PROGRAM TALARE PARTNERS

CSR FORUM – LEARNING BY FAILING

 

Vägen till ett lyckat hållbarhetsarbete är sällan spikrak. Den kantas av framsteg, omvägar och snedsteg. Det senare något vi allra helst undviker. I många fall är det emellertid dessa snedsteg som vi lär oss allra mest av; som gör att vi ser nya lösningar och därmed kan utvecklas.

CSR Forum 2016 ägde rum den 21 november. Under dagen dök vi ner i temat Learning by failing och deltagarna fick  ta del av klavertramp som vänts till värdefulla insikter och motgångar som har varit viktiga för företags och organisationers utveckling inom hållbarhetsområdet. Deltagarna fick stort utrymme att bidra med sina egna lärdomar då närmare 40 gruppsamtal i en open space ägde rum.

CSR Forum är Västsveriges största konferens inom affärer och samhällsansvar och den självklara plattformen för dig som arbetar med eller är intresserad av hållbarhet och ansvarstagande. Konferensen har sedan 2008 arrangerats årligen av CSR Västsverige.

 

CSR Forum kommer nästa gång att äga rum den 18 april 2018. Mer information kommer under hösten 2017. 

 

Vill du få en känsla av konferensen? Ta då och kolla på den här korta videon som sammanfattar 2015 års konferens.

CSR Forum 2015 from Worldfavor Films on Vimeo.

PROGRAM

09.00 – 09.30

Registrering och frukost
Inled dagen med en kopp ekologiskt kaffe/te med fralla och passa på att bekanta dig med våra utställare som på olika sätt kombinerar affärer och samhällsansvar.

 

09.30 – 10.45

Välkommen till CSR Forum 2016!

CSR Västsverige hälsar välkommen tillsammans med årets konferencier, Ashkan Safaee.

Misslyckande – den snabbaste vägen till framgång?
Mänskligheten har begått misstag inom miljöområdet. Hur kan miljöproblemen omvandlas till framtida affärsmöjligheter? Bli inspirerad av entreprenören Michael Lind som förmedlar ett viktigt budskap; hur vi kan utvecklas genom att se och göra saker annorlunda.
Talare: Michael Lind, medgrundare Dedicated Institute

Utmaningen som blev startskottet
I slutet av 90-talet ringde alarmet hos Skanska; det var dags att vakna. Turerna kring Hallandsåstunneln kom att bli startskottet för företagets arbete med hållbarhet. Andrea Pap de Pestény delar med sig av Skanskas motgångar och lärdomarna från dem.
Talare: Andrea Pap de Pestény, gruppchef Hållbar Affärsutveckling Skanska Sverige AB

 

10.45 – 11.10

Fruktpaus

 

11.10 – 12.20

Nyckeln till trovärdig hållbarhetskommunikation
Vilka är fördelarna med att kommunicera hållbarhet? Hur skapar vi en öppenhetskultur? Vilka möjligheter ger det att arbeta proaktivt med pr? Hanna Berheim berättar om hur du kommer i gång med er hållbarhetskommunikation.
Talare: Hanna Berheim, enhetschef Westander

5 verksamheter om lärorika motgångar
Jeans med 100 % ekologisk bomull – inte så enkelt
Beslutet var fattat men yttre faktorer gjorde att det till en början inte gick. Eliina Brinkberg, CSR Manager Nudie Jeans, om hur företaget förändrade sina arbetssätt för att nå sitt mål.

(O)hållbara samarbeten
Katja Blomé, projektledare Hungerprojektet, om samarbetet i Mexiko som gick i stöpet och om hur Hungerprojektet nu arbetar för att skapa en lärande anda i organisationen.

Från förfall till framgång – en skolas resa
Lägga ner skolan eller förändra den från grunden? Det var frågan Angeredsgymnasiet var tvungna att ta ställning till. Torbjörn Stenson, lärare på på Angeredsgymnasiet, beskriver tillsammans med elever resan mot att återta titeln ”skola”.

Grundsyn och förankring – varför då?
Maria Karlfeldt Granberg, hållbarhetsstrateg Göteborgs Stad intraservice, om varför verksamheten backade bandet för att medvetandegöra och förankra hållbarhetsbegreppet hos alla medarbetare.

Engineer to engineer – ett socialt projekt med lång uppförsbacke
Integration för nyanlända ingenjörer och kompetensförsörjning för företag var målet med projektet. Varför gick det så trögt? Anna Jivén och Ali Wassouf, Athena Integration, om lärdomarna och vägen framåt.

 


12.20 – 13.10

Lunch och mingel
Dags att mätta magen med en vegansk lunch. Lunchen är givetvis i möjligaste mån ekologisk och/eller närproducerad.

