PROGRAM TALARE PARTNERS

INTEGRATION OCH KLIMAT – TVÅ AV VÅRA FRÄMSTA UTMANINGAR

Den 18 april arrangerade vi konferensen CSR Forum. Många gick hem från konferensen med nya kunskaper och kontakter men, det tar inte slut där. För att ta tillvara på allt det som hände under konferensen vill vi på CSR Västsverige genom en uppföljning av dagens innehåll möjliggöra en fortsättning av kunskapsspridningen och erfarenhetsutbytet. Läs mer under fliken Uppföljning!

”Jag kom till Sverige med ett osynligt bagage: hopp, framtidstro och kärlek till mina medmänniskor i det nya landet” berättade inspiratör Mojdeh Zandieh och beskrev integration som att ge och ta under hennes programpunkt Ett Sverige för alla, med rättigheter och skyldigheter.

”Hur vi gör? Vi bjuder människor på kaffe. Symbiosnätverket utvecklas och vi hittar nya lösningar hela tiden om vi samarbetar” sa Peter Carlsson på Sotenäs Symbioscentrum, om nya affärsmodeller som förändrar synen på det som brukade vara avfall i sin presentation Handlingskraft för en hållbar utveckling – Klimat.

”Så här i slutet vill jag bara erkänna att jag är något av en ordstatistiker, och jag har fört bok över vilka ord som nämnts flest gånger här idag. Jag har inte tagit med social hållbarhet eller klimat eller integration, eftersom detta är del i dagens rubrik, men i övrigt har de vanligaste orden varit spännande, delaktighet, engagemang, utveckla… och överlägset flest gånger har följande ord nämnts: tillsammans. Om vi nu inte räknar ordet Hej!” sa Malin Aghed när hon från scen summerade dagen.

PROGRAM

08.30 – 09.00
Registrering och frukost

Inled dagen med en kopp ekologiskt kaffe/te, bekanta dig med våra utställare som på olika sätt kombinerar affärer och samhällsansvar och mingla med de andra deltagarna.

 

09.00 – 10.30
Välkommen till CSR Forum 2018!

Johanna Stakeberg, verksamhetschef CSR Västsverige, inleder konferensen tillsammans med årets konferencier Karin Hagberg, projektledare CSR Västsverige.

 

Integration, klimat och de Globala målen

Både integration och klimat är globala utmaningar som får lokala konsekvenser och som kräver lokala lösningar. Anna Nordén ger en omvärldsbevakning om hur två av Västsveriges främsta utmaningar påverkar varandra och hur de hänger ihop med Agenda 2030.

 

Talare: Anna Nordén, SDSN NE

 

Handlingskraft för en hållbar utveckling – Integration

Samuela Traini, Arkitekterna Krook & Tjäder, berättar om sin väg in på den svenska arbetsmarknaden genom den arbetsintegrerade satsningen KAN Connect.

 

Kristin Lundmark, Wästbygg, delar med sig av erfarenheter från nudging-konceptet Boaktiva som syftar till en ökad gemenskap och ett tryggare boende.

 

Hans Alveros, Brainspot Executive AB, beskriver hur man kan arbeta mer inkluderande genom att skrota kravprofilen och istället arbeta med en lärande process vid rekrytering. En ny process med uppdaterade värderingar kan undvika att vi fastnar i egna fördomar och därigenom får ett effektivare mångfaldsarbete.

 

Ett Sverige för alla, med rättighet och skyldigheter

Har integration blivit ett tomt ord, gör vi inte det som vi säger att vi ska göra? Helhjärtat och genuint berättar Mojdeh Zandieh om ett tankesätt där vi måste ge och ta, att vårt samspel med varandra inte är enkelriktat. Tillsammans kan vi skapa förändring och nyttja de positiva krafter som redan finns – men vi får inte göra som vi alltid har gjort, men vi måste tänka om.

 

Talare: Mojdeh Zandieh

 

10.30 – 11.00

Möt utställarna

 

11.00 – 12.00

Handlingskraft för en hållbar utveckling – Klimat

Gerda Roupe, Västra Götalandsregionen och Svante Sjöstedt, Länsstyrelsen i Västra Götalands län presenterar strategin Klimat 2030, hur Västra Götaland ska bli en fossiloberoende region och regionens arbetssätt för att stärka affärsmöjligheter.

 

Peter Carlsson, Sotenäs Symbioscentrum, förklarar vad industriell symbios är och hur nya affärsmodeller kan förändra synen på det som brukade vara avfall.

 

Vi har inte tid med problem, inte ens om de kallas utmaningar

Det är dags att fokusera på lösningarna. Tomas Kåberger berättar om de stora framstegen som redan har gjorts för att komma tillrätta med utsläppen av växthusgaser och vilka möjligheter förnybar energi kan skapa framöver. Det finns frågetecken om vem som gör vad och hur mycket, men det viktigaste är att det finns en stor lönsamhetspotential.

