och sladd

 

Att tjäna pengar på sitt CSR-arbete

CSR-projekt syftar alltid till hållbarhet, men har ofta även en varumärkesbyggande effekt. Kan CSR-projekt, utöver sitt hållbarhetsmål, vara en intäktskälla precis som företagets övriga verksamhet? Under IMs workshop kommer vi att arbeta med hur ert CSR-arbete kan kommersialiseras eller anpassas för att stärka er affär. IMs Major Gift Fundraiser Johan Lundberg kommer att dela sina erfarenheter från Humanium Metal by IM, ett projekt som har blivit en succé bland både företag och utvecklingsaktörer som FN och SIDA.

Värd: IM

 

Hållbara inköp – vad innebär det och hur går man tillväga?

Under workshopen kommer du få information och praktiska verktyg för att få stöd i din organisations arbete med mer hållbara inköp och produktion. Några frågeställningar som kommer att belysas är: Vad innebär hållbara inköp och vilka möjligheter respektive utmaningar finns? Hur utforma krav?  Uppföljning – hur får man ett krav att efterlevas? Hur kan du arbeta med hållbara inköp i din organisation? Förbered dig: Tänk till kring vilka de viktigaste och största leverantörerna är idag i din organisation och om ni ställer några miljökrav eller sociala krav på dessa leverantörer. Om ja, ta med något exempel på krav.

Värd: Ramboll

 

Hållbara evenemang

En workshop om att strukturera och genomföra mer hållbara evenemang där vi djupdyker i såväl miljömässiga som sociala aspekter. Du som deltar får arbeta med verktyget Hållbart Evenemang som ger möjlighet till självgradering av hållbarhetsarbetet.

Värd: Effort Consulting AB

Material: Ta med dator och sladd!

 

Har ni en hållbarhetsstrategi eller hållbar strategi?

På denna workshop kommer vi koppla hållbarhet till affär och verksamhet. Målet är att du ska få med dig angreppssätt för hur du kan driva hållbarhetsarbetet med hjälp av befintliga processer och ert ledningssystem. En hållbar strategi som ger vägledning till era processer är en förutsättning för måluppfyllelse och för att få hållbarhet att genomsyra hela verksamheten.

Värd: Trivector

 

Så hittar du riskerna i leverantörskedjan

Trots att leverantörerna kan vara den svagaste länken i hållbarhetsarbetet är det ofta svårt att få reda på om deras produkter är gjorda på ett bra och miljösäkert sätt. Att bara ställa krav räcker inte. Men en rätt utformad enkät kan snabbt ge dig kunskap om vilka risker som döljer sig i leverantörsledet. Vi utgår från konkreta exempel och diskuterar vilka frågor du ska ställa, hur du analyserar svaren och hur du går vidare för att säkra en hållbarare leverantörskedja.

Värd: Do Right Partner

Material: Ta med dator och sladd!

 

MÄTA OCH RAPPORTERA

Hållbarhetsrapportering – hur gör man?

Under workshopen kommer vi att gå in på varför vissa organisationer väljer att hållbarhetsrapportera. Vi kommer att kika närmare på vilka standarder som kan vara till hjälp under arbetets gång samt smygstarta arbete med era intressent- och väsentlighetsanalyser.

Värd: MINT Konsultbyrå

 

Så påverkas även du av hållbarhetslagen

Den nya hållbarhetslagen innebär att kraven skärps även för mindre företag som inte är skyldiga att lämna hållbarhetsrapport. Vilka krav kan vi vänta oss från kunderna under det kommande året? Hur kan vi möta dem? Det här är en workshop för dig som vill hänga med i konkurrensen.

Värd: Do Right Partner

Material: Ta med dator och sladd!

 

Utforska den digitala plattformen Worldfavor!