 

13.10 – 14.20

Open space – Learning by sharing
Här ges du möjlighet att bidra till dagens agenda och dela erfarenheter med andra konferensdeltagare.

 

14.20 – 14.50

Fikapaus
14.50 – 16.00

Hårda lärdomar – konsten att komma på fötter igen
Korruptionshändelserna i Eurasien dominerade löpsedlarna för några år sedan. För Michaela Ahlberg blev det vägen mot drömjobbet då hon i rollen som Chief Ethics & Compliance Officer fick det utmanande uppdraget att bidra till att få företaget på rätt köl igen. Michaela delar med sig av Telia Companys pågående förändringsresa från skampålen till ett modernt företag med ansvarstagande och etiskt ledarskap.
Talare: Michaela Ahlberg, Chief Ethics & Compliance Officer Telia Company

Mina bästa misstag
Ett inte alltid inrutat liv har fyllt reklamkreatören Fredrik Jerlovs lager med erfarenheter från personliga och yrkesverksamma snedsteg. Vad innebär ett misstag och varför ska vi inte undvika dem? Hur kan vi istället lära oss något när de skett? Ta del av Fredriks berättelser och reflektioner.
Talare: Fredrik Jerlov, VD/copywriter Truth

Avslutning

TALARE

Ashkan Safaee, konferencier CSR Forum

Årets konferencier heter Ashkan Safaee. Ashkan är en entreprenör, rådgivare och föreläsare vars erfarenhet sträcker sig från olika chefspositioner till att vid ung ålder varit verksam i ledningsgruppen för ett miljardbolag. Idag ägnar Ashkan sin tid åt att hjälpa organisationer att fatta kloka beslut i en allt mer komplex och föränderlig värld. Förutom sitt fokus på medveten affärs- och organisationsutveckling är Ashkan grundare av flertalet verksamheter, bl.a. Everyday School och Yoga for guys.

Michaela Ahlberg, Telia Company

Michaela Ahlberg rekryterades till rollen som Chief Ethics & Compliance Officer hos Telia Company efter korruptionsskandalen i Eurasien. Fokus var att stötta företaget i utvecklingen framåt. Michaela har över 30 års internationell erfarenhet av att jobba med juridik inom näringslivet, bl a som chefsjurist på Nobel Biocare. De senaste 5 åren har Michaela fokuserat på etikfrågor, särskilt antikorruption. Innan Michaela började på Telia Company 2013 arbetade hon som Chief Ethics & Compliance på Volvo personvagnar och innan dess som chef för Legal & Compliance på Nokia Siemens Network.

Michael Lind, Dedicated Institute

Entreprenören, föreläsaren och upptäckaren Michael Lind har flera strängar på sin lyra. Michael är däribland medgrundare av organisationen Dedicated Institute, styrelsemedlem på Mistra Future Fashion och medgrundare till det hållbarhetsdrivna modemärket Uniforms for the Dedicated. Michael arbetar outtröttligt för att hitta sätt för företag att inom planetens gränser blomstra och vara lönsamma.

Hanna Berheim, Westander

Hanna Berheim är delägare i pr-byrån Westander och chef för Westander Hållbarhet, en enhet specialiserad på hållbarhetskommunikation, där Hanna bland annat arbetar med medierelationer, opinionsbildning och lobbying. Hanna har en magister i offentlig förvaltning från Göteborgs universitet och har tidigare arbetat med hållbarhetsfrågor inom UD och Amnesty Business Group samt med utbildnings- och arbetsmarknadspolitik på Jusek.

Andrea Pap de Pestény, Skanska Sverige AB

Andrea Pap de Pestény är Gruppchef Hållbar Affärsutveckling på Skanska Sverige AB. Hållbar affärsutvecklings uppdrag är att tillsammans med linjen driva ett affärsfokuserat hållbarhetsarbete som skapar värde för Skanska, kunden och samhället. Andrea har lång erfarenhet av hållbarhet i leverantörskedjan, certifiering av projekt och verksamheter samt social hållbarhet i byggprojekt och projektutveckling. Hon brinner för att utveckla människor och skapa hållbara värden genom att proaktivt utveckla och erbjuda kompetens och tjänster inom hållbar samhällsutveckling.

Eliina Brinkberg, Nudie Jeans Co.

Eliina Brinkberg är CSR Manager på Nudie Jeans Co. där hon har övergripande ansvaret vad gäller att utveckla företagets CSR-arbete. Inom ramen för denna roll ansvarar Eliina bland annat för kontakten och samarbetet med företagets alla leverantörer och Fair Wear Foundation samt uppföljningsarbetet efter audits. Eliina är dessutom ansvarig för internutbildning för företagets anställda och den interna och externa CSR-kommunikationen.