 

Talare: Tomas Kåberger, Chalmers


12.00 – 13.00
Lunch och mingel
Fyll på krafterna med en vegetarisk och ekologisk lunch. Mingla, nätverka och reflektera över lärdomar och insikter från förmiddagen.

 

13.00 – 13.30
Möt utställarna

 

13.30 – 15.45

Workshop och eftermiddagsfika

Har du en utmaning du vill lösa tillsammans med andra? Behöver du konkreta verktyg för att utveckla ert hållbarhetsarbete? Under eftermiddagen finns möjlighet att välja mellan mängder av workshops för att er verksamhet ska kunna gå från ord till handling. Här får du som deltagare tillfälle att både dela med dig av dina erfarenheter och att lära av andra. Välj vilken workshop du vill delta på vid anmälan. Först till kvarn!

Läs mer om innehållet i respektive workshop under fliken ”Workshopar” i menyraden.

 

15.45 – 16.00

Summering av dagen

Vad tar vi med oss från CSR Forum 2018? Vad har sagts på scen, vilka värdefulla möten har ägt rum mellan deltagare och utställare och vad har introducerats under workshoparna som kommer leda till handling? Malin Aghed summerar dagen.

 

Talare: Malin Aghed, Camino

 

Avslutning

TALARE

Anna Nordén

Anna Nordén är PhD i miljö- och beteendeekonomi och projektledare för SDSN Northern Europe. Hon har många års erfarenhet av forskning för hållbar utveckling och särskild kompetens inom miljöpolitiska styrmedel och deras relation till mänskligt beteende och beslutsfattande.

Mojdeh Zandieh

Mojdeh Zandieh grundade och var VD för den i Sverige rikstäckande tv-kanalen Kanal Global och har lett mer än 800 tv-program. Hon har också drivit produktionsbolaget Bozorg Media och varit kommunikationskonsult. Idag är hon kommunikations- och marknadsföringsansvarig på stiftelsen Birkagården samt en uppskattad föreläsare och moderator.

Tomas Kåberger

Tomas Kåberger är professor på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, fysisk resursteori på Chalmers. Han arbetar med Chalmers industrisamarbeten inom energiområdet. Hans forskning handlar om energiteknisk utveckling och marknadsvillkor.

Malin Aghed

Malin Aghed arbetar på tidningen Camino, föreläser, leder workshops, fotograferar, modererar och tar skrivuppdrag såsom reportage, krönikor och rapporter. Malin diskuterar ordet hållbarhet i ljuset av kultur med många års erfarenhet av både organisationsutveckling och som teater- och musiklärare.

Samuela Traini

Arkitekt MSA på Krook & Tjäder

Kristin Lundmark

Hållbarhetsansvarig på Wästbygg

Hans Alveros

Grundare och Managing Partner på Brainspot Executive AB

Gerda Roupe

Regionutvecklare på Västra Götalandsregionen

Svante Sjöstedt

Klimatstrateg på Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Peter Carlsson

Symbiosutvecklare på Sotenäs Symbioscentrum

Karin Hagberg

Karin Hagberg är årets konferencier. Hon är projektledare på CSR Västsverige med fokus på föreningens strategiska samarbeten och effektskapande.

PARTNER OCH UTSTÄLLARE

Följande partner till CSR Forum 2018 kommer att berika programmet genom att inspirera och förmedla kunskap till konferensdeltagarna.

Följande utställare till CSR Forum 2018 kommer att berika programmet genom att inspirera och förmedla kunskap till konferensdeltagarna.

Arrangör

BILJETTER

Partner

CSR Forum 2018 

 

Var: Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3-5

 

När: Den 18 april 2018, kl.08.30-16.00

UPPFÖLJNINGAR

Här presenterar vi löpande uppföljningar kring det som workshoparna och utställningen under CSR Forum resulterade i. 

Workshop: Gemensam problemlösning – Klimat

Företaget Wästbygg fick med hjälp av de andra deltagarna att fundera över hur de kan få till ett cirkulärt flöde överblivet byggmaterial. Wästbygg ville både veta hur de ska göra för att det ska bli lätt att välja rätt och undrade också vilka aktörer det finns som jobbar med återbruk? Vilka slags material skulle privatpersoner, organisationer och andra företag kunna vara intresserade av?