Worldfavor är en plattform som låter företag förstå sina förväntningar från samhället, kommunicera hur de efterlever dessa förväntningar samt låter företag följa upp sina förväntningar på sin egen värdekedja. Allt för att hålla sig relevant i det 21:a århundradet. I denna workshop går vi tillsammans igenom hur ni kan arbeta i det digitala stödet för ISO 26000 samt får en snabb inblick i vilka ytterligare stöd som finns tillgängliga för er i plattformen. Välkomna!

Värd: Worldfavor

Material: Ta med dator och sladd!

 

BILJETTER

 

I år har du möjlighet att välja om du vill gå en heldag eller en halvdag på CSR Forum. Halvdagen innefattar föreläsningar under förmiddagen samt lunch och heldagen innefattar utöver det även en workshop under eftermiddagen.

 

Du anmäler dig till just den workshopen du vill gå på när du bokar din biljett till CSR Forum. Läs mer om workshoparna under fliken med samma namn!

 

I medlemskapet i föreningen CSR Västsverige ingår det två fribiljetter till CSR Forum per medlemsorganisation. För ickemedlemmar kostar en halvdag på konferensen 1495 kr och en heldag 1995 kr. Som icke vinstdrivande förening debiterar CSR Västsverige inte moms. Är du intresserad av ett medlemskap? Läs mer om CSR Västsverige och anmäl ditt intresse här!

 

Bjud med en gäst!

Som medlem kan du bjuda med en verksamhet som inte redan är medlem i CSR Västsverige som gäst till konferensen. Er gäst går en halvdag för endast 250 kr. Be din gäst välja biljettypen ”Gäst/student/arbetssökande/pensionär” när den anmäler sig via länken nedan.

 

PRAKTISK INFORMATION

 

Vem riktar sig CSR Forum till?

CSR Forum är den självklara plattformen för dig som arbetar med eller är intresserad av hållbarhet och samhällsansvar. Oavsett din befattning, storlek på verksamhet eller sektorstillhörighet är vår ambition att du ska få kunskapsfördjupning, praktisk erfarenhet, samt möjlighet att nätverka.

 

Tider och lokaler

CSR Forum 2018 arrangeras den 18 april, 08.30-16.00 på Lindholmen Science Park i Göteborg.

Till Lindholmen tar du dig enkelt med buss 16 från Nordstan (Centralstationen) eller med färja från Stenpiren. Om du behöver ta bilen finns det parkeringar i anslutning till byggnaden. Läs mer om hur du hittar till Lindholmen här!

 

Programmet i telefonen!

Iphone/Ipad
1) Gå in på CSR Forums hemsida via webbläsaren i mobilen.

2) Klicka på lådan med pilen längst ner.

3) Välj lägg till på hemskärmen så läggs en ikon på din hemskärm!

Android-enheter
1) Öppna din webbläsare. Skriv in adressen.

2) Spara sidan som bokmärke. Hur man gör beror på vilket märke och modell. På vissa finns en stjärna uppe till höger bredvid adressraden. I andra måste man trycka på den fasta menyknappen och välja ”lägg till bokmärke”.

3) Nu finns CSR Forum bland dina bokmärken. Tryck och håll kvar fingret på bokmärket tills en ny meny dyker upp. Välj ”lägg till genväg på startsida/hemsida”.

 

Programmet för utskrift

Här finns programmet i sin helhet och här är en version för utskrift.

 

MÖT UTSTÄLLARNA

Ta vara på möjligheterna och nyttja utställningen under konferensen. Här kan du läsa om vad utställarna erbjuder under dagen.

 

Detta är Business Region Göteborg

Vi arbetar för att skapa förutsättningar för hela regionens näringsliv genom att bistå med kunskap, kontakter och arenor för samverkan. Du kan självklart prata med oss om att starta, utveckla och etablera företag i Göteborgsregionen, men det är även i vår monter som du hittar nya vägar att kanalisera ditt engagemang! Vi guidar dig till satsningen Jämlikt Göteborg – hela staden socialt hållbar!

 

Hållbarhetslösningar till lunch!