Fredrik Jerlov, Truth

Fredrik Jerlov är entreprenör och reklamkreatör från Göteborg. Fredrik byggde upp reklambyrån Jerlov & Co med som mest 45 anställda och har suttit som ordförande i Guldägget samt varit svensk representant vid Eurobest. Idag driver Fredrik den mindre reklambyrån TRUTH samt är aktiv som föredragshållare, författare och som styrelseledamot i styrelsen för Liseberg.

Katja Blomé, Hungerprojektet

Katja Blomé är projektledare och fundraiser på organisationen Hungerprojektet. Katja brinner för CSR-frågor och ser näringslivet som nyckelaktör för en positiv samhällsutveckling. Med en övertygelse om att engagemang är avgörande för att få till positiva förändringar lägger Katja mycket energi på att inspirera och motivera andra.

Anna Jivén & Ali Wassouf, Athena Integration

Anna Jivén är entreprenör och affärsutvecklare med näsa för vad samhället behöver för att bli hållbart. 2015 lärde hon känna Ali Wassouf, som efter 20 år som oljeingenjör flytt Syrien. Tillsammans bestämde de sig för att utveckla möjligheter för andra nyanlända ingenjörer att snabbt få göra nytta i sitt nya hemland.

Torbjörn Stenson, Angeredsgymnasiet

Torbjörn Stenson är förstelärare i entreprenörskap på Angeredsgymnasiet, där han har varit i 20 år. Torbjörn har en bakgrund som journalist och tidningsledare och har skrivit läroböcker i ämnet, bland annat ``Starta eget för nya svenskar``, Studentlitteratur.

Maria Karlfeldt Granberg, Göteborgs Stad intraservice

Maria Karlfeldt Granberg är hållbarhetsstrateg på Göteborgs Stad intraservice, som driver och utvecklar intern service i Staden. Maria har tidigare varit kommunikationsansvarig inom både privat och offentlig sektor och har drivit miljöarbetet på intraservice under många år.

PARTNERS/UTSTÄLLARE

I år deltog följande partners som genom sin utställning berikade programmet genom att inspirera och förmedla kunskap till som konferensdeltagarna.

Arrangör

Guldpartners

DOKUMENTATION OCH DELTAGARLISTA

 

Deltagarlista

Deltagarlista CSR Forum 2016

 

Presentationer

Mike Lind, Dedicated Institute
”Misslyckande – den snabbaste vägen till framgång?”

Andrea Pap de Pestény, Skanska
”Utmaningen som blev startskottet”

Hanna Berheim, Westander
”Nyckeln till trovärdig hållbarhetskommunikation”

Eliina Brinkberg, Nudie Jeans
”Jeans i 100 % ekologisk bomull – inte så enkelt”

Torbjörn Stenson, Angeredsgymnasiet
”Från förfall till framgång – en skolas resa”

Maria Karlfeldt Granberg, Göteborgs Stad Infraservice
”Grundsyn och förankring – varför då?”

 

Open Space – Sammanställning från gruppsamtalen

Under årets konferens fick deltagarna möjlighet att vara med och sätta agendan. Detta resulterade i att 33 samtal ägde rum. Vad som diskuterades under samtalen, vilka insikter som deltagarna genererade samt många bra och konkreta tips hittar du i denna sammanställning från Open Space-passet.

 

Foton

CSR Västsveriges Facebook-sida hittar du bilder tagna under dagen.

 

Grafisk dokumentation

csr-forum-2016-grafisk-dokumentation

PRAKTISK INFO DELTAGARE

 

Vem riktar sig CSR Forum till?

CSR Forum är den självklara plattform för dig som arbetar med eller är intresserad av hållbarhet och samhällsansvar. Oavsett din befattning, storlek på verksamhet och sektorstillhörighet är vår ambition att du ska kunna utveckla den egna kompetensen, få med dig något konkret som kan användas i det strategiska arbetet och givetvis få ett tillfälle att nätverka med andra eldsjälar som strävar efter en positiv samhällsutveckling.

 

Tider och lokaler

CSR Forum ägde rum den 21 november klockan 09.00-16.00 på Svenska Mässan i Göteborg. Konferensen hölls i E-hallen, entré 8.