Workshopen resulterade i följande lista med förslag på förändringar och handlingar:

 • Mer måttanpassade material, ifrågasätta leverantörerna och vad de har att erbjuda
 • Arbeta tydligare och mer konkret med avfallstrappan
 • Ännu tydligare konkretisering för verksamheten; var står vi idag och vart är på väg?
  (Vad blir kostnaden om vi inte lyckas med målen kring avfallshanteringen)
 • Kör en avfallsutmaning
 • Kravlista för inköpsfunktionen måste bli bättre och mer anpassad för målen om avfallshanteringen
 • Tydligare beräkningar i kalkylskeendet – beakta klimatpåverkan

 

Workshop: Värdet av mångfald och olika perspektiv – hur blir vi bättre på att inkludera?

 1. Varför valde du att delta i workshopen Värdet av mångfald och olika perspektiv – hur blir vi bättre på att inkludera? – En dagsaktuell fråga för alla, både samhällsmässigt och i min yrkesroll.
 2. Vilka tankar om fortsatt arbete på hemmaplan i din egen organisation startade övningarna under workshopen hos dig? – Bra övningar att kunna göra med grupper jag leder själv
 3. Kommer detta att leda till någon förändring eller konkret handling i din organisation? – Inspiration och möjligt lån av ideer, inte mer än så.

Gunilla Bell Hellman, Sjuhärads samordningsförbund.

 

Workshop: Värdet av mångfald och olika perspektiv – hur blir vi bättre på att inkludera?

 1. Varför valde du att delta i workshopen Värdet av mångfald och olika perspektiv – hur blir vi bättre på att inkludera? Vi är en internationell organisation och på så vis har vi många olika nationaliteter på de olika enheterna i vår organisation. Däremot är vi inte jättebra på mångfald på respektive enhet utan skulle vilja jobba mer aktivt med att lyfta värdet av olika perspektiv på en och samma enhet.
 2. Vilka tankar om fortsatt arbete på hemmaplan i din egen organisation startade övningarna under workshopen hos dig? En av övningarna vi gjorde var väldigt talande i och med att två av grupperna blev homogena (samma ålder och etnicitet) och en grupp blandad i ålder men främst i etnicitet. I den övningen visade gruppen med större mångfald prov på helt andra perspektiv i problemlösningen. Kul och mycket tänkvärt.
 3. Kommer detta att leda till någon förändring eller konkret handling i din organisation? Vi jobbar på att införa begreppet mångfald som ett affärsvärde, men behöver bygga på med många goda exempel för att peppa och motivera till att aktivt tänka och planera för mångfald i rekryteringen.

Ulrika Simonsson, Vagabond

OM CSR FORUM

 

CSR Forum är Västsveriges största konferens inom hållbarhet och arrangeras nu för 10 gången av CSR Västsverige. Varje år samlas cirka 400 deltagare.

 

För dig som arbetar med eller är intresserad av samhällsansvar och hållbarhet är CSR Forum en självklar plattform, oavsett din befattning, storlek på verksamhet eller sektorstillhörighet.

 

Härifrån går du fylld av energi, inspiration och kompetensutveckling inom aktuella hållbarhetsfrågor och vi lägger stort värde vid att du som deltagare ska få bidra med dina erfarenheter och lärdomar. Vår ambition är att du även ska lämna konferensen med fickan fylld av kontakter och en ny- eller återfunnen känsla av gemenskap med andra eldsjälar och verksamheter som strävar efter en positiv samhällsutveckling.

 

CSR Forum är en del av CSR Västsveriges kompetensutvecklingsprogram. Här arrangerar vi även nätverksluncher, seminarier med workshops, utbildningar och mycket mer. Läs gärna mer om föreningens erbjudande här

 

 

TIDIGARE CSR FORUM

CSR Forum 2016: Learning by failing

 

 • CSR Forum 2015: Ett Västsverige i en ny tid

För att läsa mer om programpunkterna, talarna och utställarna – se programmet som PDF. I vår Youtube-kanal hittar du dessutom videoinspelningar från konferensens programpunkter.

 

 

 • CSR Forum 2014: Vision & Action – Ansvar som gör skillnad

För att läsa mer om programpunkterna, talarna och utställarna – se programmet som PDF

 

 • CSR Forum 2013: Change & Borders – Framåt tillsammans

För att läsa mer om programpunkterna, talarna och utställarna – se programmet som PDF

 

 • CSR Forum 2012: Cash & Heart – en affär för världen

För att läsa mer om programpunkterna, talarna och utställarna – se programmet som PDF

 

 • CSR Forum 2011: Från ord till handling Se programmet som PDF 
 • CSR Forum 2010: Vem bryr sig?
 • CSR Forum 2009: Värdet av att ta ansvar
 • CSR Forum 2008: Uppstart och CSR-arbete

KONTAKT

 

Anna Simmons
Projektledare CSR Forum
0768 34 36 58
anna@csrvastsverige.se

 

Är du intresserad av att veta mer om CSR Västsverige – besök gärna csrvastsverige.se