Har du en fråga, ett problem eller en idé från din verksamhet? Under hela förmiddagen av CSR Forum har du chansen att lämna in din utmaning till Miljöbrons Do Tank med universitetsstudenter. Studenterna sitter redo att snabbt ge sina perspektiv på dina utmaningar. Såväl ekonomiska, miljömässiga som sociala frågor är välkomna och en analys eller konkreta förslag levereras lagom till lunch! Missa inte chansen att få nya ögon på dina utmaningar! Besök oss i Miljöbrons monter.

 

Så hittar ni ny kompetens

Det kommer hela tiden nya människor till Sverige, som är färdigutbildade, många även med gedigen erfarenhet av arbete i andra länder än Sverige. Fler och fler företag har börjat upptäcka denna källa till ny arbetskraft. I arbetsförmedlingens monter du som arbetsgivare får du reda på hur du gör för att hitta någon som vill praktisera hos er och som sedan kanske kan bli en viktig del av ert företag. Lämna ditt uppdrag till Arbetsförmedlingen under konferensen!

 

Kom igång med att registrera dina kemikalier, på bara några minuter!

Kemikaliska produkter kan vara farliga för människor och miljö, vet du vilka av era kemikalier som är det? Arbeta hållbart genom att ta kontroll över din arbetsmiljö med automatisk kartläggning. I Chemical Documentation cDoc:s monter får du prova på det praktiska verktyget kemikalieregistret.se. Kemikaliesäkerhet behöver inte vara svårt!

 

Västra Götaland ställer om!

Tillsammans kan vi minska vår klimatpåverkan och skapa en hållbar framtid. Vi ska vara föregångare i klimatomställningen och på så sätt stärka vår konkurrenskraft och inspirera andra. I Klimat 2030:s monter kan du skriva på och ansluta din organisation till kraftsamlingen och vara med och driva förändringen!

 

Att tjäna pengar på sitt hållbarhetsarbete

I IMs monter kan du lära dig om hur CSR-arbete kan kommersialiseras och stärka din affär. Vi delar med oss av våra erfarenheter från Humanium Metal by IM, ett projekt som har blivit en succé bland både företag och utvecklingsaktörer som FN och SIDA. Prata med oss om metallen som gör att dina produkter minskar antalet olagliga vapen på gatan!

 

Flytta fram din organisations position på hållbarhetsområdet!

I CSR Västsveriges monter träffar du inte bara föreningens styrelse, du har dessutom chansen att lära dig mer om och göra en intresseanmälan till utbildningsserien CSR-verkstaden. Med avstamp i deltagarnas verksamheter och affärsmodeller går utbildningen igenom sju olika verktyg som tillsammans lägger grunden till ett strategiskt hållbarhetsarbete!

 

På lika villkor och med respekt?

Förstå vikten av en CSR-policy mot sexköp och sexuell exploatering och inse hur din organisation kan spela en stor roll i kampen för mänskliga rättigheter! Genom att besöka Realstars får du lära dig om hur din organisations varumärke gynnas av ett ställningstagande. Realstars satsning Business Against trafficking ger dig stöd, erfarenhetsutbyte och kunskap för att göra traffickingfrågan till en integrerad del i ert CSR-arbete.
Så gör du hållbara val i ditt sparande
SPP är en del av norska Storebrandkoncernen. Tillsammans är vi en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar. Vi utmärker oss bland annat genom vårt fokus på hållbarhet och ansvarsfulla investeringar. Idag är vi världsledande på det området. Vår hållbarhetsanalys är en central del i kapitalförvaltningen och en viktig del i det löfte vi ger våra kunder. Allt fler gör hållbara val i sin vardag och att också göra ett medvetet val kring sparande blir då en självklarhet. När det kommer till hållbart sparande handlar det dessutom om pengar och avkastning. Bra för plånboken och världen!

MÖT UTSTÄLLARNA 

 

Här kan du läsa om vad utställarna kommer att erbjuda dig under konferensen!