 

Programblad

2016 valde vi att inte trycka ett programblad för att minska tryckproduktionen och pappersförbrukningen. Klicka här för att ladda ner en utskriftsbar version av programmet

 

Som konferensdeltagare får du:

 • Ett fullspäckat program som bidrar till insikt om misstag, utveckling och mod
 • Mingla med utställare som arbetar för att främja hållbar utveckling
 • Ett ypperligt nätverkstillfälle; mingla med talare och de andra 400 konferensdeltagarna
 • Presentationsmaterial efter konferensen
 • Välkomstkaffe, lunch och fika. All mat är vegetarisk och i största möjliga utsträckning ekologisk och/eller närproducerad

 

Nätverkstips

 • Fundera på vilka du vill träffa och vad som är målet med ditt mingel. Vilka samtal kom du till CSR Forum för att ha och vilka kontakter vill du knyta?
 • Tänk på den röda tråden. Vad har vi gemensamt? Varför är vi här?
 • Ställ frågor och visa intresse! Kanske personen framför dig kan hjälpa dig med en utmaning du står inför. Eller så kan dina lärdomar vara till hjälp för andra.
 • Är du aktiv på sociala medier? Dela gärna dina tankar – använd #CSRForum

FUNKTIONÄR

 

Är du intresserad av att delta under CSR Forum, få möjligheten att nätverka med hållbarhetsproffs och samtidigt få en meriterande erfarenhet? Helt gratis!

För att kunna genomföra CSR Forum behöver vi engagerade funktionärer som bistår oss med alltifrån att hälsa deltagare välkomna eller att agera konferensvärd till att hjälpa till med praktiska göromål. Självklart kommer du ges tid att delta på det mesta av konferensens innehåll, utöka ditt kontaktnät och lära dig mer om samhällsansvar och hållbar utveckling.

 

När och var:
CSR Forum 2016 har redan ägt rum men är du intresserad inför år 2017 kommer konferensen äga rum den 21 november. Som funktionär är du på plats cirka 7.00-17.00 samt deltar på ett informationsmöte cirka två veckor innan konferensen.

Villkor:
Du får gratis deltagande på konferensen i utbyte mot att du hjälper till som funktionär under dagen. Lunch och fika ingår och du får ett intyg efter konferensen.

 

Ansökan:
Vill du sättas upp på intresselista inför CSR Forum 2017, vänligen maila din motivering samt kontaktuppgifter till karin@csrvastsverige.se.

 

Frågor?
Om du har någon fråga eller fundering är du välkommen att höra av dig till projektledare Karin Hagberg på 0704 59 36 70 eller karin@csrvastsverige.se

OM CSR FORUM

 

CSR Forum är Västsveriges största konferens inom CSR och har sedan år 2008 arrangerats årligen av CSR Västsverige. Varje år samlas cirka 400 deltagare.

För dig som arbetar med eller är intresserad av samhällsansvar och hållbarhet är CSR Forum en självklar plattform, oavsett din befattning, storlek på verksamhet eller sektorstillhörighet.

Härifrån går du fylld av energi, inspiration och kompetensutveckling inom aktuella hållbarhetsfrågor och vi lägger stort värde vid att du som deltagare ska få bidra med dina erfarenheter och lärdomar. Vår ambition är att du även ska lämna konferensen med fickan fylld av kontakter och en ny- eller återfunnen känsla av gemenskap med andra eldsjälar och verksamheter som strävar efter en positiv samhällsutveckling.

 

CSR Forum är en del av CSR Västsveriges kompetensutvecklingsprogram. Här arrangerar vi även nätverksluncher, seminarier med workshops, utbildningar och mycket mer. Läs gärna mer om föreningens erbjudande här

 

 

TIDIGARE CSR FORUM

 • CSR Forum 2015: Ett Västsverige i en ny tid

För att läsa mer om programpunkterna, talarna och utställarna – se programmet som PDF. I vår Youtube-kanal hittar du dessutom videoinspelningar från konferensens programpunkter.

 

 

 • CSR Forum 2014: Vision & Action – Ansvar som gör skillnad

För att läsa mer om programpunkterna, talarna och utställarna – se programmet som PDF

 

 • CSR Forum 2013: Change & Borders – Framåt tillsammans

För att läsa mer om programpunkterna, talarna och utställarna – se programmet som PDF

 

 • CSR Forum 2012: Cash & Heart – en affär för världen

För att läsa mer om programpunkterna, talarna och utställarna – se programmet som PDF

 

 • CSR Forum 2011: Från ord till handling Se programmet som PDF 
 • CSR Forum 2010: Vem bryr sig?
 • CSR Forum 2009: Värdet av att ta ansvar
 • CSR Forum 2008: Uppstart och CSR-arbete

KONTAKT

 

Karin_Hagberg

Karin Hagberg
Projektledare CSR Forum
0704 59 36 70
karin@csrvastsverige.se

 

Zandra_Joensson

Zandra Jönsson
Projektledare
0706 44 55 75
zandra@csrvastsverige.se 

 

Är du intresserad av att veta mer om CSR Västsverige – besök gärna csrvastsverige.se