 

Detta är Business Region Göteborg

Vi arbetar för att skapa förutsättningar för hela regionens näringsliv genom att bistå med kunskap, kontakter och arenor för samverkan. Du kan självklart prata med oss om att starta, utveckla och etablera företag i Göteborgsregionen, men det är även i vår monter som du hittar nya vägar att kanalisera ditt engagemang! Vi guidar dig till satsningen Jämlikt Göteborg – hela staden socialt hållbar!

 

Hållbarhetslösningar till lunch!

Har du en fråga, ett problem eller en idé från din verksamhet? Under hela förmiddagen av CSR Forum har du chansen att lämna in din utmaning till Miljöbrons Do Tank med universitetsstudenter. Studenterna sitter redo att snabbt ge sina perspektiv på dina utmaningar. Såväl ekonomiska, miljömässiga som sociala frågor är välkomna och en analys eller konkreta förslag levereras lagom till lunch! Missa inte chansen att få nya ögon på dina utmaningar! Besök oss i Miljöbrons monter.

 

Så hittar ni ny kompetens

Det kommer hela tiden nya människor till Sverige, som är färdigutbildade, många även med gedigen erfarenhet av arbete i andra länder än Sverige. Fler och fler företag har börjat upptäcka denna källa till ny arbetskraft. I arbetsförmedlingens monter du som arbetsgivare får du reda på hur du gör för att hitta någon som vill praktisera hos er och som sedan kanske kan bli en viktig del av ert företag. Lämna ditt uppdrag till Arbetsförmedlingen under konferensen!

 

Kom igång med att registrera dina kemikalier, på bara några minuter!

Kemikaliska produkter kan vara farliga för människor och miljö, vet du vilka av era kemikalier som är det? Arbeta hållbart genom att ta kontroll över din arbetsmiljö med automatisk kartläggning. I Chemical Documentation cDoc:s monter får du prova på det praktiska verktyget kemikalieregistret.se. Kemikaliesäkerhet behöver inte vara svårt!

 

Västra Götaland ställer om!

Tillsammans kan vi minska vår klimatpåverkan och skapa en hållbar framtid. Vi ska vara föregångare i klimatomställningen och på så sätt stärka vår konkurrenskraft och inspirera andra. I Klimat 2030:s monter kan du skriva på och ansluta din organisation till kraftsamlingen och vara med och driva förändringen!

 

Att tjäna pengar på sitt hållbarhetsarbete

I IMs monter kan du lära dig om hur CSR-arbete kan kommersialiseras och stärka din affär. Vi delar med oss av våra erfarenheter från Humanium Metal by IM, ett projekt som har blivit en succé bland både företag och utvecklingsaktörer som FN och SIDA. Prata med oss om metallen som gör att dina produkter minskar antalet olagliga vapen på gatan!

 

Flytta fram din organisations position på hållbarhetsområdet!

I CSR Västsveriges monter träffar du inte bara föreningens styrelse, du har dessutom chansen att lära dig mer om och göra en intresseanmälan till utbildningsserien CSR-verkstaden. Med avstamp i deltagarnas verksamheter och affärsmodeller går utbildningen igenom sju olika verktyg som tillsammans lägger grunden till ett strategiskt hållbarhetsarbete!

 

På lika villkor och med respekt?

Förstå vikten av en CSR-policy mot sexköp och sexuell exploatering och inse hur din organisation kan spela en stor roll i kampen för mänskliga rättigheter! Genom att besöka Realstars får du lära dig om hur din organisations varumärke gynnas av ett ställningstagande. Realstars satsning Business Against trafficking ger dig stöd, erfarenhetsutbyte och kunskap för att göra traffickingfrågan till en integrerad del i ert CSR-arbete.
Så gör du hållbara val i ditt sparande
SPP är en del av norska Storebrandkoncernen. Tillsammans är vi en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar. Vi utmärker oss bland annat genom vårt fokus på hållbarhet och ansvarsfulla investeringar. Idag är vi världsledande på det området. Vår hållbarhetsanalys är en central del i kapitalförvaltningen och en viktig del i det löfte vi ger våra kunder. Allt fler gör hållbara val i sin vardag och att också göra ett medvetet val kring sparande blir då en självklarhet. När det kommer till hållbart sparande handlar det dessutom om pengar och avkastning. Bra för plånboken och världen!

 

FUNKTIONÄR

 

Är du intresserad av att delta under CSR Forum, få möjligheten att nätverka med hållbarhetsproffs och samtidigt få en meriterande erfarenhet? Helt gratis!

 

För att kunna genomföra CSR Forum behöver vi engagerade funktionärer som bistår oss med alltifrån att hälsa deltagare välkomna eller att agera konferensvärd till att hjälpa till med praktiska göromål. Självklart kommer du ges tid att delta på det mesta av konferensens innehåll, utöka ditt kontaktnät och lära dig mer om samhällsansvar och hållbar utveckling.

 

När och var:
CSR Forum 2018 arrangeras den 18 april på Linholmen Science Park i Göteborg. Som funktionär är du på plats cirka 7.00-17.00 samt deltar på ett informationsmöte cirka två veckor innan konferensen.

 

Villkor:
Du får gratis deltagande på konferensen i utbyte mot att du hjälper till som funktionär under dagen. Lunch och fika ingår och du får ett intyg efter konferensen.

 

Ansökan:
Vill du sättas upp på intresselista inför CSR Forum 2017, vänligen maila din motivering samt kontaktuppgifter till emilie@csrvastsverige.se.

 

Frågor?
Om du har någon fråga eller fundering är du välkommen att höra av dig till projektledare Anna Simmons på 0768 34 36 58 eller anna@csrvastsverige.se

OM CSR FORUM

 

CSR Forum är Västsveriges största konferens inom hållbarhet och arrangeras nu för 10 gången av CSR Västsverige. Varje år samlas cirka 400 deltagare.

 

För dig som arbetar med eller är intresserad av samhällsansvar och hållbarhet är CSR Forum en självklar plattform, oavsett din befattning, storlek på verksamhet eller sektorstillhörighet.

 

Härifrån går du fylld av energi, inspiration och kompetensutveckling inom aktuella hållbarhetsfrågor och vi lägger stort värde vid att du som deltagare ska få bidra med dina erfarenheter och lärdomar. Vår ambition är att du även ska lämna konferensen med fickan fylld av kontakter och en ny- eller återfunnen känsla av gemenskap med andra eldsjälar och verksamheter som strävar efter en positiv samhällsutveckling.

 

CSR Forum är en del av CSR Västsveriges kompetensutvecklingsprogram. Här arrangerar vi även nätverksluncher, seminarier med workshops, utbildningar och mycket mer. Läs gärna mer om föreningens erbjudande här

 

 

TIDIGARE CSR FORUM

CSR Forum 2016: Learning by failing

 

  • CSR Forum 2015: Ett Västsverige i en ny tid

För att läsa mer om programpunkterna, talarna och utställarna – se programmet som PDF. I vår Youtube-kanal hittar du dessutom videoinspelningar från konferensens programpunkter.

 

 

  • CSR Forum 2014: Vision & Action – Ansvar som gör skillnad

För att läsa mer om programpunkterna, talarna och utställarna – se programmet som PDF

 

  • CSR Forum 2013: Change & Borders – Framåt tillsammans

För att läsa mer om programpunkterna, talarna och utställarna – se programmet som PDF

 

  • CSR Forum 2012: Cash & Heart – en affär för världen

För att läsa mer om programpunkterna, talarna och utställarna – se programmet som PDF

 

  • CSR Forum 2011: Från ord till handling Se programmet som PDF 
  • CSR Forum 2010: Vem bryr sig?
  • CSR Forum 2009: Värdet av att ta ansvar
  • CSR Forum 2008: Uppstart och CSR-arbete

KONTAKT

 

Anna Simmons
Projektledare CSR Forum
0768 34 36 58
anna@csrvastsverige.se

 

Är du intresserad av att veta mer om CSR Västsverige – besök gärna csrvastsverige.se